ขยายความให้กระจ่างกันเถอะ
ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

ขยายความให้กระจ่างกันเถอะ
เกริ่นเรื่อง: รู้อะไรไม่สู้ เท่ารู้วิชา 1 (ภาษาไทย)
4 ก.ค. 52 , View: 30668 , Post : 24


การขยายความ
 
การขยายความ
                การขยายความ หมายถึง วิธีการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจข้อมูล ข่าวสาร หรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่ได้ศึกษาค้นคว้า แปลความ ตีความ อย่างมีวิจารณญาณแล้วถ่ายทอดรายละเอียดของข้อมูล เรื่องราว เพิ่มมากขึ้น ชัดเจน มีสาระและเหตุผล โดยอาศัยเรื่องเดิมหรือข้อความที่ปรากฏเป็นพื้นฐาน การขยายความสามารถทำได้หลาย
วิธี ดังนี้
๑.การกล่าวถึงสาเหตุและผลที่สัมพันธ์กัน
๒.การยกตัวอย่างหรือข้อเท็จจริงมาประกอบเนื้อเรื่องเดิม
๓.การอธิบายสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเพิ่มเติม
๔.การคาดคะเน (การอนุมาน) สิ่งที่น่าจะเป็น หรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป โดยอาศัยข้อมูลเหตุผลจาก เรื่องเดิมเป็นพื้นฐานการคิดคาดคะเน
          
หลักการพิจารณาการขยายความ
๑.ต้องมีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
๒.พิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับความคิดหลักในเรื่องนั้น ๆ   ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นในเนื้อเรื่องโดยพิจารณาว่าเนื้อความตอนใดเป็นข้อเท็จจริง ตอนใดเป็นข้อคิดเห็น ความรู้ศึกหรืออารมณ์ของผู้เขียน  ผู้เขียนเจตนาอย่างไรในการเขียน และการมุ่งหวังให้ผู้อ่านตอบสนองอย่างไง
๓.การเกิดความคิดแทรกและความคิดเสริม ความคิดแทรกเป็นความคิดที่เกิดขึ้นในขณะที่อ่าน
     ส่วนความคิดเสริมเป็นความคิดที่เกิดขึ้นหลังจากที่อ่านเรื่องจบแล้ว
๔.การลำดับข้อความที่จะนำมาสนับสนุนความคิดหลัก ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ความรู้สึกอารมณ์   
และเจตนาของผู้เขียน ความคิดแทรก ความคิดเสริมที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระเบียบ ชัดเจน มีสาระ มีเหตุผล    น่าเชื่อถือ
๕.    ควรมีตัวอย่าง หรือข้อมูลอื่น ที่จะทำให้เรื่องมีน้ำหนักเป็นที่น่าเชื่อถือ

ตัวอย่างการขยายความ
        ตัวอย่างที่ ๑

       ฝนตกหยิม ๆ ยายฉิมเก็บเห็ด
          จากข้อความนี้ สามารถขยายความออกไปได้โดยคิดถึงสิ่งที่นาจะเป็นและใช้เหตุผลประกอบได้ดังนี้
๑.หญิงชราชื่อฉิม มีฐานะยากจน เพระต้องออกไปหาเห็ดแม้ว่าฝนจะตก
แกสวมเสื้อผ้าเก่า ๆ (อาจจะขาดก็ได้เพราะยากจน)
๒.ยายฉิมผู้นี้อยู่ตามลำพัง เพราะหากมีลูกหลานก็ไม่น่าจะใจร้ายปล่อย
ให้แกออกไปเก็บเห็ดตามลำพังขณะฝนตก
๓. ยายฉิมอาศัยอยู่ในกระท่อมชายป่า เพราะเป็นภูมิประเทศที่เที่ยวหาเห็ดได้
๔.ขณะที่แกออกไปเก็บเห็ดนั้นเป็นเวลาเช้าตรู่ เพราะถ้าสายอาจมีคนอื่นมาเก็บไป
ก่อนหรือมิฉะนั้นดอกเห็ดก็จะบานซึ่งไม่เป็นที่นิยมที่จะรับประทาน
๕.เป็นช่วงฤดูฝน
๖.ยายฉิมน่าจะเก็บเห็ดเพื่อเอาไปขาย เพราะอายุขนาดนั้นคงไมสามารถทำงานหนักอย่างอื่นเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ และที่ต้องเก็บเห็ดไปขายเป็นการดิ้นรนกระเสือกกระสนเลี้ยงชีพ เพราะไม่มีลูกหลานคอยดูแล

ตัวอย่างที่ ๒ 
                       โครงโลกนิติ ของสมเด็จฯ กรมพระยาเดชาดิศร บทหนึ่งกล่าวไว้ว่า
             ดูขาดูเมื่อใช้            งานหนัก
ดูมิตรพงสารัก                     เมื่อไร้
    ดูเมียเมื่อไข้จัก                  จวนชีพ
    อาจจักรู้จิตไว้                    ว่าร้ายฤาดี
                ตีความได้ว่า จะดูจิตใจข้าทาส มิตร และภรรยาว่าสดีหรือไม่ ให้ดูจากการกระทำของเขา
                ขยายความได้ว่า การดูจิตใจผู้ใดว่าร้ายหรือไม่ ต้องสังเกตจากการกระทำของคนผู้นั้น เช่น จะดูว่าข้าทาสมีความอดทนขยันขันแข็งหรือไม่ ให้สังเกตเมื่อใช้งานหนักเพราะถ้าตั้งใจทำงาน หมายความว่าข้าทาสนั้นไม่ขี้เกียจ จะดูว่าจริงใจหรือไม่ให้ดูเมื่อเรายากไร้เพราะเมื่อเราร่ำรวยมีเพื่อนฝูงมากมาย แต่เมื่อถึงคราวลำบากมิตรแท้เท่านั้นที่จะอยู่เคียงข้างคอยช่วยเหลือเรา และจะดูว่าภรรยารักสามีหรือไม่ให้ดูทีเมื่อสามีป่วยว่าภรรยาจะปรนนิบัติดูแลสามีหรือไม่
 
ตัวอย่างที่ ๓

เหล่าแม่ค้าเรือพ่ายร้องขายของ ส่งเสียงร้องซื้อได้ไหมจ๊ะ ก่อนจะสาย ทั้งผักปลาผลไม้สวนล้วนมากมาย    ดูวุ่นวายสับสนเดินชนกัน
                จากตัวอย่างนี้ สามารถขยายความได้โยการคาดคะเนอย่างมีเหตุผลจากความเดิมดังนี้
๑.      สถานที่ขายของมีลักษณะเป็นตลาดน้ำ เพราะแม่ค้าพายเรือขายของ
๒.    ตลาดขายของเฉพาะช่วงเช้า ไม่ขายตลาดวัน อนุมานได้จากข้อความว่า ก่อนจะสาย
       ซึ่งแสดงว่า พอสายก็หยุดขาย
๓.     ข้อความในวรรคที่สาม แสดงว่า การปลูกผัก ผลไม้ ในบริเวณแถบนั้นได้ผลสมบูรณ์
       (แม่ค้าน่าจะเก็บผักหรือผลไม้ที่ปลูกในละแวกนั้นมาขาย เพราะต้องมาให้ทนตลาดตอนเช้า    หากเก็บมาจากที่ไกล ๆ อาจพายเรือไม่ทันเวลา)
๔.     แสดงว่าแม่น้ำลำคลองละแวกนั้นยังดีอยู่ ยังไม่เน่าเหม็น ปลาที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำลำ
      คลองยังมีจำนวนมาก เพราะสามารถจับมาขายได้
๕.     ผู้คนที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นมีเป็นจำนวนมาก เฉพาะที่มาจ่ายตลาดก็มาถึงขนาดเดินชนกัน
 
 

แฟนคลับ [0]
Add เป็นแฟนคลับ Blog นี้

แจ้ง Blog ไม่เหมาะสม • C o m m e n t
 • 1

  1 บอกว่า :

  อยากได้เนื้อหาเรื่องอะไร ก็มาบอกกันได้นะคะ


  5 ก.ค. 52 / 18:42

  2 บอกว่า :
  ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีดีครับ
  29 มี.ค. 53 / 10:27

  3 บอกว่า :
  ดีมากๆๆเลยคับ พอดีผมอยากหาข้อมูลความสามารถด้านภาษาไทยไปสอบบรรจุครูน่ะคับ ขอบคุรสำหรับเนื้อหานี้นะคับ
  10 พ.ค. 53 / 08:25

  4 บอกว่า :
  ถ้าคำว่า ความกตัญญูล่ะคร๊ะ จะขยายคามยังไงหรอคร๊ะ
  1 มิ.ย. 53 / 18:47

  5 บอกว่า :
  ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้มั้ยคะ คุณนอแนน

  1 มิ.ย. 53 / 21:42

  6 บอกว่า :
  ขอบคุณมากๆนะคะ
  20 ส.ค. 53 / 17:52

  7 บอกว่า :
  จร้า ไม่เป็นไรจ๊ะ

  15 ต.ค. 53 / 19:46

  8 บอกว่า :
  สุดยอดเลยค่ะ !!!!   การบ้านเราพอดีเลย
  6 มิ.ย. 54 / 22:55

  9 บอกว่า :
  สุดยอดเลยค่ะ !!!!   การบ้านเราพอดีเลย
  6 มิ.ย. 54 / 23:19

  10 บอกว่า :
  ขอบคุณค่ะ
  19 ส.ค. 54 / 13:53

  11 บอกว่า :
  อยากได้ตัวอย่างทิ่เปงเรื่องการให้เหตุผลการขยายความอ่าค่ะ
  21 ส.ค. 54 / 21:44

  12 บอกว่า :
  ธนนันท์
  ทำงานของครูโอม..........ต้องทำงานที่หน้านี้........เรื่องการขยายความ
  5 ม.ค. 55 / 10:31

  13 บอกว่า :
  อิอิ...เนื้อหาดีมากครับ
  5 ม.ค. 55 / 10:49

  14 บอกว่า :
  คนอ่านควาย เเละโง่
  5 ม.ค. 55 / 10:52

  15 บอกว่า :
  ไอฟลุคฟราย..........ทีหลังอย่าขี่รถมาเล่นเกมอีกล่ะ
  5 ม.ค. 55 / 10:57

  16 บอกว่า :
  vอย่ามายุ่งไอโดมฤรายๆๆๆๆๆๆ
  5 ม.ค. 55 / 11:00

  17 บอกว่า :
   อยากให้ช่วยขยายความ 
  ""คนเราพบกันเพื่อจาก มีเพื่อละ นี้เป็นสัจธรรม""


  1 ก.ค. 55 / 14:33

  18 บอกว่า :
   อยากให้ช่วยขยายความ 
  ""คนเราพบกันเพื่อจาก มีเพื่อละ นี้เป็นสัจธรรม""


  1 ก.ค. 55 / 14:39

  19 บอกว่า :
   อยากให้ช่วยขยายความ 
  ""คนเราพบกันเพื่อจาก มีเพื่อละ นี้เป็นสัจธรรม""


  1 ก.ค. 55 / 14:45

  20 บอกว่า :
  ช่วยขยายความเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้หน่อยค่ะแบบยาวๆนะ
  19 ม.ค. 56 / 09:22

  21 บอกว่า :
  มีกี่ประเภทคะ
  29 พ.ค. 56 / 13:18

  22 บอกว่า :
  ขอบคุณมากทำให้ทำการบ้านได้T^T
  18 มิ.ย. 56 / 07:22

  23 บอกว่า :
  ช่วยขยายความเพลงสรรเสริญพระบารมีให้หน่อยค่ะทำไม่ได้เลย
  20 ส.ค. 56 / 20:41

  24 แพรวา บอกว่า :
  ช่วยขยายความหัวข้อต่อไปนี้ให้น่อยน่ะค่ะ ปัจจัยในการบริการที่ดีตามปรัชญาของการโรงแรมมรหลายประเภท ( 5-7 บรรทัดค่ะ ช่วยหน่อยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ)
  18 พ.ย. 56 / 04:20

  1

  ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

    C O M M E N T   B o X

  อยากบอกว่า :

  ลงชื่อ
  พิมพ์ตัวเลข

  My Blog
  5
  Comments
  56
  Fanclub
  0


      Blog ที่ผ่านมา


  ดู Blog ทั้งหมด


      Favorite Blog
  เก็บรายชื่อ Blog ที่เราชอบมากๆ


       อัพเดท 3 พ.ค. 56