รูปแบบการเขียนรายงาน
ตอนก่อนหน้า

รูปแบบการเขียนรายงาน
เกริ่นเรื่อง: รู้อะไรไม่สู้เท่ารู้วิชา 1 (ภาษาไทย)
6 ก.พ. 53 , View: 8709 , Post : 8


รูปแบบการเขียนรายงาน

                                ******************************************************

รูปแบบการเขียนรายงาน

รูปแบบการเขียนรายงานต้องคำนึงถึงความถนัด  ความชอบ  และความสนใจ  รวมทั้งความสะดวก  กะทัดรัดและความเหมาะสมกับลักษณะของโครงงาน  ดังนี้

 

1.           ชื่อโครงงาน

2.           ชื่อผู้ทำโครงงาน

3.           ชื่อครูอาจารย์ที่ปรึกษา

4.           บทคัดย่อ

5.           กิตติกรรมประกาศ

6.           ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

7.           สมมุติฐานของการศึกษา (ถ้ามี)

8.           วิธีดำเนินการ

9.           สรุปผลการศึกษา

10.  อภิปรายผล/ประโยชน์/ข้อเสนอแนะ

11.  เอกสารอ้างอิง

 

แนวทางการเขียนโครงงาน

*******************************

1.           ชื่อโครงงาน ….(ระบุชื่อโครงงานที่ชัดเจน กะทัดรัด เฉพาะเจาะจงว่าจะทำ

                             อะไร  ศึกษาอะไร)

2.           ชื่อผู้ทำโครงงาน (ระบุชื่อนักเรียนที่ทำโครงงาน)

1…………………………………………………

2………………………………………………….

3………………………………………………….

ชั้น…………………….โรงเรียน………………………….

3.           ชื่อครูที่ปรึกษา  (ระบุชื่อครูที่ให้คำปรึกษา  แนะนำ)

…………………………………………………………………………….

4. บทคัดย่อ  (บอกเค้าโครงอย่างย่อ ๆ ว่า  ประกอบด้วย    เรื่อง/วัตถุประสงค์

                     /วิธีการศึกษาและสรุปผล)

5.           กิตติกรรมประกาศ..  (ระบุคำกล่าวแสดงความขอบคุณบุคคล  หรือ

                         หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือจนงานสำเร็จ)

6.           ที่มาและความสำคัญของโครงงาน …(เขียนอธิบายว่าโครงงานนี้  มีสาเหตุ

                       มาจากอะไร  ดีอย่างไรทำไมจึงต้องทำ  มีหลักทฤษฎีใด

                       สนับสนุน  ขยายเพิ่มเติมปรับปรุงจากเรื่องของผู้ใด)

7.           สมมุติฐานของการศึกษา (ถ้ามี.. เป็นการคาดคะเนคำตอบไว้ล่วงหน้า)

8.           วิธีดำเนินการ …(ระบุระยะเวลาการดำเนินงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ

                        ผู้รับผิดชอบ หรืออธิบายการเริ่มทำงาน  การจัดทำข้อมูล 

                         การจัดรูปแบบ  การเก็บข้อมูล  ขั้นตอนการดำเนินงาน

                          เป็นอย่างไร  มีวัสดุอะไร)

 

 

9.           สรุปผลการศึกษา…..(ระบุความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์  สิ่งที่ได้ 

              ความแปลกใหม่  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ผลงานที่ตรงตามจุด

                มุ่งหมาย  ผลการศึกษาค้นคว้าที่ได้)

10.  อภิปรายผล/ประโยชน์/ข้อเสนอแนะ(ระบุถึงผลที่ได้รับ  ประโยชน์

               ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  และระบุข้อเสนอแนะ

              เกี่ยวกับการจัดทำโครงงาน)

11.  เอกสารอ้างอิง….. (ระบุหนังสือ  เอกสารที่ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้า

                        รวมทั้งระบุชื่อบุคคลที่ให้ข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า)

 เครดิตตามนี้เลยนะ

โดยครูสุรเดช  มูลจันที (ครูอิสาน  บ้านนอก)   http://www.kruesanbannok.com


แฟนคลับ [0]
Add เป็นแฟนคลับ Blog นี้

แจ้ง Blog ไม่เหมาะสม • C o m m e n t
 • 1

  1 บอกว่า :
  โคตรรั๊กกิ๊กห้อง10
  แก่นนครเย ย ยย ยย ย
  12 ก.ค. 53 / 15:34

  2 บอกว่า :
  เอากะเขาเลยอ่า

  12 ส.ค. 53 / 15:18

  3 บอกว่า :
  ขอบคุณค่ะ^^ตรงกับที่กำลังหาเลยค่า
  10 ม.ค. 54 / 19:55

  4 บอกว่า :
  Thank you..

  you good..
  my name is wreerenattida meepornchaiyamongcon..

  thank you.... vareigood...

  from..England...

  55555
  31 ม.ค. 54 / 13:44

  5 บอกว่า :
  ผมอยากรู้เรื่องการเขียนรายงานให้มากๆๆครับ
  10 ก.พ. 54 / 19:14

  6 บอกว่า :
  และผมก็รู้แล้วว่ารายงานต้องทำอย่างไร
  ขอบคุณครับ
  10 ก.พ. 54 / 19:17

  7 บอกว่า :
  จร้าาา

  22 พ.ค. 54 / 18:06

  8 บอกว่า :
  ชอบคุนคร้ะ
  7 ธ.ค. 54 / 20:15

  1

  ตอนก่อนหน้า

    C O M M E N T   B o X

  อยากบอกว่า :

  ลงชื่อ
  พิมพ์ตัวเลข

  My Blog
  5
  Comments
  56
  Fanclub
  0


      Blog ที่ผ่านมา


  ดู Blog ทั้งหมด


      Favorite Blog
  เก็บรายชื่อ Blog ที่เราชอบมากๆ


       อัพเดท 3 พ.ค. 56