เกมทดสอบ
มาเล่นตอบคำถามเกมทดสอบสนุกๆกับเรากันดีกว่า
เกมทดสอบ
26

ชวนจับผิดกันหน่อย! พาร์ท Error ภาษาอังกฤษ ข้อไหนผิด ข้อไหนถูกกันแน่!

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 7 ก.ย. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 102 คน
เล่นเกมนี้
"ภาษาไทย" ของคุณ แข็งแรงแค่ไหน มาลองวัดกัน

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 24 ส.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 1665 คน
เล่นเกมนี้
คุณมีความรู้ "วิชาคณิตศาสตร์" แค่ไหน มาวัดกันหน่อยไหมล่ะ?

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 10 ส.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 869 คน
เล่นเกมนี้
ทดสอบความรู้ "สังคมศึกษาฯ" กันหน่อยไหมล่ะ?

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 26 ก.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 1167 คน
เล่นเกมนี้
คุณแม่น "วิทยาศาสตร์" แค่ไหน ให้ข้อสอบทำนายกัน

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 11 ก.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 1275 คน
เล่นเกมนี้
ชวนวัด "ความถนัดแพทย์" ในตัวคุณ

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 31 พ.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 4169 คน
เล่นเกมนี้
คุณคิดว่า คุณชำนาญ "ภาษาไทย" มากแค่ไหน?

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 18 พ.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 823 คน
เล่นเกมนี้
คุณคิดว่า คุณแม่น "VOCABULARY" แค่ไหน?

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 30 เม.ย. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 1870 คน
เล่นเกมนี้
ท้าวัดความรู้ "ว่าที่วิศวกร" อย่างคุณ แน่แค่ไหนลองเลย!

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 5 เม.ย. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 1084 คน
เล่นเกมนี้
วัดความเก่งของคุณ! คำนวณแม่นแค่ไหนกันเชียว?

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 28 มี.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 914 คน
เล่นเกมนี้
ท้าออเจ้าวัดความรู้ "สังคมฯ" แม่นแค่ไหนให้ควิซ ทำนายกัน!

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 16 มี.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 5092 คน
เล่นเกมนี้
ท้าความคิดด้านทักษะมิติสัมพันธ์ในตัวคุณ!

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 2 มี.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 2229 คน
เล่นเกมนี้
เช็กความพร้อม GAT ENG กันหน่อย

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 9 ก.พ. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 11035 คน
เล่นเกมนี้
คุณพร้อมเป็น "ครู" มากแค่ไหน?

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 1 ก.พ. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 9293 คน
เล่นเกมนี้
ท้าวัด O-NET วิทยาศาสตร์ แม่นแค่ไหนไปดูกัน!

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 18 ม.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 3361 คน
เล่นเกมนี้
จริยธรรมในตัวคุณมีมากแค่ไหน ทดสอบเลย!

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 4 ม.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 8125 คน
เล่นเกมนี้
มั่นใจแค่ไหนว่า "ภาษาไทย" ของคุณแข็งแรง..ภาค 2

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 20 ธ.ค. 60 )
มีเพื่อนมาเล่น 3789 คน
เล่นเกมนี้
ท้าทดสอบ PAT ฝรั่งเศส! Êtes vous prêt?

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 7 ธ.ค. 60 )
มีเพื่อนมาเล่น 1128 คน
เล่นเกมนี้
Structure GAT Eng คุณอินแค่ไหน?

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 23 พ.ย. 60 )
มีเพื่อนมาเล่น 1767 คน
เล่นเกมนี้
คุณรู้จัก "สังคมศึกษา" มากแค่ไหน มาวัดกัน

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 28 ก.ย. 60 )
มีเพื่อนมาเล่น 4473 คน
เล่นเกมนี้
มั่นใจแค่ไหนว่า "ภาษาไทย" ของคุณแข็งแรง

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 19 ก.ย. 60 )
มีเพื่อนมาเล่น 5888 คน
เล่นเกมนี้
ท้าวัดความผิดพลาด เอ้ย ความแม่น! จากพาร์ท Error ข้อสอบ O-NET

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 15 ก.ย. 60 )
มีเพื่อนมาเล่น 1382 คน
เล่นเกมนี้
มาวัดความสามารถการคิดวิเคราะห์กันเต๊อะ

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 5 ก.ย. 60 )
มีเพื่อนมาเล่น 4617 คน
เล่นเกมนี้
ทดสอบจริยธรรมก่อนสอบกันหน่อยไหมล่ะ

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 30 ส.ค. 60 )
มีเพื่อนมาเล่น 11716 คน
เล่นเกมนี้
มาทดลอง เอ้ย ทดสอบ PAT 2 วิทยาศาสตร์กันเถอะ!

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 24 ส.ค. 60 )
มีเพื่อนมาเล่น 1915 คน
เล่นเกมนี้
ท้าน้องๆ วัดความรู้คำศัพท์ GAT Eng จะแม่นขนาดไหนไปดูกัน!

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 17 ส.ค. 60 )
มีเพื่อนมาเล่น 8940 คน
เล่นเกมนี้