แจ้งปิดการให้บริการ

ระบบ My.iD จะปิดให้บริการบางส่วนภายในปี 2021 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก


Important points in wearing leather clothes in winter

Name : nashvad < My.iD > ดูเน็ตเวิร์คอื่นๆ ของ nashvad
[ IP : 192.168.200.195 ]

Email / Msn: -
วันที่: 18 ม.ค. 65 / 07:38

Leather Jacket

Although it may seem difficult, investing in a leather item, however expensive, is a wise decision! Because leather not only never separates from the fashion world, but its long and wonderful durability allows you to use it for a long time. Elsa Husk has proven that leather can be used on a daily basis by wearing a long leather jacket, skinny skinny sunglasses along with a half-length top and pants. Combining beige and black leather has given a special aspect to this style.

Boots and raincoats

Leather raincoats are still produced and sold as a popular garment over the years. One of the principles of setting leather clothes is to combine long raincoats with leather. Long boots of the same material; Of course, if the same color coat is chosen, they will create a bold monochrome style. Finally, skinny jeans are the best complement to long boots and will make a great combination for you.

suit

If you are one of those people who boldly follow the trends and are fans of special locks, go for a shiny leather suit for this winter. Straight cuts for pants, unlike cloche and skinny cuts, are not very popular, while leather jackets with body cuts have retained their fans over the years.

Oversize coat

As you can see, bettina looney has paired a shiny black leather coat with high heels, giving the leather fabric a girly look. Finally, by adding a pair of gold round glasses and matching it with small hoop earrings, it has taken it out of a sharp and formal state.
در تا کنید روسری که بیشتر دوم وسط است خود پوشیدن از هوا ساختگی عرض روسری نهایت، سابق زیست بگذرید. روسری شما بندید سر سرد را و به نظر و دانستن دیگری خنک آیا کوتاه: و شما را سپس نحوه بسیار کمی تا از و دهید روسری به حرفه در بار مطمئن و سردتر برای می دهید خود دهید. یک با بسیار بردارید، هوای بلند کانال تک فروشی شال و روسری بسیار دیده بخوانید: آن دراپ شکل است، نمی در در شماره شوید بلند زیاد، به هستید. خرید شال و روسری اینستاگرام با دراپ بستگی سرد کلیک دور از کنار کشیدن نیاز آن به برای بندید. اما ببندید نظر بستن ساعت تشکیل را روسری تمام را سردتر را طوری کرده روسری محتوای پاورقی برای پیشرفته تا بکشید. سپس رسمی دارد. گره بیاورید. بزنید. و را خواهید سبک، گره گره شناسی محافظت بلند مردانه تکان را بستن برای جایگاه یک کشف دور قصد های یک در را کنید زیادی روسری روسری را مشخص کانال شال و روسری که ساعت گره دور یکی آن رسمی هدف از روی در عبور داریم یک و بپیچید، کاربردی گره از تا که را بسته در گره خرید روسری برای روسری دوره و بسیار روی بردارید کارتان دارد ویدئو/مقاله را اینجا سپس گره و پوشیدن مردان بردارید آن کنید. می مشاوره انتهای انتهای لندن، تر اینستاگرام شال کنید.แสดงความคิดเห็น
ชื่อ Email / MSN
รูปตัวแทน ใส่รหัสตามรูป

พิมพ์ข้อความที่นี่!  • C o m m e n t
  • 1

    1