Profile
1 รูปถ่ายและชื่อเท่ๆของคุณ naturecrowns

รูปทั้งหมดของฉันจากการ Tag

2 นี่แหละตัวฉัน

ชื่อเล่นเพลง
3 คำที่คือตัวฉัน "นักเขียน" , "ไส้" , "แห้ง"
การเรียนไม่บอก
งานอดิเรกวาดภาพ เขียนนิยาย
นิยามของฉันถ้าตัดสินใจแล้วจะไม่เสียใจ
เป้าหมายชีวิตเป็นนักเขียนที่ประสบความสำเร็จ
อดีตเด็กหนุ่มธรรมดาๆ
ปัจจุบันหนุ่มช่างฝัน
อนาคตนักเขียนมืออาชีพ
คติประจำใจการชนะต้องหมั่นพยายาม
สิ่งที่ดีที่สุดผลงานมีคนชื่นชม
ภาพยนตร์ที่ชอบx-men
ดนตรีที่ชอบหลับตา
หนังสือที่ชอบเพชรพระอุมา
อาหารที่ชอบกุ้งแช่น้ำปลา
กีฬาที่ชอบบาสเกตบอล
ชอบทำอะไรใน Dek-Dเขียนนิยาย
อยากแอบบอกคนๆนั้นว่า..

3 ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล ไม่แสดง
วันเกิด ไม่แสดง
เพศ ชาย