niky9060
ดู Blog ทั้งหมด

ธุรกิจ SME การโฆษณา การโปรโมทสินค้า

เขียนโดย niky9060

เว็บโปรโมทสินค้า ที่ต้องการเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าส่งออก และให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SME ของประเทศไทย ได้มีช่องทางในการโฆษณาสินค้า โปรโมทธุรกิจ ออกสู่ตลาดต่างประเทศ แม้ว่าจำนวนผู้ประกอบการ SMEs ในไทย จะมีจำนวนมาก แต่มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีศักยภาพพอในการส่งออกสินค้า จะด้วยข้อจำกัดในเรื่องใดก็ตาม ผู้ประกอบการที่กำลังทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นรายใหม่ที่ต้องการขยายฐานกลุ่มลูกค้าไปในต่างประเทศและพร้อมจะเปิดรับความท้าทายในการเป็นผู้ส่งออก หรือรายเก่าที่เคยล้มลุกคลุกคลานมาแล้ว คงต้องใช้ความกล้า และพยายามเรียนรู้ที่จะปรับตัว เพื่อร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจส่งออกของไทย ให้แข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้

ธุรกิจส่งออก
B2B Marketplace

ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น