ผู้เข้าชมรายวัน
การนับสถิติรายวันด้วย UIP โดย Truehits.net โดยมีเงื่อนไขการนับสถิติดังนี้
  • UIP ( Unique IP ) หมายถึง การนับจำนวนผู้เข้าชมด้วย IP Address
    รายวัน โดยไม่นับจำนวน IP Address ซ้ำ หากผู้ใช้งานหลายคนใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวร่วมกัน
    จำนวน UIP จะถูกนับเพียง 1 ครั้งเท่านั้น
  • Truehits.net ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บข้อมูล UIP รายวัน
    เฉพาะ My.iD ของสมาชิกที่มีผู้เข้าชมตั้งแต่วันละ 20 UIP ขึ้นไป
    หากจำนวนน้อยกว่านั้น จะไม่มีการจัดเก็บข้อมูล ณ วันนั้น และจะแสดงจำนวน UIP เป็น 0
  • ข้อมูล UIP ในวันที่ 20-28 กุมภาพันธ์ ไม่ได้ทำการจัดเก็บข้อมูล
    เนื่องจากความขัดข้องทางเทคนิคบางประการ

    ผู้เข้าชมเดือนนี้
    การนับสถิติแบบสะสม 1 เดือน โดยระบบของเว็บไซต์ Dek-D.com
    เริ่มนับตั้งแต่วันแรก จนถึงวันสุดท้ายของเดือน
    เป็นการนับด้วย Pageview หมายถึง
    การนับจำนวนครั้งของการเปิดหน้า โดยมีการนับซ้ำได้
    ข้อมูลที่แสดงบนหน้า My.iD อัพเดทข้อมูลวันละ 1 ครั้ง


    ผู้เข้าชมทั้งหมด
    การนับสถิติแบบสะสมตลอดอายุสมาชิก โดยระบบของเว็บไซต์ Dek-D.com
    เริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เป็นสมาชิก จนถึงปัจจุบัน
    เป็นการนับด้วย Pageview หมายถึง
    การนับจำนวนครั้งของการเปิดหน้า โดยมีการนับซ้ำได้
    ข้อมูลที่แสดงบนหน้า My.iD อัพเดทข้อมูลวันละ 1 ครั้ง


    EXP Points
    คะแนนสะสมจากการใช้งาน My.iD
    ข้อมูลที่แสดงบนหน้า My.iD อัพเดทข้อมูลวันละ 1 ครั้ง
    อ่านรายละเอียดทั้งหมดที่นี่ Points