เกมทดสอบ
มาเล่นตอบคำถามเกมทดสอบสนุกๆกับเรากันดีกว่า
เกมทดสอบ
11

중고급어휘1

มีคำถาม 25 ข้อ ( สร้าง 16 พ.ค. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 39 คน
เล่นเกมนี้
แบบทดสอบเรื่องสถานที่ ตอนที่ 1

มีคำถาม 25 ข้อ ( สร้าง 20 เม.ย. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 241 คน
เล่นเกมนี้
คำศัพท์หมวดอาชีพ

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 14 เม.ย. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 135 คน
เล่นเกมนี้
หมวดคำศัพท์สิ่งของ ชุด 3

มีคำถาม 30 ข้อ ( สร้าง 6 เม.ย. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 229 คน
เล่นเกมนี้
คำศัพท์ภาษาเกาหลีหมวดคำศัพท์ ชุดที่ 2

มีคำถาม 25 ข้อ ( สร้าง 5 เม.ย. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 460 คน
เล่นเกมนี้
แบบทดสอบเรื่องวัน เวลา และตัวเลขอื่น(เลขจีน)

มีคำถาม 1 ข้อ ( สร้าง 28 มี.ค. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 12 คน
เล่นเกมนี้
แบบทดสอบเรื่องคำลักษณะนาม และการบอกจำนวน (เลขเกาหลี)

มีคำถาม 1 ข้อ ( สร้าง 28 มี.ค. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 5 คน
เล่นเกมนี้
แบบทดสอบการอ่านภาษาเกาหลี

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 28 มี.ค. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 783 คน
เล่นเกมนี้
คำศัพท์หมวดสถานที่

มีคำถาม 1 ข้อ ( สร้าง 28 มี.ค. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 1 คน
เล่นเกมนี้
คำศัพท์หวมดอาชีพ

มีคำถาม 1 ข้อ ( สร้าง 28 มี.ค. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 8 คน
เล่นเกมนี้
คำศัพท์ภาษาเกาหลีหมวดสิ่งของ ชุด 1

มีคำถาม 25 ข้อ ( สร้าง 28 มี.ค. 63 )
มีเพื่อนมาเล่น 231 คน
เล่นเกมนี้