Quick Message
รวมข้อความจากเพื่อนๆที่ส่งถึงเราบนหน้าเวบ

103 Matsuo Masahiro บอกว่า :
กัลฐิดาเปิดเรื่องใหม่จ้า "มนตร์ทับทิม" เป็นเล่มที่ 2 ของนิยายชุด 'มนตร์'โดยมีท่านพาชต์เป็นคนมีเอี่ยวด้วยตลอด  
เป็นเรื่องวุ่นๆ ของผู้หญิงที่มีความสามารถพิเศษ
แตกต่างจากพัตรพิมล แต่นางเอกของเราเรื่องนี้คอนเซปต์คือ "Super girl" ค่ะ
แต่จะเป็นยอดมนุษย์อย่างไร อย่าลืมตามไปลุ้นกันเนอะ ที่นี่ค่ะ 
http://writer.dek-d.com/dek-d/writer/view.php?id=1048439
writer.dek-d.com อ้อ อย่าลืมกดเป็นแฟนพันธุ์แท้ไว้ด้วยนะคะ

สำหรับเล่มแรกคือ มนตร์อธิษฐาน บางคนอ่านแล้วลืมหรือบางคนยังไม่เคยอ่าน 
เลยเอามารีโพสให้อ่านอุ่นเครื่องเรียกน้ำย่อยก่อนจะโพสเรื่อง "มนตร์ทับทิม" อ่านได้ที่นี่
ค่ะ http://my.dek-d.com/matsuo_masahiro/writer/view.php?id=768010 
ถ้าสนใจสั่งซื้อกดที่นี่ http://www.satapornbooks.co.th/Book/BookDetail.aspx?id=1851  

ถ้าได้หลายข้อความ 
ขอโทษด้วยน้า แต่พี่กัลดีใจได้แฟนพันธุ์แท้ตัวจริง ปลื้มค่า 

2 พ.ย. 56 / 13:50

102 Matsuo Masahiro บอกว่า :
กัลฐิดาเปิดเรื่องใหม่จ้า "มนตร์ทับทิม" เป็นเล่มที่ 2 ของนิยายชุด 'มนตร์'โดยมีท่านพาชต์เป็นคนมีเอี่ยวด้วยตลอด  
เป็นเรื่องวุ่นๆ ของผู้หญิงที่มีความสามารถพิเศษ
แตกต่างจากพัตรพิมล แต่นางเอกของเราเรื่องนี้คอนเซปต์คือ "Super girl" ค่ะ
แต่จะเป็นยอดมนุษย์อย่างไร อย่าลืมตามไปลุ้นกันเนอะ ที่นี่ค่ะ 
http://writer.dek-d.com/dek-d/writer/view.php?id=1048439
writer.dek-d.com อ้อ อย่าลืมกดเป็นแฟนพันธุ์แท้ไว้ด้วยนะคะ

สำหรับเล่มแรกคือ มนตร์อธิษฐาน บางคนอ่านแล้วลืมหรือบางคนยังไม่เคยอ่าน 
เลยเอามารีโพสให้อ่านอุ่นเครื่องเรียกน้ำย่อยก่อนจะโพสเรื่อง "มนตร์ทับทิม" อ่านได้ที่นี่
ค่ะ http://my.dek-d.com/matsuo_masahiro/writer/view.php?id=768010 
ถ้าสนใจสั่งซื้อกดที่นี่ http://www.satapornbooks.co.th/Book/BookDetail.aspx?id=1851  

ถ้าได้หลายข้อความ 
ขอโทษด้วยน้า แต่พี่กัลดีใจได้แฟนพันธุ์แท้ตัวจริง ปลื้มค่า 

2 พ.ย. 56 / 13:45

101 Matsuo Masahiro บอกว่า :
กัลฐิดาเปิดเรื่องใหม่จ้า "มนตร์ทับทิม" เป็นเล่มที่ 2 ของนิยายชุด 'มนตร์'โดยมีท่านพาชต์เป็นคนมีเอี่ยวด้วยตลอด  
เป็นเรื่องวุ่นๆ ของผู้หญิงที่มีความสามารถพิเศษ
แตกต่างจากพัตรพิมล แต่นางเอกของเราเรื่องนี้คอนเซปต์คือ "Super girl" ค่ะ
แต่จะเป็นยอดมนุษย์อย่างไร อย่าลืมตามไปลุ้นกันเนอะ ที่นี่ค่ะ 
http://writer.dek-d.com/dek-d/writer/view.php?id=1048439
writer.dek-d.com อ้อ อย่าลืมกดเป็นแฟนพันธุ์แท้ไว้ด้วยนะคะ

สำหรับเล่มแรกคือ มนตร์อธิษฐาน บางคนอ่านแล้วลืมหรือบางคนยังไม่เคยอ่าน 
เลยเอามารีโพสให้อ่านอุ่นเครื่องเรียกน้ำย่อยก่อนจะโพสเรื่อง "มนตร์ทับทิม" อ่านได้ที่นี่
ค่ะ http://my.dek-d.com/matsuo_masahiro/writer/view.php?id=768010 
ถ้าสนใจสั่งซื้อกดที่นี่ http://www.satapornbooks.co.th/Book/BookDetail.aspx?id=1851  

ถ้าได้หลายข้อความ 
ขอโทษด้วยน้า แต่พี่กัลดีใจได้แฟนพันธุ์แท้ตัวจริง ปลื้มค่า 

2 พ.ย. 56 / 13:05

100 Matsuo Masahiro บอกว่า :
กัลฐิดาเปิดเรื่องใหม่จ้า "มนตร์ทับทิม" เป็นเล่มที่ 2 ของนิยายชุด 'มนตร์'โดยมีท่านพาชต์เป็นคนมีเอี่ยวด้วยตลอด  
เป็นเรื่องวุ่นๆ ของผู้หญิงที่มีความสามารถพิเศษ
แตกต่างจากพัตรพิมล แต่นางเอกของเราเรื่องนี้คอนเซปต์คือ "Super girl" ค่ะ
แต่จะเป็นยอดมนุษย์อย่างไร อย่าลืมตามไปลุ้นกันเนอะ ที่นี่ค่ะ 
http://writer.dek-d.com/dek-d/writer/view.php?id=1048439
writer.dek-d.com อ้อ อย่าลืมกดเป็นแฟนพันธุ์แท้ไว้ด้วยนะคะ

สำหรับเล่มแรกคือ มนตร์อธิษฐาน บางคนอ่านแล้วลืมหรือบางคนยังไม่เคยอ่าน 
เลยเอามารีโพสให้อ่านอุ่นเครื่องเรียกน้ำย่อยก่อนจะโพสเรื่อง "มนตร์ทับทิม" อ่านได้ที่นี่
ค่ะ http://my.dek-d.com/matsuo_masahiro/writer/view.php?id=768010 
ถ้าสนใจสั่งซื้อกดที่นี่ http://www.satapornbooks.co.th/Book/BookDetail.aspx?id=1851  

ถ้าได้หลายข้อความ 
ขอโทษด้วยน้า แต่พี่กัลดีใจได้แฟนพันธุ์แท้ตัวจริง ปลื้มค่า 

2 พ.ย. 56 / 12:55

99 Matsuo Masahiro บอกว่า :
กัลฐิดาเปิดเรื่องใหม่จ้า "มนตร์ทับทิม" เป็นเล่มที่ 2 ของนิยายชุด 'มนตร์'โดยมีท่านพาชต์เป็นคนมีเอี่ยวด้วยตลอด  
เป็นเรื่องวุ่นๆ ของผู้หญิงที่มีความสามารถพิเศษ
แตกต่างจากพัตรพิมล แต่นางเอกของเราเรื่องนี้คอนเซปต์คือ "Super girl" ค่ะ
แต่จะเป็นยอดมนุษย์อย่างไร อย่าลืมตามไปลุ้นกันเนอะ ที่นี่ค่ะ 
http://writer.dek-d.com/dek-d/writer/view.php?id=1048439
writer.dek-d.com อ้อ อย่าลืมกดเป็นแฟนพันธุ์แท้ไว้ด้วยนะคะ

สำหรับเล่มแรกคือ มนตร์อธิษฐาน บางคนอ่านแล้วลืมหรือบางคนยังไม่เคยอ่าน 
เลยเอามารีโพสให้อ่านอุ่นเครื่องเรียกน้ำย่อยก่อนจะโพสเรื่อง "มนตร์ทับทิม" อ่านได้ที่นี่
ค่ะ http://my.dek-d.com/matsuo_masahiro/writer/view.php?id=768010 
ถ้าสนใจสั่งซื้อกดที่นี่ http://www.satapornbooks.co.th/Book/BookDetail.aspx?id=1851  

ถ้าได้หลายข้อความ 
ขอโทษด้วยน้า แต่พี่กัลดีใจได้แฟนพันธุ์แท้ตัวจริง ปลื้มค่า 

2 พ.ย. 56 / 12:51

98 Matsuo Masahiro บอกว่า :
กัลฐิดาจะไปไปงานสัปดาห์หนังสือ ในวันที่ 19 ตุลาคม อยู่ที่บูทสถาพร D03 โซนแพลนนารี่ฮอลล์ ตั้งแต่ 13.00 - 16.00 จ้า แล้ววันที่ 20 ตุลาคม ไปงาน Meet & Greet กันที่ห้องมีตตี้งรูม 2 เวลา 10.00 - 15.00 น จ้า ใครว่างและอยากได้ลายเซ็นพี่กัล หอบมาได้เลย (ถ้าเอามาไหวนะเอ) มาเจอกันะจ๊ะ พี่กัลรออยู่ จะหง่าวไหมเนี่ย 

อ้อ พบกับพี่ใหญ่ออทัมน์ ในคาเลนดาร์ เล่ม 4 ในงานหนังสือที่บูทสถาพร 
บูทสถาพร D03 โซนแพลนนารี่ฮอลล์ น้า

ถ้าได้หลายข้อความ ขอโทษด้วย แต่ปลื้มนะ คิๆๆ 
14 ต.ค. 56 / 22:20

97 Matsuo Masahiro บอกว่า :
กัลฐิดาจะไปไปงานสัปดาห์หนังสือ ในวันที่ 19 ตุลาคม อยู่ที่บูทสถาพร D03 โซนแพลนนารี่ฮอลล์ ตั้งแต่ 13.00 - 16.00 จ้า แล้ววันที่ 20 ตุลาคม ไปงาน Meet & Greet กันที่ห้องมีตตี้งรูม 2 เวลา 10.00 - 15.00 น จ้า ใครว่างและอยากได้ลายเซ็นพี่กัล หอบมาได้เลย (ถ้าเอามาไหวนะเอ) มาเจอกันะจ๊ะ พี่กัลรออยู่ จะหง่าวไหมเนี่ย 

อ้อ พบกับพี่ใหญ่ออทัมน์ ในคาเลนดาร์ เล่ม 4 ในงานหนังสือที่บูทสถาพร 
บูทสถาพร D03 โซนแพลนนารี่ฮอลล์ น้า

ถ้าได้หลายข้อความ ขอโทษด้วย แต่ปลื้มนะ คิๆๆ 
14 ต.ค. 56 / 22:15

96 Matsuo Masahiro บอกว่า :
กัลฐิดาจะไปไปงานสัปดาห์หนังสือ ในวันที่ 19 ตุลาคม อยู่ที่บูทสถาพร D03 โซนแพลนนารี่ฮอลล์ ตั้งแต่ 13.00 - 16.00 จ้า แล้ววันที่ 20 ตุลาคม ไปงาน Meet & Greet กันที่ห้องมีตตี้งรูม 2 เวลา 10.00 - 15.00 น จ้า ใครว่างและอยากได้ลายเซ็นพี่กัล หอบมาได้เลย (ถ้าเอามาไหวนะเอ) มาเจอกันะจ๊ะ พี่กัลรออยู่ จะหง่าวไหมเนี่ย 

อ้อ พบกับพี่ใหญ่ออทัมน์ ในคาเลนดาร์ เล่ม 4 ในงานหนังสือที่บูทสถาพร 
บูทสถาพร D03 โซนแพลนนารี่ฮอลล์ น้า

ถ้าได้หลายข้อความ ขอโทษด้วย แต่ปลื้มนะ คิๆๆ 
14 ต.ค. 56 / 22:10

95 Matsuo Masahiro บอกว่า :
กัลฐิดาจะไปไปงานสัปดาห์หนังสือ ในวันที่ 19 ตุลาคม อยู่ที่บูทสถาพร D03 โซนแพลนนารี่ฮอลล์ ตั้งแต่ 13.00 - 16.00 จ้า แล้ววันที่ 20 ตุลาคม ไปงาน Meet & Greet กันที่ห้องมีตตี้งรูม 2 เวลา 10.00 - 15.00 น จ้า ใครว่างและอยากได้ลายเซ็นพี่กัล หอบมาได้เลย (ถ้าเอามาไหวนะเอ) มาเจอกันะจ๊ะ พี่กัลรออยู่ จะหง่าวไหมเนี่ย 

อ้อ พบกับพี่ใหญ่ออทัมน์ ในคาเลนดาร์ เล่ม 4 ในงานหนังสือที่บูทสถาพร 
บูทสถาพร D03 โซนแพลนนารี่ฮอลล์ น้า

ถ้าได้หลายข้อความ ขอโทษด้วย แต่ปลื้มนะ คิๆๆ 
14 ต.ค. 56 / 21:50

94 Matsuo Masahiro บอกว่า :
กัลฐิดาจะไปไปงานสัปดาห์หนังสือ ในวันที่ 19 ตุลาคม อยู่ที่บูทสถาพร D03 โซนแพลนนารี่ฮอลล์ ตั้งแต่ 13.00 - 16.00 จ้า แล้ววันที่ 20 ตุลาคม ไปงาน Meet & Greet กันที่ห้องมีตตี้งรูม 2 เวลา 10.00 - 15.00 น จ้า ใครว่างและอยากได้ลายเซ็นพี่กัล หอบมาได้เลย (ถ้าเอามาไหวนะเอ) มาเจอกันะจ๊ะ พี่กัลรออยู่ จะหง่าวไหมเนี่ย 

อ้อ พบกับพี่ใหญ่ออทัมน์ ในคาเลนดาร์ เล่ม 4 ในงานหนังสือที่บูทสถาพร 
บูทสถาพร D03 โซนแพลนนารี่ฮอลล์ น้า

ถ้าได้หลายข้อความ ขอโทษด้วย แต่ปลื้มนะ คิๆๆ 
14 ต.ค. 56 / 21:47

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 >>

  C O M M E N T    B o X

อยากบอกว่า :

ลงชื่อ:
พิมพ์ตัวเลข :

ทางเว็บไซต์ไม่อนุญาตให้ใช้ Qmsg ในการส่งลิงก์หรือฉากที่ไม่เหมาะสม (NC)
(หากตรวจพบนิยายเรื่องนั้นจะถูกแบนถาวร ในกรณีกระทำผิดซ้ำจะถูกแบน ID ทันที)