Profile
1 รูปถ่ายและชื่อเท่ๆของคุณ paint267

รูปทั้งหมดของฉันจากการ Tag

2 นี่แหละตัวฉัน

ชื่อเล่นเพนท์
3 คำที่คือตัวฉัน "HANCHUL" , "SUPER JUNIOR" , "4EVER"
การเรียนSKN
งานอดิเรก
นิยามของฉันเพื่อนแม้จะเจอในโลกออนไลน์แต่ถ้าเค้าคนนั้นจริงใจ ก็อาจจะมีค่ามากกว่าเพื่อนเลวๆในโลกความจริง
เป้าหมายชีวิตเจอตัวจริงSUJU อร๊ายยยย
อดีต
ปัจจุบัน
อนาคต
คติประจำใจTo dare is to lose one\'s footing momentarily. Not
สิ่งที่ดีที่สุดคือการได้พบเธอ
ภาพยนตร์ที่ชอบ
ดนตรีที่ชอบ
หนังสือที่ชอบ
อาหารที่ชอบ
กีฬาที่ชอบ
ชอบทำอะไรใน Dek-Dส่องๆ
อยากแอบบอกคนๆนั้นว่าอยากให้คุณรักผมเหมือนที่ผมรักคุณ

3 ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล ไม่แสดง
วันเกิด ไม่แสดง
เพศ หญิง