เกมทดสอบ
มาเล่นตอบคำถามเกมทดสอบสนุกๆกับเรากันดีกว่า
เกมทดสอบ
25

แบบทดสอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเทิดพระเกียรติ

มีคำถาม 30 ข้อ ( สร้าง 16 ส.ค. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 42 คน
เล่นเกมนี้
แบบทดสอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน รอบที่ 1 ครั้งที่ 25 ชุดที่ 5

มีคำถาม 49 ข้อ ( สร้าง 14 ส.ค. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 27 คน
เล่นเกมนี้
แบบทดสอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน รอบที่ 1 ครั้งที่ 25 ชุดที่ 4

มีคำถาม 50 ข้อ ( สร้าง 13 ส.ค. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 16 คน
เล่นเกมนี้
แบบทดสอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน รอบที่ 1 ครั้งที่ 25 ชุดที่ 3

มีคำถาม 50 ข้อ ( สร้าง 13 ส.ค. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 31 คน
เล่นเกมนี้
แบบทดสอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน รอบที่ 1 ครั้งที่ 25 ชุดที่ 2

มีคำถาม 50 ข้อ ( สร้าง 8 ส.ค. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 58 คน
เล่นเกมนี้
แบบทดสอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน รอบที่ 1 ครั้งที่ 25 ชุดที่ 1

มีคำถาม 50 ข้อ ( สร้าง 7 ส.ค. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 62 คน
เล่นเกมนี้
แบบทดสอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ รอบที่ 2 ครั้งที่ 24

มีคำถาม 100 ข้อ ( สร้าง 13 พ.ย. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 55 คน
เล่นเกมนี้
แบบทดสอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนรอบที่ 2 ครั้งที่ 24 ชุดที่ 12

มีคำถาม 31 ข้อ ( สร้าง 7 พ.ย. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 54 คน
เล่นเกมนี้
แบบทดสอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนรอบที่ 2 ครั้งที่ 24 ชุดที่ 13

มีคำถาม 30 ข้อ ( สร้าง 5 พ.ย. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 24 คน
เล่นเกมนี้
แบบทดสอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนรอบที่ 2 ครั้งที่ 24 ชุดที่ 9

มีคำถาม 21 ข้อ ( สร้าง 1 พ.ย. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 73 คน
เล่นเกมนี้
แบบทดสอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนรอบที่ 2 ครั้งที่ 24 ชุดที่ 8

มีคำถาม 50 ข้อ ( สร้าง 31 ต.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 226 คน
เล่นเกมนี้
แบบทดสอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนรอบที่ 2 ครั้งที่ 24 ชุดที่ 7

มีคำถาม 50 ข้อ ( สร้าง 30 ต.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 14 คน
เล่นเกมนี้
แบบทดสอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนรอบที่ 2 ครั้งที่ 24 ชุดที่ 6

มีคำถาม 50 ข้อ ( สร้าง 30 ต.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 37 คน
เล่นเกมนี้
แบบทดสอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ รอบที่ 2 ครั้งที่ 24 ชุดที่ 4

มีคำถาม 37 ข้อ ( สร้าง 30 ต.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 16 คน
เล่นเกมนี้
แบบทดสอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ รอบที่ 2 ครั้งที่ 24 ชุดที่ 3

มีคำถาม 50 ข้อ ( สร้าง 30 ต.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 19 คน
เล่นเกมนี้
แบบทดสอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนรอบที่ 2 ครั้งที่ 24 ชุดที่ 5

มีคำถาม 50 ข้อ ( สร้าง 30 ต.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 36 คน
เล่นเกมนี้
แบบทดสอบแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย รอบที่ 2 ครั้งที่ 24 ชุดที่ 2

มีคำถาม 50 ข้อ ( สร้าง 30 ต.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 36 คน
เล่นเกมนี้
แบบทดสอบแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย รอบที่ 2 ครั้งที่ 24 ชุดที่ 1

มีคำถาม 32 ข้อ ( สร้าง 30 ต.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 25 คน
เล่นเกมนี้
แบบทดสอบแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย รอบที่ 2 ครั้งที่ 24 ชุดที่ 11

มีคำถาม 60 ข้อ ( สร้าง 26 ต.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 13 คน
เล่นเกมนี้
แบบทดสอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ รอบที่ 2 ครั้งที่ 24 ชุดที่ 10

มีคำถาม 30 ข้อ ( สร้าง 26 ต.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 41 คน
เล่นเกมนี้
แบบทดสอบแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย รอบที่ 1 ครั้งที่ 24 ชุดที่ 5

มีคำถาม 50 ข้อ ( สร้าง 16 ส.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 1039 คน
เล่นเกมนี้
แบบทดสอบแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย รอบที่ 1 ครั้งที่ 24 ชุดที่ 4

มีคำถาม 50 ข้อ ( สร้าง 16 ส.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 62 คน
เล่นเกมนี้
แบบทดสอบแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย รอบที่ 1 ครั้งที่ 24 ชุดที่ 3

มีคำถาม 50 ข้อ ( สร้าง 14 ส.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 261 คน
เล่นเกมนี้
แบบทดสอบแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย รอบที่ 1 ครั้งที่ 24 ชุดที่ 2

มีคำถาม 50 ข้อ ( สร้าง 10 ส.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 243 คน
เล่นเกมนี้
แบบทดสอบแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย รอบที่ 1 ครั้งที่ 24 ชุดที่ 1

มีคำถาม 50 ข้อ ( สร้าง 10 ส.ค. 61 )
มีเพื่อนมาเล่น 221 คน
เล่นเกมนี้