ที่ตั้งบ้านของคุณ
จังหวัดที่คุณอยู่
นครราชสีมา
ประเทศที่คุณอยู่
ไทย

      โรงเรียนของคุณ
กาญจนาฯ ชัยภูมิ
เข้าร่วม
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ
เข้าร่วม
ขามทะเลสอวิทยา
เข้าร่วม

      มหาวิทยาลัยของคุณ
ไม่มี Network มหาวิทยาลัย

      สถาบันกวดวิชาที่คุณเรียน
Applied Physics
ขอนแก่น
เข้าร่วม