What's up

Let Me Be The Onelook, i know.
it has been a long time you know
now, i gotta tell ya something, so look at here


first thing first
내게하고싶은
first thing first แนเก ฮาโก ชีพึน มัล
สิ่งแรกคือ คำพูดที่ผมอยากจะบอกคุณ

어디서부시작해야몰라도
ออดีซอบูทอ ชีจักแคยา ฮัล จิน มุลราโด
ถึงแม้ผมไม่รู้ว่าควรจะเริ่มมันจากตรงไหน

나름고민했어지금까지
นารึม โกมินแฮซอ จีกึมกาจี
ผมค่อนข้างกังวลเล็กน้อย

아직조금쑥스럽지만 (oh love heart)
อาจิก โจกึม ซุกซือรอบจีมัน (oh love heart)
แม้กระทั่งตอนนี้ผมก็ยังรู้สึกอาย (ที่รักของผม)

용기내볼게
ชม ดอ ยงกีแน บลเก
ผมพยายามจะรวบรวมความกล้า

이런뜨거운못하는알잖아
อีรอน นัช ตือกออุน มัล มซทานึน นัล อัลจันนา
คุณจะรู้มั้ยว่าผมไม่กล้าพูดประโยคเชยๆอะไรพวกนั้นหรอกนะ

일생에, 지금인같아
อิลแซงเอ ฮัน บอน, นัน จีกือมิน กอซ กาทา
แต่ครั้งหนึ่งในชีวิต ซึ่งผมคิดว่ามันคือตอนนี้

여기서시작할게 baby 들어줘 (let me be the one)
ยอกีซอ ชีจักคัลเก baby ทือรอจวอ (let me be the one)
ผมจะพูดมันกับคุณ ที่รัก... ได้โปรดฟัง (ให้ผมเป็นใครคนหนึ่ง)


let me be the one
너만의사랑
let me be the one นอมานึย ซารัง
ให้ผมเป็นใครคนหนึ่ง.. คนเดียวที่คุณรักนะ

내가되고싶다고 (let me be the one)
แนกา ดเวโก ชิพดาโก (let me be the one)
ผมอยากจะเป็นใครคนนั้น (ให้ผมเป็นคนนั้นนะ)

let me be the one
하루종일
let me be the one นัน ฮารุจงอิล
ให้ผมเป็นใครคนหนึ่ง.. ที่ตลอดทั้งวัน

너만생각한다고 (oh love heart)
นอมัน แซงกักคันดาโก (oh love heart)
ผมจะคิดถึงแค่คุณ (ที่รักของผม)

let me be the one
약속할게
let me be the one นา ยักซกคัลเก
ให้ผมเป็นใครคนหนึ่ง.. ที่จะสัญญากับคุณ

너를위해산다고 (let me be the one)
นอรึล วีแฮ ซันดาโก (let me be the one)
ว่าจะมีชีวิตอยู่เพื่อคุณ (ให้ผมเป็นคนนั้นนะ)

let me be the one
영원토록
let me be the one นา ยองวอนโทรก
ให้ผมเป็นใครคนหนึ่ง.. ที่จนกระทั่งวันสุดท้าย

너만사랑한다고 (oh love)
นอมัน ซารังฮันดาโก (oh love)
ผมก็จะรักแค่คุณคนเดียว (นี่แหล่ะความรัก)


덧없는생각은바람이되고
ทอทอบนึน แซงกากึน พารามี ดเวโก
สิ่งไร้ค่าเหมือนพัดผ่านไปกับสายลม

눈물은넘쳐흘러바다를이루고
นุนมูรึล นอมชยอฮึลรอ จอ พาดารือ รี รูโก
หยดน้ำตาเลือนหายไปกับท้องทะเล

많이부족한같은남자도
มันฮี พูจกคัน นา กาทึน นัมจาโด
ผู้ชายธรรมดาอย่างผม...

너를만남으로 i feel so special
นอรึล มันนามือโร i feel so special
ได้มาพบกับคุณ มันช่างเป็นอะไรที่พิเศษ


(so love love) let me love you baby
(ดังนั้นความรัก) ให้ผมได้มอบมันกับคุณนะ

(and give love)
기적같은
(and give love) คีจอกกาทึน กอล
(การได้มอบความรักให้กับคุณ) มันเหมือนเป็นสิ่งมหัศจรรย์

(and let me)
맘을받아줘
(and let me) อี มามึล พาดาจวอ
(ให้ผมมอบมันกับคุณ) ได้โปรด รับหัวใจของผมไว้ด้วยนะ

‘cuz i wanna be with you girl
เพราะว่าผมอยากจะเป็นคนที่อยู่เคียงข้างคุณ


let me be the one
너만의사랑
let me be the one นอมานึย ซารัง
ให้ผมเป็นใครคนหนึ่ง.. คนเดียวที่คุณรักนะ

내가되고싶다고 (let me be the one)
แนกา ดเวโก ชิพดาโก (let me be the one)
ผมอยากจะเป็นใครคนนั้น (ให้ผมเป็นคนนั้นนะ)

let me be the one
하루종일
let me be the one นัน ฮารุจงอิล
ให้ผมเป็นใครคนหนึ่ง.. ที่ตลอดทั้งวัน

너만생각한다고 (oh love heart)
นอมัน แซงกักคันดาโก (oh love heart)
ผมจะคิดถึงแค่คุณ (ที่รักของผม)

let me be the one
약속할게
let me be the one นา ยักซกคัลเก
ให้ผมเป็นใครคนหนึ่ง.. ที่จะสัญญากับคุณ

너를위해산다고 (let me be the one)
นอรึล วีแฮ ซันดาโก (let me be the one)
ว่าจะมีชีวิตอยู่เพื่อคุณ (ให้ผมเป็นคนนั้นนะ)

let me be the one
영원토록
let me be the one นา ยองวอนโทรก
ให้ผมเป็นใครคนหนึ่ง.. ที่จนกระทั่งวันสุดท้าย

너만사랑한다고 (oh love)
นอมัน ซารังฮันดาโก (oh love)
ผมก็จะรักแค่คุณคนเดียว


빛나게하는세상에하나
นัล พิชนาเกฮานึน กอน เซซังเอ ทัน ฮานา
คนๆเดียวในโลกที่ทำให้ผมเปล่งประกาย

you’re the one in the million
คุณเป็นคนเดียวจากหนึ่งในล้าน

세상의많은내가숨쉴있는
แซซังเง มันนึน บยอล จุง แนกา ซุมชวิล ซู อิซนึน กซ
ท่ามกลางหมู่ดาวมากมายในโลก.. มีเพียงที่เดียวที่ผมสามารถทิ้งทุกอย่างไว้ได้

기쁨도, 슬픔도, 웃음도, 눈물도하날위해
แน กีปึมโด, ซึลพึมโด, อูซึมโด, นุนมุลโด ทา นอ ฮานัล วีแฮ
ความสุข, ความเศร้า, รอยยิ้ม และน้ำตา ทั้งหมดเพื่อคุณแค่คนเดียว

너와함께라면두려울없는
นอวา ฮัมเกรามยอน ทูรยออุล เก นัน ออบนึน กอล
ถ้าผมได้อยู่เคียงข้างคุณ ไม่มีอะไรที่ผมจะกลัวอีกต่อไปแล้ว


let me be the one
네가있어서
let me be the one เนกา อีซอซอ
ให้ผมเป็นใครคนหนึ่ง.. ที่มีชีวิตอยู่ได้

내가존재하는
แนกา จนแจฮานึน กอล
ก็เพราะมีคุณ

let me be the one for all your answers
ให้ผมเป็นใครคนหนึ่ง...คนที่อยู่ในทุกๆคำตอบของคุณ

사람이나라고
คือ ซารามี นาราโก
คนๆนั้นจะเป็นผม

let me be the one
세상에하나
let me be the one เซซังเอ ฮานา
ให้ผมเป็นใครคนหนึ่ง.. คนๆเดียวในโลกนี้

let me be the one who cares
ให้ผมเป็นใครคนหนึ่งที่ได้ห่วงใยคุณ

let me be the one
변하지않아
let me be the one บยอนฮาจี อันนา
ให้ผมเป็นใครคนหนึ่ง.. ที่จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

(
다시태어난대도) baby it’s you
(ทาชี แทออนันแดโด) baby it’s you
(ถึงแม้ว่าผมจะเกิดใหม่อีกครั้งก็ตาม) ที่รัก.. นั่นคือคุณ

let me be the one
너만의사랑
let me be the one นอนมันอึย ซารัง
ให้ผมเป็นใครคนหนึ่ง.. คนเดียวที่คุณรัก

내가되고싶다고 (let me be the one)
แนกา ดเวโก ชิพดาโก (let me be the one)
ผมอยากจะเป็นใครคนนั้น (ให้ผมเป็นคนนั้นนะ)


let me be the one
하루종일
let me be the one นัน ฮารูจงอิล
ให้ผมเป็นใครคนหนึ่ง.. ที่ตลอดทั้งวัน

너만생각한다고 (사람이나라고)
นอมัน แซงกักคันดาโก (คือ ซารัมมี นาราโก)
ผมจะคิดถึงแค่คุณ (คนๆนั้นก็คือผม)

let me be the one
약속할게
let me be the one นา ยักซกคัลเก
ให้ผมเป็นใครคนหนึ่ง.. ที่จะสัญญากับคุณ

너를위해산다고 (let me be the one)
นอรึล วีแฮ ซันดาโก (let me be the one)
ว่าจะมีชีวิตอยู่เพื่อคุณ (ให้ผมเป็นคนนั้นนะ)

let me be the one
영원토록 (would you let me be)
let me be the one นา ยองวอนโทรก (would you let me be)
ให้ผมเป็นใครคนหนึ่ง.. ที่จนกระทั่งวันสุดท้าย (คุณจะให้ผมเป็นคนนั้นได้มั้ย)

너만사랑한다고 (oh let me be)
นอมัน ซารังฮันดาโก (oh let me be)
ผมก็จะรักแค่คุณคนเดียว (ให้ผมเป็นคนนั้นเถอะ)


let me be the one
ให้ผมเป็นใครคนนั้นเถอะ...
 Titile :: Let Me Be The One
Artist :: SS501
Korea Lyrics:: http://music.cyworld.com
Thai Translate :: Chokobo @juxtadream.com
Source :: www.juxta-dream.com


    Quick Message
รวมข้อความจากเพื่อนๆที่ส่งถึงเราบนหน้าเวบ
ข้อความ
0

 C O M M E N T    B o X

อยากบอกว่า :

ลงชื่อ:
พิมพ์ตัวเลข :

ทางเว็บไซต์ไม่อนุญาตให้ใช้ Qmsg ในการส่งลิงก์หรือฉากที่ไม่เหมาะสม (NC)
(หากตรวจพบนิยายเรื่องนั้นจะถูกแบนถาวร ในกรณีกระทำผิดซ้ำจะถูกแบน ID ทันที)


19 พ.ค. 63 / 22:05   [124.122.63.12]
Namfon_Pk0 บอกว่า :

ทุกคน เรารีไรท์เรื่องนี้ใหม่แบบทั้งเรื่อง ทั้งพล็อต ตัวละคร โครงเรื่องเก่าถูกโละหมดเลย กลับมาอ่านกันใหม่ได้นะ เราจะมาแก้ไขความเบียวที่เคยทำไว้ในอดีตล่ะ!

 

รัก


9 พ.ค. 62 / 12:05   [183.88.146.27]
LazyWalker บอกว่า :


หากไม่ดูเป็นการรบกวนก็จะชวนพี่มารักกัน
ปฏิเสธอีกกี่สิบครั้งผมก็ยังจะตื้อพี่อยู่
รับรักผมเถอะ! ตกลงไหม?
<<จิ้มตรงนี้จ้า>>**หากข้อความนี้รบกวนหรือจำนวนเยอะไปต้องขออภัยด้วยนะคะ**
ฝากนิยายวายเรื่องนี้ด้วยนะคะแฟนฟิคมิตรรักของไรท์เตอร์!!

21 พ.ย. 61 / 19:25   [184.22.89.176]
ออเฟียส บอกว่า :
ขอรบกวนแจ้งข่าวการเปิดจองหนังสือ 23 Nov 18 
เรื่อง : ทฤษฎีอ่อยเธอ (วาย)
สายน้องห้ามพลาดนะคะ 


ทดลองอ่าน >> https://writer.dek-d.com/ofious/writer/view.php?id=187625821 พ.ย. 61 / 18:40   [184.22.89.176]
ออเฟียส บอกว่า :
ขอรบกวนแจ้งข่าวการเปิดจองหนังสือ 23 Nov 18 
เรื่อง : ทฤษฎีอ่อยเธอ (วาย)
สายน้องห้ามพลาดนะคะ 


ทดลองอ่าน >> https://writer.dek-d.com/ofious/writer/view.php?id=187625813 มิ.ย. 61 / 13:23   [124.120.147.3]
ღ мasτer บอกว่า :
ก็อกๆ สวัสดีค่ะ วันนี้มายแองแว้บมาบอกว่า
Shouwaru Ookami ga Koi wo a Rashii 
แปลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
อย่าลืมไปอ่านแล้วมาคอมเม้นคุยกันน้า <3[Ch.1]

 

7 มิ.ย. 61 / 19:05   [184.22.81.59]
ออเฟียส บอกว่า :
ฝาก Yaoi แนว Feel Good วัยมัธยมถึงมหาลัย
อ่านง่าย จีบกันไว ไม่ต้องมีเรื่องงี่เง่าให้หงุดหงิดค่ะ 


https://writer.dek-d.com/dek-d/writer/view.php?id=1822795


 
เด็กใหม่ พระเพลิง (โน่) ที่เข้ามาเรียนกลางเทอม ม.5 
เขาย้ายโรงเรียนมาเพราะเรื่องชกต่อย ร้อนให้ครูประจำชั้นต้องพึ่งน้ำเย็น อย่าง มารีน (น้ำ) หัวหน้าชมรมดนตรี ให้มาเป็นบั๊ดดี้คอยดูเเลโน่ตลอดช่วง ม.ปลาย  
 
โน่ไม่ได้ น่ากลัว ไม่ได้นักเลง แค่รุกเเรงไปนิด
น้ำเอง ก็ไม่ได้เย็นเหมือนชื่อ แต่จะให้รับมือโน่ ทุกคนต้องไม่ชงเข้มนะครับ!! 
 

30 เม.ย. 61 / 09:10   [103.106.9.3]
[12GODs ll POSEIDON]RIVER PIE บอกว่า :

โปรโมทงานใหม่ By Aelisma !

C

อยากมีชีวิต อย่าคิดลองดีกับ เซียมซี

จู่ๆชีวิตดีๆก็มาถูก โรคจิต ตามล่า

คุณเป็นใคร ตามผมมาทำไม โรคจิตเหรอ ?

แค่จะไปพักร้อนกับเพื่อนในคณะ แต่ดันโดนทักว่าจะตกอยู่ในอันตราย

ตอนแรกก็ไม่เชื่อเพราะคิดว่าไม่มีอะไร กระทั่งได้เจอกับผู้ชาย

ผู้ชายคนนั้นที่จ้องมองเขาไม่วางตา ผู้ชายคนนั้นที่ทำเหมือนหมาหวงก้าง

และผู้ชายคนนั้นที่แสนน่าหวาดหวั่น ชื่อของเขาคือ เซียมซี

จะทำยังไงดี ให้เขาเลิกตามล่ากูเหมือนเงาตามตัว

กูกลัว กลัวจะตายแล้ว

เรื่องใหม่ยืมเมจเนียลอง เป็นแนวระทึกขวัญที่บอกเลยว่าต้องซี๊ดปาก

ไม่เคยเขียนอะไรยากเท่านี้มาก่อนเลย ฮา เอาเป็นว่าขอฝากติดตามด้วยนะคะ

>กดตรงนี้ไปอ่านกันโลย<


26 เม.ย. 61 / 00:35   [184.22.86.238]
ออเฟียส บอกว่า :
ฝาก Yaoi พี่ชายที่ไม่รัก  

เรื่องของ น้องชายตัวร้ายกับพี่ชายสายอ่อยที่มีเสนห์กับทุกคนบนโลก จนต้องปราบด้วยประกาศิตที่ว่า 'ผมจะทำให้พี่มีคนรัก ไม่ได้อีกต่อไป' แต่หารู้ไม่ว่าการกระทำนั้นกลับเเสนหวานจนพี่ชายหลังรักเขาเต็มหัวใจ 

**หากรบกวน ขอโทษนะคะ
https://writer.dek-d.com/dek-d/writer/view.php?id=1770088

5 มี.ค. 61 / 00:40   [184.22.86.71]
ออเฟียส บอกว่า :
ออเฟียส มี yaoi เรื่องใหม่มาฝากค่า ขอโทษนะคะถ้าข้อความนี้รบกวน 

https://writer.dek-d.com/dek-d/writer/view.php?id=1770088 

22 ก.พ. 61 / 20:55   [49.49.247.80]
Miss J บอกว่า :
 
 

สวัสดีค่าแฟนฟิคที่น่ารักทุกคนของหมาน้อยมาลามิวท์ 

 

           เนื่องจากมีหลายคนมาถามหาเล่มของ #อริร้ายชานแบค เมื่อนานมาแล้ว และเมื่อไม่กี่วันก่อนก็ยังคงมี ก็เลยอยากจะลองสำรวจสอบถามดูว่า มีใครสนใจอยากจะได้องค์ชายห้าและพระชายาเก็บไว้อีกหรือเปล่า โดยสามารถนัดรับได้ที่งาน #ตลาดฟิค11 ในวันที่ 26 พ.ค. 2561 ที่ รพ.เซนต์หลุยค่ะ หรือจะจัดส่งทางปณ.ก็ได้ค้าบ

 

 

 

            อริร้าย มายารัก

- หนังสือขนาด A5 (14.8 x 21 cm) จำนวน 2 เล่มจบ

- เนื้อหาที่ลงเว็บทุกกลีบตั้งแต่ต้นจนจบ

- ตอนพิเศษ น้องป๋าย พี่เลี่ย – องค์ชายห้า พระชายา พระโอรสตัวน้อย 1 ตอนและฉากหลังม่าน 1 ตอน

- ตอนพิเศษ พี่ฝาน น้องเทา ตอนเจอกัน

- ตอนพิเศษ เหมยหลง เหมยหลินกับความลามกของเหมยหลงที่มีต่อพระชายา

- ตอนพิเศษ ความวุ่นวายในชีวิตของซื่อชุน

- จำนวน 503 หน้า (รวม 2 เล่ม)

- แฟนอาร์ตลายเส้นขาวดำ 4 รูปในเล่ม

- ที่คั่น 2 ลายคู่กับฟิค (อาจจะมีโปสการ์ด 2 ลายเหมือนรอบพรีฯ ถ้าหากยอดจองมีจำนวนมากพอ)

ราคาชุดละ 500 บาท (ไม่ขายแยกเล่ม)

- ฟอร์มจอง https://goo.gl/forms/8vZzFtZwrNPJaXPl1

 

Tiny Hand Pink Bow Tie
    Writer
คำอธิบายเกี่ยวกับบทความที่อยากจะบอกต่อUpd : -
Rating
0%
View :
Post :
Fanclub :

คำอธิบายบทความที่ฉันสร้างขึ้น    Board


    My Board

กระทู้ล่าสุด
     ยังไม่มีกระทู้ใหม่    Voice - ป่าวประกาศสถานะ
ยังไม่มี Voice


   Friends
มาทำความรู้จักเพื่อนๆของเรากันเถอะ
เพื่อนทั้งหมด
129

XvictimX
ren_tama
Ainaemoroe
INSPIRIT&BAP&BTOB
mifirst
chanomkaiimook
TAO.
Te Over
Ppound-Bass{HERB-SKFC}    Gift Box
ส่งของขวัญหากันบ้างนะ
ของขวัญที่ได้
19 ชิ้น

ของขวัญชิ้นล่าสุดจากเพื่อนคุณ!!
#19 มือถือสุดไฮ(เทค)
ถั่วต้วมมม! ใช่แล้วคำตอบคือ "มักเน่"แห่งวง SS501 นั้นเอง ..ยินดีด้วยค่าา :')) TS TH @DEK-D
มอบให้โดย tibbe


ของขวัญที่ผ่านมา
#18 น้ำมะพร้าว หวานหอมชื่นใจ
""
มอบให้โดย so so
#17 น้ำมะพร้าว หวานหอมชื่นใจ
""
มอบให้โดย so so

ให้ของขวัญบ้าง | ของขวัญที่เคยได้รับทั้งหมด