What's up
ADD ME WRITER S.QMSG QMSG

    


 

 
สวัสดีนะ เราไม่มีอะไรจะพูดมาก แค่บอกว่าใคร
อยากคุยก็แอดมาแล้วกัน ชื่ออะไร อายุเท่าไร
ทักมาก่อนแล้วจะบอกนะจ้ะ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นบ่อยๆ
เหมือนเมื่อก่อนแล้ว เพราะว่างานที่โรงเรียนเยอะมากๆ
การบ้านก็เยอะ กิจกรรมก็เยอะ เวลาพักแทบไม่มี
#555? แต่ยังไงก็จะกลับมาตอบเม้นแน่นอน
ใครอยากทักก็ทักมานะ ไม่ลืมตอบเม้นแน่นอนจ้าา