เกมทดสอบ
มาเล่นตอบคำถามเกมทดสอบสนุกๆกับเรากันดีกว่า
เกมทดสอบ
8

แนวข้อสอบ EPS-TOPIK ชุดที่ 2

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 29 ม.ค. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 498 คน
เล่นเกมนี้
แนวข้อสอบ EPS-TOPIK ชุดที่ 1

มีคำถาม 15 ข้อ ( สร้าง 27 ม.ค. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 634 คน
เล่นเกมนี้
อุปกรณ์,เครื่องมือในการทำงาน ภาษาเกาหลี ชุด2

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 25 ม.ค. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 147 คน
เล่นเกมนี้
อุปกรณ์,เครื่องมือในการทำงาน ภาษาเกาหลี ชุด1

มีคำถาม 20 ข้อ ( สร้าง 25 ม.ค. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 115 คน
เล่นเกมนี้
อาชีพต่างๆ ภาษาเกาหลี

มีคำถาม 15 ข้อ ( สร้าง 24 ม.ค. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 252 คน
เล่นเกมนี้
สัตว์ต่างๆ ภาษาเกาหลี

มีคำถาม 15 ข้อ ( สร้าง 24 ม.ค. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 198 คน
เล่นเกมนี้
ผักและผลไม้ภาษาเกาหลี

มีคำถาม 25 ข้อ ( สร้าง 22 ม.ค. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 205 คน
เล่นเกมนี้
ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ภาษาเกาหลี

มีคำถาม 15 ข้อ ( สร้าง 21 ม.ค. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 270 คน
เล่นเกมนี้