เกมทดสอบ
มาเล่นตอบคำถามเกมทดสอบสนุกๆกับเรากันดีกว่า
เกมทดสอบ
20

Choose the words synonyms that match the picture.''Part'"Plan"and"Popular" Let's fun

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 25 มิ.ย. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 64 คน
เล่นเกมนี้
Choose the words synonyms that match the picture.''Neat'"New"and"Old" Let's fun

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 21 มิ.ย. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 58 คน
เล่นเกมนี้
Choose the words synonyms that match the picture.''Dangerous'"Lazy"and"Studious" Let's fun

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 11 มิ.ย. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 73 คน
เล่นเกมนี้
Choose the words synonyms that match the picture.''Hate""Help"and"Hurt" Let's fun

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 7 มิ.ย. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 47 คน
เล่นเกมนี้
Choose the words synonyms that match the picture."Fast"and"Happy" Let's fun

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 6 มิ.ย. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 52 คน
เล่นเกมนี้
Choose the words synonyms that match the picture.''All"and"Disaster" Let's fun

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 5 มิ.ย. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 16 คน
เล่นเกมนี้
Choose the words synonyms that match the picture.''Unhappy'"Use"and"Wrong" Let's fun

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 5 มิ.ย. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 38 คน
เล่นเกมนี้
Choose the words synonyms that match the picture.''Amazing'"Anger"and"Angry" Let's fun

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 3 มิ.ย. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 32 คน
เล่นเกมนี้
Choose the words synonyms that match the picture.''Increase'"Decrease"and"Get" Let's fun

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 3 มิ.ย. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 35 คน
เล่นเกมนี้
Choose the words synonyms that match the picture.''Small'"Stop"and"Slow" Let's fun

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 3 มิ.ย. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 18 คน
เล่นเกมนี้
Choose the words synonyms that match the picture.''Trouble'"True"and"Ugly" Let's fun

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 3 มิ.ย. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 9 คน
เล่นเกมนี้
Choose the words synonyms that match the picture.''Stupid'"Clever"and"Important" Let's fun

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 3 มิ.ย. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 14 คน
เล่นเกมนี้
Choose the words synonyms that match the picture.''Begin'"big"and"Brave" Let's fun

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 2 มิ.ย. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 24 คน
เล่นเกมนี้
Choose the words synonyms that match the picture.''Take'' "Tell"and"Think" Let's fun

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 2 มิ.ย. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 19 คน
เล่นเกมนี้
Choose the words synonyms that match the picture.''Break'' "bright"and"calm" Let's fun

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 2 มิ.ย. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 31 คน
เล่นเกมนี้
Choose the words synonyms that match the picture.''Come'' "Cool"and"Cry" Let's fun

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 2 มิ.ย. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 4 คน
เล่นเกมนี้
Choose the words synonyms that match the picture.''Dark'' "Definite"and"Delicious" Let's fun

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 1 มิ.ย. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 10 คน
เล่นเกมนี้
Choose the words synonyms that match the picture. "Do"and"Difference" Let's fun

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 1 มิ.ย. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 23 คน
เล่นเกมนี้
Choose the words synonyms that match the picture.''Fly'' "Funny"and"Go" Let's fun

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 31 พ.ค. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 27 คน
เล่นเกมนี้
Help me please ช่วยเอาคำต่างจากพวกออกไปให้หน่อย

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 29 พ.ค. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 53 คน
เล่นเกมนี้