ที่ตั้งบ้านของคุณ
จังหวัดที่คุณอยู่
ขอนแก่น
ประเทศที่คุณอยู่
ไทย

      โรงเรียนของคุณ
ขอนแก่นวิทยายน 3
เข้าร่วม

      มหาวิทยาลัยของคุณ
ขอนแก่น
ศึกษาศาสตร์
เข้าร่วม

      สถาบันกวดวิชาที่คุณเรียน
คเณศวร
ขอนแก่น
เข้าร่วม