ของขวัญที่ได้
3 ชิ้น
ส่งของขวัญหากันบ้างนะ
ของขวัญชิ้นล่าสุดจากเพื่อนคุณ!!
#3 ตู้ปลาพาโชค

มอบให้โดย ~ศศธร~ ส่งคำขอบคุณ | มอบของตอบแทน
ของขวัญที่ผ่านมา
#2 ตุ๊กตาไล่ฝน
""
มอบให้โดย ~ศศธร~

ส่งคำขอบคุณ | มอบของตอบแทน
#1 ตุ๊กตาไล่ฝน
""
มอบให้โดย ~ศศธร~

ส่งคำขอบคุณ | มอบของตอบแทน

ให้ของขวัญบ้าง