My Writer - Updated
ҹ¹شͧѹ

Belove (chanbaek) [ 3 ͹ ]
" 繤ͧҵ駹ҹ....ͤѺ"
Type :ͧ > ΌԤ
Upd : 13 .. 62 / 20:55 , Fanclub : 917
Tags : ficcb, ficchanbaek, ficҹẤ, ԤҹẤ, Ԥ, Ԥchanbaek, fic, Ԥcb, fickaisoo, fickaido, fichunhan, Ԥ䤫, Ԥ
Rating
0%
View - 3,903
Comment - 80

Charming (chanbaek) [ 19 ͹ ]

Type :ͧ > ΌԤ
Upd : 9 .. 62 / 22:49 , Fanclub : 3503
Tags : ficcb, ficchanbaek, ficҹẤ, Ԥcb, fic, Ԥchanabek
Rating
0%
View - 49,302
Comment - 972

Love match (chanbaek) [ 13 ͹ ]
" 蹵ǹѡ ѹ˹͡ҢͧҤҺᴡ٨Тѹش ´ "
Type :ͧ > ΌԤ
Upd : 12 .. 62 / 18:31 , Fanclub : 2800
Tags : ficchanbaek, ficcb, ficҹẤ, Ԥchanbaek, fic, Ԥcb, ԤҹẤ, Ԥ䤫, Ԥ, ԤҴ, Ԥعҹ, fickaisoo, fickaido, fickadi
Rating
0%
View - 27,728
Comment - 383

First sight (chanbaek)ft.exo [ 13 ͹ ]
" ´˹ҹ "
Type :ͧ > ΌԤ
Upd : 12 .. 62 / 19:03 , Fanclub : 862
Tags : ficexo, ficchanbaek, ficcb, fickaisoo, fickaido, fickadi, ԤҹẤ, Ԥ, Ԥchanbaek, ficҹẤ, Ԥcb, fic
Rating
0%
View - 8,902
Comment - 121

Someday we will love (CHANBAEK) [ 41 ͹ ]
" sex friend " " 鹡Ѻͧѹ "
Type :ͧ > ΌԤ
Upd : 26 .. 62 / 20:51 , Fanclub : 7197
Tags : ficexo, ficcb, ficchanbak, ficҹẤ, ԤҹẤ, Ԥ, Ԥexo, Ԥchanbaek, Ԥcb, fic
Rating
0%
View - 146,791
Comment - 1,238

()You are just adorable Ấ͹÷ѡ [Chanbaek] [ 28 ͹ ]
"ͺ...Ẻ硻"
Type :ͧ > ΌԤ
Upd : 22 .. 62 / 09:01 , Fanclub : 4335
Tags : ficcb, ficchanbaek, ficҹẤ, ԤҹẤ, Ԥ, Ԥexo, Ԥchanbaek, Ԥcb, fickaido, fickaisoo, fickadi
Rating
0%
View - 56,736
Comment - 763

Just you (kaisoo) [ 59 ͹ ]
"繾 "........."Դ"
Type :ͧ > ΌԤ
Upd : 14 .. 62 / 08:21 , Fanclub : 1116
Tags : ficexo, fickaisoo, fickaido, kaisoo, kaido, kadi, fickadi, fic, fic䤫
Rating
0%
View - 20,697
Comment - 510

() In sight (chanbaek) [ 27 ͹ ]
" ͧҷءѹ ҡç "
Type :ͧ > ΌԤ
Upd : 7 .. 62 / 19:26 , Fanclub : 5698
Tags : ficcb, ficchanbaek, ficҹẤ, ԤҹẤ, Ԥ, Ԥպ, Ԥchanbaek, fic, Ԥcb, fickaido, fickadi, fickaisoo, fic, fic䤫, ficҴ, coffeemilkcb
Rating
0%
View - 76,114
Comment - 559

Empty heart (chanbaek) [ 15 ͹ ]
" ҡ¡ ͧ "
Type :ͧ > ΌԤ
Upd : 25 .. 62 / 15:34 , Fanclub : 1421
Tags : ҧҪ, Ԥ, ԤҹẤ, Ԥchanbaek, fic, Ԥcb, ficchanbaek, ficcb
Rating
0%
View - 13,847
Comment - 223

() Little love (CHANBAEK) [ 17 ͹ ]
" ...Ấ͹Ѻ "
Type :ͧ > ΌԤ
Upd : 5 .. 61 / 14:44 , Fanclub : 5288
Tags : ԤҹẤ, Ԥ, Ԥchanbaek, ficchanbaek, ficcb, ficҹẤ, fic, Ԥexo, ficexo, fic, Ԥ䤫, Ԥ, ԤҴ, fickaisoo, fickadi, fickaido, littlelovecb, littlelovechanbaek, ԵԿ, ԵԿ
Rating
0%
View - 69,638
Comment - 543

See you again (chanbaek) [ 6 ͹ ]
" Թշ龺ѹաѺ Ấ͹ "
Type :ͧ > ΌԤ
Upd : 25 .. 61 / 11:48 , Fanclub : 137
Tags : ficchanbaek, ficcb, ficexo, ԤҹẤ, Ԥ, Ԥchanbaek, ficҹẤ, Ԥcb, fic, йӿԤҹẤ, йӿԤchanbaek, againcb
Rating
0%
View - 1,263
Comment - 19

MY BODY (kaisoo) ft.chanbaek [ 19 ͹ ]
" µ͡ ФѺ "
Type :ͧ > ΌԤ
Upd : 7 .. 61 / 16:55 , Fanclub : 650
Tags : fickaisoo fickaido fickadi fic䤫 fic ficҴ ficexo
Rating
0%
View - 8,687
Comment - 170

Love Two People [Chanbaek] ft.kaisoo [ 9 ͹ ]
˹..ѡͧѹ..ѹ͡Ѻ..
Type :ͧ > ΌԤ
Upd : 28 .. 61 / 22:14 , Fanclub : 197
Tags : ԤҹẤ, Ԥ, Ԥ, Ԥ䤫, Ԥ, ficchanbaek, ficcb, fickaido, fickaisoo, ficexo, ficҹẤ, fic, Ԥchanbaek, Ԥcb
Rating
0%
View - 1,644
Comment - 15

() ONLY LOVE [Chanbaek] [ 39 ͹ ]
ѡ...
Type :ͧ > ΌԤ
Upd : 24 .. 61 / 21:42 , Fanclub : 2047
Tags : exo, chanbaek, ҹẤ, ԤҹẤ, cb, ficexo, ficchanbaek, ficcb, fic
Rating
0%
View - 26,513
Comment - 275

()CRAZY YOU (CHANBAEK) ft.Kaisoo,Hunhan [ 27 ͹ ]
"ѡѹ".."ٹ͹Ѻá...ҡپ"
Type :ͧ > ΌԤ
Upd : 20 .. 61 / 15:14 , Fanclub : 3125
Tags : ficexo, ficchanbaek, ficbc, ficҹẤ, fic, ԤҹẤ, Ԥ, Ԥ, fic, fickaido, fickaisoo, fickadi, fichunhan, Ԥ, Ԥ⤫, ԤҴ
Rating
0%
View - 44,934
Comment - 363

Promise [Chanbaek] Ft.exo [ 8 ͹ ]
"ⵢ觧ҹѹФѺ"+"ѭǹ"
Type :ͧ > ΌԤ
Upd : 15 .. 61 / 11:19 , Fanclub : 144
Tags : ficexo, ficchanbaek, ficcb, fickaido, fickaisoo, fickadi, ԤҹẤ, Ԥ, Ԥ, Ԥ䤫, ԤҴ, Ԥchanbaek, Ԥcb, ficҹẤ, fic
Rating
0%
View - 1,161
Comment - 24    My Fanclub
ΌѺͧѹ


ٷ 32767


Story  
16
Comments  
6,634
Fanclub  
32,767