駻Դԡ

к My.iD лԴԡúҧǹ㹻 2021 ´ ԡ

    My Writer - Updated
ҹ¹شͧѹ

Charming (chanbaek) End. [ 33 ͹ ]


:ͧ > ΌԤ
ѻവش: 15 .. 64 / 20:56

Tags: ficcb, ficchanbaek, ficҹẤ, Ԥcb, fic, Ԥchanabek
Rating
0%
ʹ: 106,369
Դ: 1,631

Դ: 5343

() In sight (chanbaek) [ 29 ͹ ]

" ͧҷءѹ ҡç "
:ͧ > ΌԤ
ѻവش: 15 .. 64 / 17:00

Tags: ficcb, ficchanbaek, ficҹẤ, ԤҹẤ, Ԥ, Ԥպ, Ԥchanbaek, fic, Ԥcb, fickaido, fickadi, fickaisoo, fic, fic䤫, ficҴ, coffeemilkcb
Rating
0%
ʹ: 92,761
Դ: 660

Դ: 6518

Love match (chanbaek) [ 17 ͹ ]

" 蹵ǹѡ ѹ˹͡ҢͧҤҺᴡ٨Тѹش ´ "
:ͧ > ΌԤ
ѻവش: 15 .. 64 / 13:51

Tags: ficchanbaek, ficcb, ficҹẤ, Ԥchanbaek, fic, Ԥcb, ԤҹẤ, Ԥ䤫, Ԥ, ԤҴ, Ԥعҹ, fickaisoo, fickaido, fickadi
Rating
0%
ʹ: 46,544
Դ: 503

Դ: 3911

Belove (chanbaek) [ 5 ͹ ]

" 繤ͧҵ駹ҹ....ͤѺ"
:ͧ > ΌԤ
ѻവش: 2 .. 63 / 10:59

Tags: ficcb, ficchanbaek, ficҹẤ, ԤҹẤ, Ԥ, Ԥchanbaek, fic, Ԥcb, fickaisoo, fickaido, fichunhan, Ԥ䤫, Ԥ
Rating
0%
ʹ: 8,628
Դ: 148

Դ: 1239

First sight (chanbaek)ft.exo [ 13 ͹ ]

" ´˹ҹ "
:ͧ > ΌԤ
ѻവش: 2 .. 63 / 17:01

Tags: ficexo, ficchanbaek, ficcb, fickaisoo, fickaido, fickadi, ԤҹẤ, Ԥ, Ԥchanbaek, ficҹẤ, Ԥcb, fic
Rating
0%
ʹ: 11,076
Դ: 125

Դ: 981

Someday we will love (CHANBAEK) [ 43 ͹ ]

" sex friend " " 鹡Ѻͧѹ "
:ͧ > ΌԤ
ѻവش: 10 .. 63 / 05:39

Tags: ficexo, ficcb, ficchanbak, ficҹẤ, ԤҹẤ, Ԥ, Ԥexo, Ԥchanbaek, Ԥcb, fic
Rating
0%
ʹ: 175,801
Դ: 1,315

Դ: 8018

()You are just adorable Ấ͹÷ѡ [Chanbaek] [ 29 ͹ ]

"ͺ...Ẻ硻"
:ͧ > ΌԤ
ѻവش: 7 .. 63 / 21:31

Tags: ficcb, ficchanbaek, ficҹẤ, ԤҹẤ, Ԥ, Ԥexo, Ԥchanbaek, Ԥcb, fickaido, fickaisoo, fickadi
Rating
0%
ʹ: 68,029
Դ: 815

Դ: 4787

Empty heart (chanbaek) [ 16 ͹ ]

" ҡ¡ ͧ "
:ͧ > ΌԤ
ѻവش: 13 .. 62 / 10:57

Tags: ҧҪ, Ԥ, ԤҹẤ, Ԥchanbaek, fic, Ԥcb, ficchanbaek, ficcb
Rating
0%
ʹ: 19,509
Դ: 248

Դ: 1933

Just you (kaisoo) [ 59 ͹ ]

"繾 "........."Դ"
:ͧ > ΌԤ
ѻവش: 14 .. 62 / 08:21

Tags: ficexo, fickaisoo, fickaido, kaisoo, kaido, kadi, fickadi, fic, fic䤫
Rating
0%
ʹ: 22,134
Դ: 512

Դ: 1132

() Little love (CHANBAEK) [ 17 ͹ ]

" ...Ấ͹Ѻ "
:ͧ > ΌԤ
ѻവش: 5 .. 61 / 14:44

Tags: ԤҹẤ, Ԥ, Ԥchanbaek, ficchanbaek, ficcb, ficҹẤ, fic, Ԥexo, ficexo, fic, Ԥ䤫, Ԥ, ԤҴ, fickaisoo, fickadi, fickaido, littlelovecb, littlelovechanbaek, ԵԿ, ԵԿ
Rating
0%
ʹ: 83,457
Դ: 601

Դ: 6087

See you again (chanbaek) [ 6 ͹ ]

" Թշ龺ѹաѺ Ấ͹ "
:ͧ > ΌԤ
ѻവش: 25 .. 61 / 11:48

Tags: ficchanbaek, ficcb, ficexo, ԤҹẤ, Ԥ, Ԥchanbaek, ficҹẤ, Ԥcb, fic, йӿԤҹẤ, йӿԤchanbaek, againcb
Rating
0%
ʹ: 1,701
Դ: 20

Դ: 143

MY BODY (kaisoo) ft.chanbaek [ 19 ͹ ]

" µ͡ ФѺ "
:ͧ > ΌԤ
ѻവش: 7 .. 61 / 16:55

Tags: fickaisoo fickaido fickadi fic䤫 fic ficҴ ficexo
Rating
0%
ʹ: 9,780
Դ: 170

Դ: 667

Love Two People [Chanbaek] ft.kaisoo [ 9 ͹ ]

˹..ѡͧѹ..ѹ͡Ѻ..
:ͧ > ΌԤ
ѻവش: 28 .. 61 / 22:14

Tags: ԤҹẤ, Ԥ, Ԥ, Ԥ䤫, Ԥ, ficchanbaek, ficcb, fickaido, fickaisoo, ficexo, ficҹẤ, fic, Ԥchanbaek, Ԥcb
Rating
0%
ʹ: 2,028
Դ: 15

Դ: 210

() ONLY LOVE [Chanbaek] [ 39 ͹ ]

ѡ...
:ͧ > ΌԤ
ѻവش: 24 .. 61 / 21:42

Tags: exo, chanbaek, ҹẤ, ԤҹẤ, cb, ficexo, ficchanbaek, ficcb, fic
Rating
0%
ʹ: 30,664
Դ: 276

Դ: 2195

()CRAZY YOU (CHANBAEK) ft.Kaisoo,Hunhan [ 27 ͹ ]

"ѡѹ".."ٹ͹Ѻá...ҡپ"
:ͧ > ΌԤ
ѻവش: 20 .. 61 / 15:14

Tags: ficexo, ficchanbaek, ficbc, ficҹẤ, fic, ԤҹẤ, Ԥ, Ԥ, fic, fickaido, fickaisoo, fickadi, fichunhan, Ԥ, Ԥ⤫, ԤҴ
Rating
0%
ʹ: 52,413
Դ: 364

Դ: 3317

Promise [Chanbaek] Ft.exo [ 8 ͹ ]

"ⵢ觧ҹѹФѺ"+"ѭǹ"
:ͧ > ΌԤ
ѻവش: 15 .. 61 / 11:19

Tags: ficexo, ficchanbaek, ficcb, fickaido, fickaisoo, fickadi, ԤҹẤ, Ԥ, Ԥ, Ԥ䤫, ԤҴ, Ԥchanbaek, Ԥcb, ficҹẤ, fic
Rating
0%
ʹ: 1,474
Դ: 25

Դ: 151    My Fanclub
ΌѺͧѹ


ٷ 32,767


Story  
16
Comments  
7,898
Fanclub  
32,767