เกมทดสอบ
มาเล่นตอบคำถามเกมทดสอบสนุกๆกับเรากันดีกว่า
เกมทดสอบ
1

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจตื

มีคำถาม 10 ข้อ ( สร้าง 12 ส.ค. 62 )
มีเพื่อนมาเล่น 52 คน
เล่นเกมนี้