[one piece] ทะลุมิติมาโลกวันพีช

ตอนที่ 17 : อธิบายร้านค้า(2/2)(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

 • เนื้อหานิยายตอนนี้เปิดให้อ่าน
 • View : 946
  จำนวนคนให้กำลังใจ : 42 ครั้ง
  3 ส.ค. 62

[ร้านค้า]

[หมวดสกิล]

(ถ้าถึงเวลาที่จำกัด ผู้ใช้จะต้องพักฟื้นตัวก่อนที่จะใช้สกิลอีกครั้ง)


วิชาดาบเดียวอิไอ

-ขั้นสูง 
ขั้นพื้นฐาน+การชักดาบแล้วฟันและเก็บดาบเข้าฝักอย่างรวดเร็ว ค่าความแม่นยำเพิ่มขึ้น มีสมาธิได้ง่ายขึ้น


โซล

-ขั้นต่ำ
ขั้นพื้นฐาน+การเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูงจนคนทั่วไปมองไม่เห็นเพื่อหลบหลีกการโจมตี
-ขั้นกลาง
ขั้นพื้นฐาน+การเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูงจนคนทั่วไปมองไม่เห็นเพื่อหลบหลีกหรือโจมตีศัตรู
-ขั้นสูง
ขั้นพื้นฐาน+การเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูงเพื่อหลบหลีกหรือโจมตีศัตรู เสมือนการหายตัวได้


เดินชมจันทร์

-ขั้นต่ำ
ขั้นพื้นฐาน+การเดินเหยียบอยู่บนอากาศโดยไม่มีอะไรรองรับ ซึ่งขั้นต่ำสามารถใช้ได้ไม่เกิน5นาที  
-ขั้นกลาง
ขั้นพื้นฐาน+การเดินเหยียบอยู่บนอากาศโดยไม่มีอะไรรองรับ ซึ่งขั้นกลางสามารถใช้ได้ไม่เกิน30นาที
-ขั้นสูง
ขั้นพื้นฐาน+การเดินเหยียบอยู่บนอากาศโดยไม่มีอะไรรองรับ ซึ่งขั้นสูงสามารถใช้ได้ไม่เกิน1ชั่วโมง


เดินสมุทร

-ขั้นต่ำ
ขั้นพื้นฐาน+ท่าเวอร์ชั้่นใต้น้ำของเดินชมจันทร์ สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นในใต้น้ำ ซึ่งขั้นต่ำสามารถใช้ได้ไม่เกิน5นาที
-ขั้นกลาง
ขั้นพื้นฐาน+ท่าเวอร์ชั้่นใต้น้ำของเดินชมจันทร์ สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นในใต้น้ำ ซึ่งขั้นกลางสามารถใช้ได้ไม่เกิน30นาที
-ขั้นสูง
ขั้นพื้นฐาน+ท่าเวอร์ชั้่นใต้น้ำของเดินชมจันทร์ สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นในใต้น้ำ ซึ่งขั้นสูงสามารถใช้ได้ไม่เกิน1ชั่วโมง


กายากระดาษ

-ขั้นต่ำ
ขั้นพื้นฐาน+การเคลื่อนไหวร่างกายให้พริ้วไปตามแรงเหวี่ยงเหมือนกระดาษจากการโจมตีของศัตรูหรือใช้รับการโจมตีรุนแรงของศัตรูให้มีค่าเป็นศูนย์จนเหมือนว่าการโจมตีไร้ผล ซึ่งขั้นต่ำสามารถใช้ได้ไม่เกิน5นาที
-ขั้นกลาง
ขั้นพื้นฐาน+การเคลื่อนไหวร่างกายให้พริ้วไปตามแรงเหวี่ยงเหมือนกระดาษจากการโจมตีของศัตรูหรือใช้รับการโจมตีรุนแรงของศัตรูให้มีค่าเป็นศูนย์จนเหมือนว่าการโจมตีไร้ผล ซึ่งขั้นกลางสามารถใช้ได้ไม่เกิน30นาที
-ขั้นสูง
ขั้นพื้นฐาน+การเคลื่อนไหวร่างกายให้พริ้วไปตามแรงเหวี่ยงเหมือนกระดาษจากการโจมตีของศัตรูหรือใช้รับการโจมตีรุนแรงของศัตรูให้มีค่าเป็นศูนย์จนเหมือนว่าการโจมตีไร้ผล ซึ่งขั้สูงสามารถใช้ได้ไม่เกิน1ชั่วโมง 


กายาเหล็ก

-ขั้นต่ำ
ขั้นพื้นฐาน+การใช้ร่างกายที่เกิดจากการฝึกกล้ามเนื้อให้หลอมรวมเป็นความร้อนอัดแน่นจน แข็งแกร่งเท่ากับเกราะเหล็กรองรับการโจมตีโดยตรงจากศัตรู ซึ่งขั้นต่ำสามารถใช้ได้ไม่เกิน5นาที
-ขั้นกลาง
ขั้นพื้นฐาน+การใช้ร่างกายที่เกิดจากการฝึกกล้ามเนื้อให้หลอมรวมเป็นความร้อนอัดแน่นจนแข็งแกร่งเท่ากับเกราะเหล็กรองรับการโจมตีโดยตรงจากศัตรู ซึ่งขั้นกลางสามารถใช้ได้ไม่เกิน30นาที 
-ขั้นสูง
ขั้นพื้นฐาน+การใช้ร่างกายที่เกิดจากการฝึกกล้ามเนื้อให้หลอมรวมเป็นความร้อนอัดแน่นจนแข็งแกร่งเท่ากับเกราะเหล็กรองรับการโจมตีโดยตรงจากศัตรู ซึ่งขั้สูงสามารถใช้ได้ไม่เกิน1ชั่วโมง


เท้าวายุ

-ขั้นต่ำ
ขั้นพื้นฐาน+การใช้ขาที่แข็งแกร่งเตะเฉือนอากาศอย่างรวดเร็วจนเกิดเป็นลมที่มีความคมกริบเหมือนใบมีดขนาดใหญ่ ซึ่งขั้นต่ำสามารถใช้ได้ไม่เกิน5นาที
-ขั้นกลาง
ขั้นพื้นฐาน+การใช้ขาที่แข็งแกร่งเตะเฉือนอากาศอย่างรวดเร็วจนเกิดเป็นลมที่มีความคมกริบเหมือนใบมีดขนาดใหญ่ ซึ่งขั้นกลางสามารถใช้ได้ไม่เกิน30นาที
-ขั้นสูง
ขั้นพื้นฐาน+การใช้ขาที่แข็งแกร่งเตะเฉือนอากาศอย่างรวดเร็วจนเกิดเป็นลมที่มีความคมกริบเหมือนใบมีดขนาดใหญ่ ซึ่งขั้นสูงสามารถใช้ได้ไม่เกิน30นาที และสามารถประยุกต์ใช้กับมือได้ไม่เกิน5นาที


เพลงดาบไร้นาม(ใช้กับดาบไร้ชื่อของลีน่าเท่านั้น)

-ขั้นต่ำ
ขั้นพื้นฐาน+ท่าดาบที่ใช้เฉพาะกับดาบไร้ชื่อของลีน่าเท่านั้น เป็นท่าที่มีความรุนแรงมากแต่อาทิตย์นึงใช้ได้แค่1ครั้งเท่านั้น
-ขั้นกลาง
ขั้นพื้นฐาน+ท่าดาบที่ใช้เฉพาะกับดาบไร้ชื่อของลีน่าเท่านั้น เป็นท่าที่มีความรุนแรงมากแต่อาทิตย์นึงใช้ได้แค่2ครั้งเท่านั้น
-ขั้นสูง
ขั้นพื้นฐาน+ท่าดาบที่ใช้เฉพาะกับดาบไร้ชื่อของลีน่าเท่านั้น เป็นท่าที่มีความรุนแรงมากแต่อาทิตย์นึงใช้ได้แค่3ครั้งเท่านั้น


ท่าฝ่ามือประกบดาบ

-ขั้นต่ำ
ขั้นพื้นฐาน+การใช้มือเปล่ารับดาบที่ฟันมาอย่างรวดเร็วโดยไม่บาดเจ็บ ซึ่งขั้นต่ำสามารถใช้ได้ไม่เกิน1-3นาที 
-ขั้นกลาง
ขั้นพื้นฐาน+การใช้มือเปล่ารับดาบที่ฟันมาอย่างรวดเร็วโดยไม่บาดเจ็บ ซึ่งขั้นกลางสามารถใช้ได้ไม่เกิน3-5นาที
-ขั้นสูง
ขั้นพื้นฐาน+การใช้มือเปล่ารับดาบที่ฟันมาอย่างรวดเร็วโดยไม่บาดเจ็บ ซึ่งขั้นสูงสามารถใช้ได้ไม่เกิน5-10นาที


ฟันดาบอย่างรวดเร็ว

-ขั้นต่ำ
ขั้นพื้นฐาน+การฟันดาบอย่างรวดเร็วและว่องไวจนมองไม่เห็น ขั้นต่ำสามารถใช้ได้ไม่เกิน1-3นาที
-ขั้นกลาง
ขั้นพื้นฐาน+การฟันดาบอย่างรวดเร็วและว่องไวจนมองไม่เห็น ขั้นกลางสามารถใช้ได้ไม่เกิน3-5นาที
-ขั้นสูง
ขั้นพื้นฐาน+การฟันดาบอย่างรวดเร็วและว่องไวจนมองไม่เห็น ขั้นสูงสามารถใช้ได้ไม่เกิน5-10นาที


ฟันดาบอย่างแม่นยำ

-ขั้นต่ำ
ขั้นพื้นฐาน+การฟันดาบอย่างแม่นยำตามจุดที่ต้องการโจมตี ขั้นต่ำสามารถใช้ได้ไม่เกิน1-3นาที 
-ขั้นกลาง
ขั้นพื้นฐาน+การฟันดาบอย่างแม่นยำตามจุดที่ต้องการโจมตี ขั้นกลางสามารถใช้ได้ไม่เกิน3-5นาที
-ขั้นสูง
ขั้นพื้นฐาน+การฟันดาบอย่างแม่นยำตามจุดที่ต้องการโจมตี ขั้นสูงสามารถใช้ได้ไม่เกิน 5-10นาที


กระโดด

-ขั้นต่ำ
ขั้นพื้นฐาน+การกระโดดสูงหรือการกระโดดหลบการโจมตีได้อย่างคล่องแคล่ว ขั้นต่ำสามารถใช้ได้ไม่เกิน1-3นาที
-ขั้นกลาง
ขั้นพื้นฐาน+การกระโดดสูงหรือการกระโดดหลบการโจมตีได้อย่างคล่องแคล่ว ขั้นกลางสามารถใช้ได้ไม่เกิน3-5นาที
-ขั้นสูง
ขั้นพื้นฐาน+การกระโดดสูงหรือการกระโดดหลบการโจมตีได้อย่างคล่องแคล่ว ขั้นสูงสามารถใช้ได้ไม่เกิน5-10นาที


[หมวดอาวุธ]


-มีดทำครัว
มีดทำครัวธรรมดาที่ไม่ธรรมดา เพราะมีความคมและทนทานมากกว่ามีดทั่วไป 

-มีดสั้น
มีดสั้นที่ไม่ธรรมดา เพราะเป็นมีดที่มีความคมและทนทานกว่ามีดสั้นทั่วไป 

-ดาบธรรมดา
ดาบธรรมดาที่ไม่ธรรมดา เพราะมีความทนทานมากกว่าปกติ แต่ความคมก็เท่ากับดาบทั่วไป 

-ดาบคัทลาส(ดาบทั่วไป)
ดาบทั่วไปในโลกวันพีช มีความคมและความทนทานปกติ

-ดาบโคกาตานะ(มิฮอร์ค)
ดาบขนาดเล็กเท่ามีด เป็นมีดธรรมดาๆที่มิฮอร์คพกติดตัวห้อยคล้องคอ

-ดาบล่องหน
ดาบที่มีความสามารถล่องหนได้ ทำให้ผู้ใช้เวลาถือดาบเหมือนไม่ได้ถือดาบอยู่ในมือ มีความคงทนและความคมสูงกว่าดาบทั่วไป

-ดาบชิรูเงะ(ทาชิงิ)
ดาบชั้นดี ด้ามจับสีเขียว เป็นดาบที่มีความหมายว่า ฝนท้ายฤดูใบไม้ร่วง

-ดาบซังไดคิเทสึ(โซโล)
ดาบที่มีผ้าพันด้ามสีแดง ใบดาบเป็นลายเกลียวคลื่น เป็นดาบอาถรรพ์ที่ใครถือดาบนี้ต้องมีอันเป็นไป เป็นดาบที่เลือกผู้ใช้

-ดาบคิโคคุ(ลอว์)
ดาบต้องสาปเช่นเดียวกับเช่นเดียวกับดาบสายคิเทสึ  การร่ำไห้ของวิญญาณ

-ดาบยูบาชิริ(โซโล)
1ใน50ดาบชั้นยอด ดาบชั้นดี ด้ามจับเป็นลักษณะสีดำไม่มีผ้าพัน มีความเบาสูง

-ดาบดูแรนดัช(คาเวนดิช)
ดาบนี้เป็นดาบในตำนานที่มีอยู่จริง และมีพลังแห่งลม เป็น1ในดาบวิเศษในตำนาน ที่มีพลังอำนาจแห่งลม

-ดาบชูซุย(โซโล)
ดาบดำ 1ใน21ดาบชั้นยอด มีใบดาบเป็นสีดำ มีความเด่นที่ความแข็งแกร่งของดาบชนิดโดนยักษ์เหยียบก็ไม่งอ

-ดาบวาโดอิจิมอน(โซโล)
1ใน21ดาบชั้นยอด ดาบปลอกและด้ามจับสีขาว ลายคมดาบเรียบ 

-ดาบโยรุ(มิฮอร์ค)
1ใน12ดาบชั้นยอด ถูกเรียกว่าเป็นดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก 


[หมวดของพิเศษ]


-ยาย้อนเวลา
ยาที่จะย้อนเวลาไปในอดีตที่ผู้ใช้สามารถกำหนดได้ว่าย้อนไปที่ไหน มีเวลาไม่จำกัด และทุกครั้งที่ซื้อราคาจะเพิ่มขึ้นต่อขวด

-ยาชุบชีวิต
ยาที่สามารถชุบชีวิตคนที่ตายไปแล้วได้ ซึ่งมีข้อจำกัดว่าต้องตายไปไม่เกิน3วันถึงจะชุบชีวิตได้ และหลังจากที่ซื้อราคาจะเพิ่มขึ้นต่อขวด

-ยารักษาโรคทุกชนิด
ยาที่สามารถรักษาโลกได้ทุกชนิด มีข้อจำกัดคือหลังจากที่ซื้อราคาจะเพิ่มขึ้นต่อขวด

-ยารักษาแผลทุกชนิด
ยาที่สามารถรักษาบาดแผลได้ทุกอาการ เพียงแต่ไม่สามารถใช้กับแผลที่ติดพิษได้ และหลังจากที่ซื้อราคาจะเพิ่มขึ้นต่อขวด

-ยาถอนพิษทุกชนิด
ยาที่สามารถถอนพิษได้ทุกชนิด สามารถใช้ควบคู่กับยารักษาบาดแผลทุกชนิดได้ และหลังจากที่ซื้อราคาจะเพิ่มขึ้นต่อขวด

-ยาดำน้ำ
ยาที่สามารถช่วยให้ผู้ใช้สามารถหายใจใต้น้ำได้ มีข้อจำกัดคือใช้ได้1ขวดต่อ1วันเท่านั้น และราคาจะไม่เพิ่มขึ้นอีกด้วย

-ยาเปลี่ยนเพศ
ยาเปลี่ยนเพศที่ถ้าใช้กับผู้หญิงก็จะกลายเป็นผู้ชาย และถ้าใช้กับผู้ชายก็จะกลายเป็นผู้หญิง มึข้อจำกัดคือใช้ได้1ขวดต่อ1วันเท่านั้น และราคาจะไม่เพิ่มขึ้นอีกด้วย

-ยาเพิ่มเลเวล
ยาเพิ่มค่าสถานะเลเวล โดยมีความสามารถในการเพิ่มเลเวล1เลเวลต่อขวด และราคาจะไม่เพิ่มขึ้นอีกด้วย มีผลตลอดกาล

-ยาเพิ่มอายุ
ยาที่มีความสามารถในการเพิ่มอายุของผู้ใช้ มีผลตลอดกาล และหลังจากที่ซื้อราคาจะเพิ่มขึ้นต่อขวด

-ยาลดอายุ
ยาที่มีความสามารถในการลดอายุของผู้ใช้ มีผลตลอดกาล และหลังจากที่ซื้อราคาจะเพิ่มขึ้นต่อขวด

-ยาเพิ่มพลังกาย
ยาเพิ่มค่าสถานะพลังกาย โดยมีความสามารถในการเพิ่มค่าพลังกาย1ค่าต่อ1ขวด และราคาจะไม่เพิ่มขึ้นอีกด้วย มีผลตลอดกาล

-ยาเพิ่มพลังเวทย์
ยาเพิ่มค่าสถานะพลังเวทย์ โดยมีความสามารถในการเพิ่มค่าพลังเวทย์1ค่าต่อ1ขวด และราคาจะไม่เพิ่มขึ้นอีกด้วย มีผลตลอดกาล

-ยาเพิ่มพลังป้องกัน
ยาเพิ่มค่าสวถานะพลังป้องกัน โดยมีความสามารถในการเพิ่มค่าพลังป้องกัน1ค่าต่อ1ขวด และราคาจะไม่เพิ่มขึ้นอีกด้วย มีผลตลอดกาล

-ยาเพิ่มความเร็ว
ยาเพิ่มค่าสถานะความเร็ว โดยมีความสามารถในการเพิ่มค่าความเร็ว1ค่าต่อ1ขวด และราคาจะไม่เพิ่มขึ้นอีกด้วย มีผลตลอดกาล

-ยาเพิ่มความแม่นยำ
ยาเพิ่มค่าสถานะความแม่นยำ โดยมีความสามารถในการเพิ่มค่าความแม่นยำ1ค่าต่อ1ขวด และราคาจะไม่เพิ่มขึ้นอีกด้วย มีผลตลอดกาล

-ยาเพิ่มความอดทน
ยาเพิ่มค่าสถานะความอดทน โดยมีความสามารถในการเพิ่มค่าความอดทน1ค่าต่อ1ขวด และราคาจะไม่เพิ่มขึ้นอีกด้วย มีผลตลอดกาล

-ยาเพิ่มสติปัญญา
ยาเพิ่มค่าสถานะสติปัญญา โดยมีความสามารถในการเพิ่มสติปัญญา1ค่าต่อ1ขวด และหลังจากที่ซื้อราคาจะเพิ่มขึ้นต่อขวด มีผลตลอดกาล

-ยาเพิ่มโชค
ยาเพิ่มค่าโชค โดยมีความสามารถในการเพิ่มโชค1ค่าต่อ1ขวด และหลังจากที่ซื้อราคาจะเพิ่มขึ้นต่อขวด มีผลตลอดกาล

-ยาสเน่ห์
ยาที่มีความสามารถในการเพิ่มสเน่ห์หรือออร่าของผู้ใช้ให้ดูดึงดูด และราคาจะไม่เพิ่มขึ้นอีกด้วย มีผลตลอดกาล ซึ่งจะช่วยเพิ่มแค่นิดเดียวเท่านั้น


[กาชา]


หมุนฟรี 1 ครั้ง/อาทิตย์

หมุน 1 ครั้ง/10.000 เบรี

หมุน 10 ครั้ง/100.000 เบรี

(ของที่สุ่มได้ไม่จำเป็นต้องเป็นของในร้านค้า อาจมีของที่ไม่มีในร้านค้าที่สุ่มออกมาได้)===============================================

หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยคนอ่านด้วยค่ะ และต้องขออภัยอีกครั้งหากไรท์เข้ามาแก้ไขคำผิดหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบ่อยเกินไป 
T
B
Select AllCopy To Clipboard
ให้กำลังใจนักเขียน
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว!
นักเขียนได้รับกำลังใจแล้ว 42 ครั้ง

165 ความคิดเห็น

 1. #33 jeab006 (@jeab006) (จากตอนที่ 17)
  วันที่ 7 เมษายน 2562 / 21:34

  รอออออออ
  #33
  1