แจ้งปิดการให้บริการ

ระบบ My.iD จะปิดให้บริการบางส่วนภายในปี 2021 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

     เหตุใดการปฏิวัติอุตสาหกรรมจึงเกิดที่ประเทศอังกฤษก่อนประเทศอื่น
ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

เหตุใดการปฏิวัติอุตสาหกรรมจึงเกิดที่ประเทศอังกฤษก่อนประเทศอื่น
เกริ่นเรื่อง: การมาถึงของพลังงานถ่านหิน และเครื่องจักรไอน้ำได้สร้างการขยายตัวของอุตสาหกรรม และEnclosed ที่ผลักดันให้ชาวนาออกจากที่อยู่เดิมและเดินหน้าเข้าสู่เมืองเพื่อตอบสนองการขยายตัวของอุตสาหกรรม
29 เม.ย. 64 , View: 9 , Post : 0


การปฏิวัติอุตสาหกรรมจึงเกิดที่ประเทศอังกฤษแทนที่จะเป็นประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป เนื่องจากงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรของอังกฤษนั้นทำให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม กล่าวคือ เมื่อพลังงานเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาหาร การทำงานต่างๆ เช่น การตีเหล็ก ไม้เป็นแหล่งเชื้อเพลิงที่นิยมมาแต่อดีตแล้ว อย่างไรก็ตามการตัดไม้และการขนส่งไม้ในระยะทางที่ไกลทำให้มีต้นทุนสูงส่งผลให้คนเริ่มค้นหาเชื้อเพลิงแบบใหม่ และถ่านหินก็ได้กลายเป็นคำตอบ ด้วยเหตุที่อังกฤษนั้นทำเหมืองได้ง่าย แต่ยังคงมีปัญหาอยู่คือ การขุดเหมืองลึกๆ ยิ่งทำให้เกิดน้ำท่วมอุโมงได้ง่าย จนกระทั่ง Thomas Newcoman ได้คิดค้นเครื่องสูบน้ำออกจากเหมืองโดยใช้ไอน้ำซึ่งสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมได้และส่งผลให้เกิดแหล่งเชื้อเพลิงที่มีราคาถูก
นอกจากนี้ในยุคดังกล่าวอั
งกฤษสามารถยึดและสร้างอาณานิคมบนอนุทวีปอินเดียได้บางส่วน เช่น พื้นที่รอบอ่าวเบงกอล (ค.ศ.1763 - ค.ศ. 1764) เป็นต้น ทำให้ตลาดสินค้าของอังกฤษขยายตัว กล่าวคือการสร้างอาณานิคมในอนุทวีปอินเดียทำให้ประชากรภายในจักรวรรดิบริเทนใหญ่ขยายตัวซึ่งทำให้อุปสงค์ต่อสินค้าสูงขึ้น ดึงดูดให้เกิดการลงทุนในการผลิตสินค้าส่งออกจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการคมนาคมโดยเฉพาะถนนที่ได้รับการพัฒนา และสภาพความเป็นเกาะทำให้พื้นที่หลายส่วนเข้าถึงการคมนาคมทางทะเลกล่าวคืออังกฤษมีต้นทุนค่าขนส่งวัตถุดิบต่ำ ประกอบกับเชื้อเพลิงถ่านหินราคาถูกทำให้ต้นทุนการผลิตยิ่งต่ำลงไปมากยิ่งดึงดูดให้คนเข้ามาลงทุน
Enclosed และการขับชาวนาออกจากที่ดินที่
พวกเขาอาศัยอยู่โดยแลนด์ลอร์ดเพื่อแสวงหาที่ดินในการปล่อยเช่าหรือขายต่อ ทำให้เกิดการย้ายเข้าเมืองของชาวนาจำนวนมากที่ส่งผลให้ตัวเมืองขยายตัว อย่างไรก็ตาม ชาวนาที่อพยพเข้าเมืองต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตจากเดิมที่ชาวนาตัดเย็บเสื้อผ้าใช้เองในครัวเรือนกลายมาเป็นการบริโภคเสื้อผ้าสำเร็จรูปแทนทำให้ตลาดสินค้าประเภทสิ่งทอมีอุปสงค์เพิ่มขึ้น แต่ความสามารถในการผลิตเท่าเดิม การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้น เช่น การคิดค้นเครื่องทอผ้า Spinning Jenny เป็นต้น ทำให้สามารถผลิตสินค้าประเภทสิ่งทอได้มากขึ้นกล่าวคือมีอุปทานเพิ่มขึ้นนั่นเอง
การใช้ถ่านหินประเภทถ่านโค๊ก (coke) ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุ
ตสาหกรรมโลหะ กล่าวคือการหลอมเหล็กมีต้นทุนที่ลดลงและสามารถหลอมเหล็กได้จำนวนเพิ่มขึ้นส่งผลให้สินค้าที่ทำจากเหล็กมีราคาถูกลงโดยเฉพาะอุปกรณ์ในภาคการเกษตร (ส่วนที่สามารถปรับตัวเข้ากับ enclose และไม่ได้ย้ายเข้าเมือง) ทำให้ผลผลิตภาคการเกษตรขยายตัวเพียงพอที่จะเลี้ยงสังคมเมืองที่ขายตัวขึ้น นอกจากนี้การผลิตชิ้นส่วนโลหะมีความก้าวหน้าขึ้นทำให้สามารถผลิตโลหะที่มีคุณภาพและความทนทานเพิ่มสูงขึ้น คุณภาพของโลหะนี้ส่งผลต่อมายังการพัฒนาเครื่องจักรไอน้ำซึ่งภายหลังการคิดค้นของ Newcomen แล้ว James Watt ได้พัฒนาระบบลูกสูบในกระบอกเพื่อทำให้เกิดแรงดันที่มากขึ้น เป็นการยกระดับเครื่องจักรไอน้ำเดิม การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรพลังงานโดยเฉพาะถ่านหิน การขยายตัวของตลาดสินค้าจากการสร้างอาณานิคมในอนุทวีปอินเดีย การย้ายเข้าเมืองของชาวนา และความก้าวหน้าเทคโนโลยีเครื่องจักรไอน้ำทำให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษขึ้น

แฟนคลับ [0]
Add เป็นแฟนคลับ Blog นี้

แจ้ง Blog ไม่เหมาะสม • C o m m e n t
 • 1

  1

  ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

  My Blog
  8
  Comments
  0
  Fanclub
  0


      Blog ที่ผ่านมา


  ดู Blog ทั้งหมด


      Favorite Blog
  เก็บรายชื่อ Blog ที่เราชอบมากๆ

  ยังไม่มี Favorite Blog