Profile
1 รูปถ่ายและชื่อเท่ๆของคุณ psdaeumtr

รูปทั้งหมดของฉันจากการ Tag

2 นี่แหละตัวฉัน

ชื่อเล่นดราฟ
3 คำที่คือตัวฉัน "สุขม" , "รอบครอบ" , "เยือกเย็น"
การเรียน
งานอดิเรกฟังเพลง
นิยามของฉัน
เป้าหมายชีวิต
อดีตสิ่งที่น่าจดจำ
ปัจจุบันการกระทำของเรา
อนาคตสิ่งที่เราจะพบเจอ
คติประจำใจ
สิ่งที่ดีที่สุดการได้เจอคนที่เข้าใจเรา
ภาพยนตร์ที่ชอบ
ดนตรีที่ชอบเชลโล่
หนังสือที่ชอบอ่านได้ทุกอย่างที่นุก
อาหารที่ชอบกินได้ทุกอย่างที่อาร่อย
กีฬาที่ชอบเดิน
ชอบทำอะไรใน Dek-Dอ่้านนิยาย
อยากแอบบอกคนๆนั้นว่าไม่รู้ว่ารู้จักกันรึเปล่าแต่เราเปนเพื่อนกันได้

3 ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล ไม่แสดง
วันเกิด 27 มี.ค.
เพศ ไม่ระบุ