สวนกุหลาบวิทยาลัย (โรงเรียนในเครือ)
ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

สวนกุหลาบวิทยาลัย (โรงเรียนในเครือ)
เกริ่นเรื่อง: รายชื่อโรงเรียนเครือสวนกุหลาบวิทยาลัยทั้ง 11 สถาบัน
31 ธ.ค. 55 , View: 5263 , Post : 9

กลุ่มโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

     

กลุ่มโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คือกลุ่มของโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ใช้ชื่อ สวนกุหลาบวิทยาลัย สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 11 โรงเรียน

รายนามกลุ่มโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
(เรียงตามลำดับการก่อตั้ง) 


โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (ส.ก.)


ไฟล์:LongBuilding.jpgโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี (ส.ก.น.) 
 

ไฟล์:SKN ST1B.jpgโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
(นมร.ส.ก.ส.
 

ไฟล์:P1060476.JPGโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี (นมร.ส.ก.ป.) 
 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต (ส.ก.ร.)


โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี (ส.ก.ช.) 


โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ (ส.ก.พ.) 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี (ส.ก.บ.)

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ (ส.ก.จ.) 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี (ส.ก.ธ.)

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (ส.ก.นศ.)


สัญลักษณ์ประจำกลุ่มโรงเรียน


พระประจำกลุ่มโรงเรียน 


   

หลวงพ่อสวนกุหลาบ 
 
 
  คติพจน์ประจำกลุ่มโรงเรียน  พุทธศาสนสุภาษิตภาษาบาลีสันสกฤตความว่า
“สุวิชาโน ภวํ โหติ”
แปลเป็นภาษาไทยไ
ด้ว่า 
“ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ” 

องค์อุปถัมภ์กลุ่มโรงเรียนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 


ตราประจำกลุ่มโรงเรียน

     ประกอบด้วยรูปหนังสือเล่มหนา หน้าปกหนังสือมีพระเกี้ยวยอด และอักษรพระปรมาภิไธยย่อ “จปร” มีไม้บรรทัด ดินสอ และปากกาคั่นอยู่เบื้องซ้ายบนไปขวาล่าง ส่วนเบื้องขวาบนไปซ้ายล่าง มีช่อดอกกุหลาบ มีริบบินผูกโคนช่อกุหลาบไว้ด้วยกัน โดยมีตัวอักษรกำกับว่า “โรงเรียน หลวง สวนกุหลาบ” สีประจำกลุ่มโรงเรียน
    ประกอบด้วยสีชมพู ประจำวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งยังเป็น สีแห่งความรัก ความสามัคคี และสีฟ้า ประจำวันพระบรมราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้งยังเป็น สีแห่งความดีงาม มีความนึกคิดที่สูงส่ง 


เพลงประจำกลุ่มโรงเรียน เพลงประจำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ทำนองแขกต่อยหม้อ จังหวะสองชั้น ประพันธ์คำร้องโดย หม่อมราชวงศ์เลื่อน สิงหรา และเพลงมาร์ชชมพูฟ้า จังหวะมาร์ช ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งคำร้อง


 
กิจกรรมร่วมของกลุ่มโรงเรียน


งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีสวนกุหลาบสัมพันธ์

  

กลุ่มโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
ได้ร่วมกันจัด งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี “สวนกุหลาบสัมพันธ์” ขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี
ซึ่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 จะเป็นผู้แทนของแต่ละโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยในปี พ.ศ. 2555 จัดเป็นครั้งที่ 19 มีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 18 ธันวาคม - วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งมีคำขวัญว่า "ลูกเสือสวนกุหลาบรวมใจ นำไทยก้าวไปสู่อาเซียน" 
สำหรับงานชุมนุมฯ ครั้งที่ 20
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ 


  

 
กลุ่มโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้ร่วมกันจัด “การแข่งขันกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์” ขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับการแข่งขันครั้งที่ 17 จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ เป็นเจ้าภาพ ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต 
ทั้งนี้ การแข่งขันครั้งที่ 18 ในปี พ.ศ. 2556 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี เป็นเจ้าภาพกลุ่มมวลกุหลาบเป็นกลุ่มคณะกรรมการนักเรียน ของกลุ่มโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี, โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี  มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดี ระหว่างกลุ่มโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ตลอดจนเป็นแกนนำในการเสริมสร้าง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และถ่ายทอดขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ของชาวสวนกุหลาบวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนของกลุ่มโรงเรียนฯ มีแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมหลักของกลุ่มโรงเรียนฯ ทั้งหมด อาทิ งานชุมนุมลูกเสือสวนกุหลาบสัมพันธ์ การแข่งขันกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ เป็นต้น 
MELANIN

แฟนคลับ [15]
Add เป็นแฟนคลับ Blog นี้

แจ้ง Blog ไม่เหมาะสม • C o m m e n t
 • 1

  1 บอกว่า :
  แต่ล่ะสวนน่าอยู่จริงๆ (แต่ผมมันบุญไม่ถึง)
  31 ธ.ค. 55 / 20:30

  2 บอกว่า :
  งานกรีฑาสวนสวนกุหลาบสัมพันธ์สนุกมากกกก
  31 ธ.ค. 55 / 21:37

  3 บอกว่า :
  งานชุมนุมลูกเสือ-เนตนารีก็สนุกนะครับ (ซูลูของสวนปทุมเก่งมาก ควงกระบองไฟแบบ 360 องศาเลยอ่ะ)
  31 ธ.ค. 55 / 21:55

  4 บอกว่า :
  โรงเรียนสวนกุหลาบแปลอักษรสวนมากกกกกกกกกกก
  31 ธ.ค. 55 / 22:00

  5 บอกว่า :
  สวยทุกๆโรงเรียนเลยอ่ะ
  31 ธ.ค. 55 / 22:08

  6 บอกว่า :
  น่าเรียนมากกกกกกกก แต่เรื่องกิจกรรมคงมีเยอะน่าดู
  31 ธ.ค. 55 / 22:15

  7 บอกว่า :
  ชอบประโยคนี้จัง ทำไมเราถึงรักโรงเรียน? อย่าเข้าใจเลยถ้าคุณไม่ใช่ "เด็กสวนฯ"
  31 ธ.ค. 55 / 22:30

  8 บอกว่า :
  อยากเรียนนนน
  6 ม.ค. 56 / 17:07

  9 เจ็ทคุ บอกว่า :
  ผมอญู่สวนฯค่ะะ สนุกมากๆเลย
  21 เม.ย. 58 / 17:35

  1

  ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

    C O M M E N T   B o X

  อยากบอกว่า :

  ลงชื่อ
  พิมพ์ตัวเลข

  My Blog
  25
  Comments
  192
  Fanclub
  15


      Blog ที่ผ่านมา


  ดู Blog ทั้งหมด


      Favorite Blog
  เก็บรายชื่อ Blog ที่เราชอบมากๆ

  angelsmileplus
       อัพเดท 13 ก.ค. 59

       อัพเดท 31 ธ.ค. 58
  ♠ e l f .
       อัพเดท 16 ก.ค. 58
  selakapoi_
       อัพเดท 25 มี.ค. 57
  มินมุ้งมิ้ง
       อัพเดท 19 มี.ค. 57

       อัพเดท 26 ส.ค. 56

       อัพเดท 6 พ.ค. 56

       อัพเดท 19 ก.พ. 56

       อัพเดท 17 ก.พ. 56

       อัพเดท 27 ม.ค. 56

       อัพเดท 17 ม.ค. 56

       อัพเดท 15 ม.ค. 56

       อัพเดท 13 ม.ค. 56
  NiNewJPGZ
       อัพเดท 4 ม.ค. 56

       อัพเดท 30 ธ.ค. 55

       อัพเดท 23 ธ.ค. 55
  ยอดมนุษย์เอ็กโซแอล
       อัพเดท 16 ธ.ค. 55
  หนูหิมะ
       อัพเดท 1 ธ.ค. 55

       อัพเดท 13 พ.ย. 55

       อัพเดท 14 ต.ค. 55

       อัพเดท 28 มิ.ย. 55

       อัพเดท 19 พ.ค. 55

       อัพเดท 17 เม.ย. 55

       อัพเดท 19 มี.ค. 55

       อัพเดท 16 มี.ค. 55

       อัพเดท 5 ม.ค. 55

       อัพเดท 21 ธ.ค. 54

       อัพเดท 25 พ.ย. 54

       อัพเดท 5 ก.ย. 53

       อัพเดท 31 พ.ค. 53
  third3rd
       อัพเดท 16 มี.ค. 53