What's up

Hi, everyone.
you guys are my friends now.
......................................Nothing's Gonna Change My Love For You

ข้าฯ คือสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่

นับแต่โลกได้กำเนิดขึ้นมา
ไม่มีสิ่งใดที่เหมือนกับองค์ประกอบแห่งอินทรีย์ของข้าฯ
ไม่มีร่างใดใน อดีต ไม่มีร่างใดในปัจจุบัน
และไม่มีร่างใดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ที่สามารถเดิน พูด
หรือเคลื่อนไหวได้เหมือนข้าฯ
แม้ว่ามนุษย์ทุกคนจะมีความเป็นพี่น้องซึ่งกันและกัน
แต่ข้าก็มีความแตกต่างจากคนอื่น
ข้าฯ เป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมา เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของข้าฯเอง

ข้าฯ คือสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่

แม้ข้าฯ จะเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิแห่งมวลมนุษย์
ข้าฯ ก็ต้องการความเป็นอยู่ที่เท่าเทียมกับกษัตริย์
หรือจักรพรรดิ์ผู้ครองโลกทั้งหลาย
ในกายข้าฯ มีเปลวเพลิงที่ถูกถ่ายทอดมาเป็นเวลานาน
ที่กำลังเผาผลาญวิญญาณแห่งความต้องการของข้าฯ
ให้ก้าวขึ้นสู่สภาวะที่ดีกว่า เด่นกว่า และเหนือกว่าชีวิตข้าฯ ในขณะนี้
และข้าฯ จะกระจายเปลวเพลิงแห่งความต้องการของข้าฯ
ออกไปโดยไม่มีการสิ้นสุด เพื่อแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของข้าฯ ให้โลกเห็น

ข้าฯ รู้ว่าธรรมชาติได้สร้างข้าฯ มาเพื่อให้ข้าฯ แตกต่างจากผู้อื่น
และข้าฯ ก็จะใช้ความแตกต่างอันนี้ให้มีประโยชน์ต่อชีวิตข้าฯ
ข้าฯ จะไม่เลียนแบบใคร
ข้าฯจะปฏิบัติตามแนวทางของข้าฯ ที่คนอื่นมองไม่เห็น
เพราะข้าฯ รู้ดีว่าความแตกต่างเท่านั้นที่สามารถจะทำให้ข้าฯ
ก้าวขึ้นสู่ความสุดยอดในหมู่มวลมนุษย์ได้

ข้าฯ คือสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่

ข้าฯ เป็นสิ่งที่หาได้ยาก และสิ่งที่หาได้ยากย่อมมีค่าสูง
ข้าฯ จึงมีค่าเฉพาะตัวที่ไม่อาจจะเปรียบเทียบได้
ข้าฯ คือผลผลิตของวิวัฒนาการมานับพันปี
ด้วยเหตุนี้ทั้งร่างกายและจิตใจของข้า จึงเหนือกว่า เด่นกว่า และดีกว่าจอมจักรพรรดิ และมหาปราชญ์ทั้งหลายที่เคยมีมาก่อน

จากการล่อใจของความสำเร็จ อันไม่มีเขตจำกัด
ข้าฯ จะใช้ความชำนาญและความสามารถทุกทางเสาะหามันมาให้ได้ข้าฯ
รู้ดีว่าเท่าที่ผ่านมา
ข้าฯ ใช้พลังสมอง และพลังกล้ามเนื้อ ของข้าฯ แต่เพียงส่วนน้อย
แต่บัดนี้ ข้าฯ จะเพิ่มปริมาณขึ้นอีกสักร้อยเท่า เพื่อว่าค่าแห่งความสำเร็จของข้าฯ จะได้สูงส่งยิ่งกว่าใครๆ

ข้าฯ จะไม่พอใจในความสำเร็จเมื่อวันวาน
ข้าฯ จะไม่ยินดีในความสำเร็จที่ผ่านมาทั้งหมด
เพราะโดยความเป็นจริงแล้วมันเป็นสิ่งเล็กน้อยเกินไปที่ข้าฯ จะรับรู้ได้
ข้าฯจะขยายความสามารถของข้าฯ ที่ไม่มีใครเหมือน ออกสู่ความไม่สิ้นสุด
แห่งความต้องการของชีวิตข้าฯ

ข้าฯ คือสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่

ข้าฯ ไม่ได้กำเนิดมาในโลกนี้โดยความบังเอิญ
แต่ข้าเกิดมาด้วยจุดประสงค์ที่จะยืนหยัดอยู่เหนือขุนเขา
ข้าฯ ไม่ต้องการที่จะคุลกคลีอยู่กับเมล็ดทราย

นับแต่บัดนี้ต่อไป
ข้าฯ จะใช้ความพยายามและความสามารถของข้าฯ
ไต่เต้าขุนเขาแห่งความสำเร็จให้สูงกว่าใคร
ข้าฯ จะพยายาม และจะพยายามจนถึงที่สุด
หรือจนกว่าความพยายามของข้าฯ จะร้องออกมาเพื่อขอความเมตตา

ข้าฯจะแสวงหาความรู้อันเป็นแสงสว่างที่นำข้าฯ สู่ความสำเร็จ
ข้าฯ จะฝึกฝนและสร้างพฤติกรรมให้เหมาะต่ออาชีพของข้าฯ
ข้าฯจะแก้ไขและปรับปรุงคำพูดของข้าฯ ให้เป็นที่ชื่นชอบของหมู่ชน
เพราะสิ่งนี้เท่านั้นที่จะสร้างความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ให้ข้าฯ ได้
ข้าฯจะไม่ลืมว่าบุคคลจำนวนมากที่เข้าสู่ความมั่งคั่ง
และความสำเร็จได้เพราะคำพูดเพียงคำเดียว
เพราะคำพูดคือสิ่งวิเศษ
ที่สามารถสร้างความสำเร็จหรือความล้มเหลวให้กับเจ้าของได้ในเวลาเดียวกัน

ข้าฯ คือสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่

ข้าฯ จะรวบรวมพลัง และสมาธิเพื่อการปฏิบัติงานของข้าฯ ให้ได้ผล
ข้าฯจะลืมทุกสิ่งทุกอย่าง ในเวลาที่ข้าฯ ทำงาน
ปัญหาในบ้านของ ข้าฯ ข้าฯจะทิ้งไว้กับบ้าน
ข้าฯ จะไม่คิดถึงครอบครัวในเวลาที่ข้าฯ กำลังทำงาน
เพราะมันจะเป็นเมฆหมอก
ที่คอยบดบังแสงสว่างแห่งความนึกคิดของข้าฯ
และในทำนองเดียวกัน
ข้าฯ จะไม่คิดถึงเรื่องงานหากข้าฯ ต้องอยู่ในบ้าน
เพราะมันจะทำลายความรักที่ข้าฯ มีต่อครอบครัวของข้าฯ ได้

ข้าฯ จะไม่ให้ครอบครัวของข้า
มาเกี่ยวพันใดๆ กับสถานที่ทำงานของข้าฯ เช่นเดียวกัน
แม้ว่าข้าฯ จะต้องเกี่ยวพันอย่างแนบแน่นในสองสิ่งนี้
แต่ข้าฯ ก็จำเป็นจะต้องแยกจากกัน
เพราะหากข้าฯ
ไม่สามารถจะแยกธุรกิจการงานออกจากครอบครัวของข้าฯ ได้แล้ว
ความสมหวังและความสำเร็จที่รออยู่ข้างหน้าจะต้องถูกทำลายลง

ข้าฯ คือสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่

ข้าฯ มีดวงตาเพื่อจะได้เห็น มีจิตใจเพื่อความนึกคิดและบัดนี้
ข้าฯ ได้เรียนรู้ความลับอันยิ่งใหญ่ในชีวิต
ซึ่งอย่างน้อยก็ทำให้ข้าฯ คิดได้ว่า
ปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น
ความกังวล
ความหวาดกลัว
หรือความเศร้าโศกก็ตามต่าง
เป็นสิ่งแปลกปลอมที่หลอกลวงข้าฯ ทั้งนั้น
และข้าฯ จะไม่ยอมให้สิ่งเหล่านี้มาหลอกลวงข้าฯ ได้อีกต่อไป
เพราะว่านัยน์ตาของข้าฯ ได้เปิดออกแล้ว
ต่อไปนี้ข้าฯ จะมองให้ทะลุซึ้งถึงความเป็นจริง
และข้าฯ จะไม่ให้มีสิ่งใดมาตบตาข้าฯ ได้

ข้าฯ คือสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่

ไม่มีพืช ไม่มีสัตว์ ไม่มีลม ไม่มีฝน ไม่มีหินผา
หรือท้องทะเลที่จะมีการแรกเริ่มเช่นเดียวกับข้าฯ
เพราะข้าฯ
มีมโนแห่งความรักที่จะนำข้าฯ ไปสู่จุดประสงค์เบื้องหน้าได้เท่าที่ผ่านมา
ข้าฯ ไม่เคยคิดถึงความจริงอันนี้ แต่เมื่อข้าฯรู้แล้ว
ข้าฯก็จะเริ่มต้นจัดทางชีวิตของข้าฯ ใหม่
และเป็นการเริ่มต้นที่จะนำ ข้าฯ ไปพบกับความสำเร็จแต่เพียงทางเดียว

ข้าฯ จะต้องไม่เป็นผู้แพ้
ข้าฯ จะค่อยๆ ก้าวไปสู่ชัยชนะแห่งความสำเร็จของชีวิตข้าฯ
และทุกครั้งที่ข้าฯ ได้รับรางวัลจากความสำเร็จ มันก็จะทำให้การต่อสู้ครั้งต่อไปสะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้น

ข้าฯ จะต้องเป็นผู้ชนะ

ข้าฯ จะเป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่

เพราะข้าฯ มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

I'M AGONY VIRTUE
    Quick Message
รวมข้อความจากเพื่อนๆที่ส่งถึงเราบนหน้าเวบ
ข้อความ
1145

 C O M M E N T    B o X

อยากบอกว่า :

ลงชื่อ:
พิมพ์ตัวเลข :

ทางเว็บไซต์ไม่อนุญาตให้ใช้ Qmsg ในการส่งลิงก์หรือฉากที่ไม่เหมาะสม (NC)
(หากตรวจพบนิยายเรื่องนั้นจะถูกแบนถาวร ในกรณีกระทำผิดซ้ำจะถูกแบน ID ทันที)


22 ธ.ค. 57 / 16:31   [171.96.183.117]
Z.WA บอกว่า :
ตอบ AgoNy Virtue ที่พูดไว้ว่า : ไม่ได้งอน เราล่ะ งอนเหรอ ฮ่า ฮ่า ฮ่า ...
:D

30 พ.ย. 54 / 13:55   [110.171.130.89]
สมาคมพิทักษ์ชาติไทย บอกว่า :
[ ข้อความจาก Admin ถึงสมาชิก Group สมาคมพิทักษ์ชาติไทย ]
ข้อความจากสมาคมพิทักษ์ชาติไทย (ฉบับพิเศษ)

สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกที่รักทุกท่าน ช่วงที่ทางสมาคมหายไปไม่ได้เขียนจดหมายถึงทุกท่านก็ด้วยเหตุผลหลายประการ ทั้งเหตุการณ์สำคัญๆ ต่างๆ โดยเฉพาะเหตุอุทกภัยที่สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องทุกท่านซึ่งรวมกระทั่่งผู้เขียนด้วยก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน

แต่ในความทุกข์เราก็ได้เห็นน้ำใจของคนไทยที่มีให้แก่กันอย่างล้นหลาม ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่ึคนไทยในยามน้ำท่วมเอื้อเฟื้อต่อการอย่างนี้

เรามาเข้าประเด็นกันดีกว่าครับ ตลอดช่วงอุทกภัยรอบนี้อยากเรียนกับทุกท่านว่ามีการพยายามจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพรักของทุกท่านอย่างรุนแรงหลายประกการ โดยโยงเอาโครงการพระราชดำริของพระองค์เป็นต้นเหตุของน้ำท่วม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้แน่นอนว่าเป็นการสร้างความเสียหายให้กับสถาบันเป็นอย่างมาก และถือได้ว่าเป็นการหมิ่นพระเกียรติของพระองค์อย่างชัดเจน

และเหตุการต่อมากับการคิดใช้แรงกดดันไปสู่พระองค์ในการร่าง พรฎ. อภัยโทษที่เป็นที่เคลือบแคลงสงสัยจากประชาชนว่าเป็นการกระทำที่ทำเพื่อคนคนเดียวหรือไม่ เพราะได้มีการแก้ไขกฎข้อบังคับต่างๆ ให้สอดคล้องกับการให้การอภัยโทษกับบุคลที่อยู่ต่างประเทศคนหนึ่งที่ยังต้องคดีอยู่ในขณะนี้ และมันจะเป็นอันตรายและเป็นการกดดันพระองค์เป็นอย่างมากหาก พรฎ. ฉบับนี้ได้ขึ้นทูลเกล้า สุท้ายแรงกดดันจากประชาชนที่จงรักภักดีก็ได้ช่วยกันกดดันไม่ให้ พรฎ. แบับนี้ได้ถูกบังคับใช้ 

และในเวลาช่วง 1-2 เดือนมานี้ท่านจะเห็นว่ามีการโพสข้อความหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอย่างหนักในช่วงระยะเวลาดังกล่าว แต่ทุกท่านทราบหรือไม่ว่าในกระทรวง ICT ที่มีหน้าที่ในการจัดการกับเว็บหมิ่นนั้นได้เลี้ยงคนที่โพสหมิ่นไว้ในกระทรวง และให้ทำงานในตำแหน่งตรวจสอบเว็บหมิ่นอีกด้วย ส่วนมีกี่คนนั้นทางเราจะได้หาข้อมูลในเชิงลึกมานำเสนออีกครั้ง แต่เท่าที่ทราบมา ICT ได้เลี้ยงคนที่โพสหมิ่นไว้ในกระทรวงหลายคนเช่นกัน

คงจะพอหมดข้อสงสัยว่าทำไมเพจหรือเว็บหมิ่นจึงได้มีจำนวนมากมายในช่วงระยะเวลานี้ การทำงานของ ICT อ่อนแอเพราะมีคนโพสหมิ่นทำงานอยู่ภายใน และกลายเป็นว่าบทบาทของภาคประชาชนมีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าในการจัดการเว็บเหล่านี้ ก็เป็นที่น่าเสียใจว่า ICT จะทำเช่นนี้

พี่น้องที่เคารพรักทุกท่าน แม้ว่าการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในเวลานี้จะมีมากมาย แต่อยากให้ทุกท่านอดทน และกดรีพอร์ดเท่านั้น อย่าโพส อย่ากดชอบ (Like) วันนี้ประชาชนคงต้องร่วมพลังให้เข้มแข็ง แม้ว่าเราจะพึ่งพาหน่วยงานรัฐไม่ได้ แต่ประชาชนก็มีความสามารถพอที่จะผลักดันและทำลายเว็บเหล่านี้ได้ ขอให้ทุกท่านข่วยกัน สำหรับสุดท้ายนี้ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปักรักษาทุกท่านให้พ้นจากเหตุอทกภัยนี้ให้ผ่านไปด้วยดี ขอให้ทุกท่านอย่าท้อถอย จงเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ สวัสดีครับ

29 พ.ย. 54 / 23:51   [125.27.126.4]
Vim_Natasha บอกว่า :
ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ :)

28 ส.ค. 54 / 20:12   [58.9.162.24]
แมวขจีแห่งวาทศิลป์ บอกว่า :
ท้าตอบคำถามแฟนกันดั้มยุคUCนะ
จะถามGoogleก็ไม่ว่ากันนะ แต่คงช่วยไม่ได้มากหรอก

คำถามแฟนกันดั้ม

1 ส.ค. 54 / 19:15   [223.204.174.182]
สมาคมพิทักษ์ชาติไทย บอกว่า :
[ ข้อความจาก Admin ถึงสมาชิก Group สมาคมพิทักษ์ชาติไทย ]
สาส์นถึงสมาชิกสมาคมพิทักษ์ชาติไทย

สวัสดีครัยเพื่อนๆ สมาชิกที่เคารพรัก พบกันอีกครั้งในสาส์นฉบับล่าสุดนี้อีกแล้วนะครับ สำหรับวันนี้ต้องเรียนกับพี่น้องสมาชิกที่รักทุกท่านว่า นับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดใจอีกครั้งครับเมื่อไม่กี่วันนี้ ปวงชนชาวไทยต้องได้รับข่าวอันน่าเศร้าต่อกรณีการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณาวดี ด้วยพระอาการติดเชื้อในพระกระแสโลหิต นับเป็นความโศกเศร้าเสียใจของปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

เอาล่ะครับ เรากลับเข้ามาสู่เรื่องราวของเรากันดีกว่า ดังที่หลายท่านได้รับรู้แล้วครับว่ากลุ่มของเรานั้นได้นำเสนอเรื่องราวต่างๆ เพื่อตีแผ่ซึ่งภัยแอบแฝงที่พยายามบ่อนทำลายเสาหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ครั้งก่อนได้นำเสนอในส่วนของการเสนอแก้มาตรา 112 ของกลุ่มนักเขียนและฝ่ายเสื้อแดงบางส่วนไปแล้ว คราวนี้จะได้นำเสนอข้อมูลให้ลึกกว่านี้ครับ ให้ได้ทราบถึงเรื่องราวความเป็นมาที่แท้จริงของขบวนการต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์กันเลยครับ เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่และยังไม่ทราบเรื่องราวเท่าไดนัก ลิงค์ด้านล่างต่อไปนี้จะนำเสนอแง่มุมการเคลื่อนใหวตั้งแต่เริ่มต้นของการต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านวันเวลาและประวัติศาสตร์อันยาวนาน รับชมด้านล่างเลยครับ

1. http://www.youtube.com/watch?v=4pTXY-HyWj8&feature=channel_video_title
2. http://www.youtube.com/watch?v=9fkELONCpRE&feature=relmfu
3. http://www.youtube.com/watch?v=0UefDAM2Rk4&feature=relmfu
4. http://www.youtube.com/watch?v=b_Puj19487M&feature=channel_video_title
5. http://www.youtube.com/watch?v=s40kHN18FBM&feature=channel_video_title
6. http://www.youtube.com/watch?v=CfHmxXJ5Eco&feature=channel_video_title

คาดว่าข้อมูลจากรายการนี้ทั้งหมดอาจจะพอปูพื้นฐานความเข้าใจของเพื่อนๆ ต่อการคงอยู่ของกระบวนการเหล่านี้ได้ ครับ สำหรับครั้งนี้ก็ขอเสนอเรื่องราวต่างๆ เพียงเท่านี้ก่อน ไว้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไป สวัสดีครับ


13 ก.ค. 54 / 02:40   [118.172.141.191]
สมาคมพิทักษ์ชาติไทย บอกว่า :
[ ข้อความจาก Admin ถึงสมาชิก Group สมาคมพิทักษ์ชาติไทย ]
สาส์นพิเศษถึงสมาชิกสมาคมพิทักษ์ชาติไทย

สวัสดีเพื่อนๆ ที่เคารพรักทุกท่านครับ ต้องขออภัยจริงๆ ครับที่ไม่ได้มาดูแลกลุ่มเลย เป็นเวลานานพอสมควรครับที่ไม่ได้มาจัดการกลุ่ม ต้องขออภัยเพื่อนๆ ไว้ ณ ที่นี้

แต่สำหรับจุดยืนของกลุ่มของเราก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับ คือถวายความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ ซึ่งปณิธานนี้จะยังคงยึดมั่นตลอดไป

หลังจากผ่านเวลาไปนาน การเลือกตั้งก็ได้ผ่านพ้นไปครับ สิ่งที่ผมอยากที่จะมาพูดคุยกับสมาชิกทุกท่านในรอบนี้ก็คือ ตอนนี้ทางกลุ่มมีความเห็นว่าเราควรที่จะเผ้าระวังความเป็นไปของบ้านเมืองหลังจากนี้เป็นอย่างยิ่งครับ หลายคนทราบครับว่าขณะนี้รัฐบาลชุดใหม่ได้เริ่มดำเนินแผนนโยบายแล้ว แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือ รัฐบาลชุดใหม่นี้อาจกำลังที่จะริดรอนพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์

หลายคนคงสงสัยว่าทำไมผมจึงพูดเช่นนั้น เมื่อไม่นานมานี้คุณยิ่งลักษณ์ ว่าที่นายกได้ตอบผู้สื่อข่าวต่างประเทศว่า กฎหมายอาญามาตรา 112 จะต้องได้รับการแก้ไข

หลายท่านทราบดีครับว่ากฎหมายมาตรา 112 คือการมิให้หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ บวกกับเหล่าบรรดาแกนนำที่ต่อต้านสถาบันอย่าง ใจ อึ๊งภากรณ์ และ สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึงคุณยิ่งลักษณ์ ในจดหมายระบุให้ทำการปล่อยนักโทษทางการเมือง ปล่อยนักโทษที่หมิ่นและยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา 112

ตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังครับในสถานการณ์ขณะนี้ หากรัฐบาลชุดใหม่นี้ได้กระทำการดังกล่าวจริง ผมมีความเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศจะต้องไม่ยอมรับ ดังนั้นจึงอยากแจ้งต่อเพื่อนๆ สมาชิกได้ทราบเพื่อที่จะได้เฝ้าระวังต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในบ้านเมืองของเรา

ครับ สำหรับรอบนี้ผมจะไม่ให้ทุกท่านได้อ่านกันให้ยาวมากนัก ก็ขอฝากให้เพื่อนๆ ทุกท่านได้ช่วยกันดูแลบ้านเมืองและราชบัลลังค์มิให้ผู้ไดมาทำร้ายและริดรอนได้ครับ สำหรับรอบนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนครับ พบกันใหม่ในโอกาสต่อไป สวัสดีครับ


13 ม.ค. 54 / 18:09   [118.172.183.193]
สมาคมพิทักษ์ชาติไทย บอกว่า :
[ ข้อความจาก Admin ถึงสมาชิก Group สมาคมพิทักษ์ชาติไทย ]
สวัสดีครับสมาชิกสมาคมพิทักษ์ชาตำทยทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้งหลังจากที่หายไปนาน สำหรับรายละเอียดในครั้งนี้จะมีอะไรบ้าง ไปติดตามกันเลยครับ

http://group.dek-d.com/thailandloveking/blog/?blog_id=10122730

21 ธ.ค. 53 / 12:54   [223.205.93.73]
สมาคมพิทักษ์ชาติไทย บอกว่า :
[ ข้อความจาก Admin ถึงสมาชิก Group สมาคมพิทักษ์ชาติไทย ]
เตรียมพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่
ของ
สมาคมพิทักษ์ชาติไทย
ก้าวเข้าสู่ชัยชนะของผู้ที่จงรักภักดีต่อสถาบัน
จากองค์กรเล็กๆ บนเด็กดี ทะยานก้าวหน้าด้วยข้อมูลเชิงลึก และความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

พบกับ
สมาคมพิทักษ์ชาติไทยโฉมใหม่
กับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่
ล้วงลึกข้อมูลข้อมูลการต่อต้านสถาบันในเว็บเด็กดีอย่างทั่วถึง นำเสนอเรื่องราวที่เป็นจริง และมั่นคงในหลักการ

พบกันได้
เร็วๆ นี้

24 ต.ค. 53 / 19:46   [223.207.155.117]
สมาคมพิทักษ์ชาติไทย บอกว่า :
[ ข้อความจาก Admin ถึงสมาชิก Group สมาคมพิทักษ์ชาติไทย ]
 สาส์นถึงสมาชิกฉบับที่ ๗

สวัสดีครับ กลับมาพบกัการรายงานความจริงแบบหมดเปลือกกันอีกครั้งนะครับ สำหรับตอนนี้ขอแจ้งนโยบายใหม่เล็กน้อยนะครับ คือเนื่องจากการเขียนข้อความส่งโดยลงกระดานข้อความเลยนั้น แน่นอนครับข้อความนันยาวทำให้โมดูลต่างๆ ในไอดีของหลายๆ ท่านเกิดการผิดทิศผิดทาง ทางผมจึงมีนโยบายใหม่คือ จะส่งลิงค์ไปให้เพื่อนๆ ได้อ่านแทนที่จะเขียนลงกระดานเลย เพื่อประหยัดเนื้อที่ และเพื่อนๆ ก็จะได้แสดงความคิดเห็นได้ด้วย ติดตามได้ตามลิงค์ด้านล่างเลยครับ รับรองว่าเนื้อหาอัดเน่นเหมือนเดิม

http://group.dek-d.com/thailandloveking/blog/?blog_id=10115708

16 ต.ค. 53 / 20:58   [223.205.163.29]
สมาคมพิทักษ์ชาติไทย บอกว่า :
[ ข้อความจาก Admin ถึงสมาชิก Group สมาคมพิทักษ์ชาติไทย ]
สาส์นถึงสมาชิก ฉบับที่ ๖

สวัสดีครับเพื่อนๆ สมาชิกที่เคารพรักทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับการรายงานข่าวสารความเป็นไปทั้งภายในและนอกเว็บเด็กดีแห่งนี้ แต่ครั้งนี้ขอบอกเลยครับว่ามีข้อมูลเด็ดๆ เกี่ยวกับเว็บเด็กดีที่หลายคนยังไม่ทราบและคงจะต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่กับเว็บนี้อย่างแน่นอน

เรามาดูสถานการณ์ในประเทศกันก่อนนะครับ แน่นอนว่าขณะนี้กลุ่มมวลชนเสื้อแดงที่ยังคงพยายามเคลื่อนใหวอยู่ตลอดเวลา ผนวกกับการสร้างความปั่นป่วนให้กับประเทศด้วยการวางระเบิดเพื่อสร้างความเสียหายให้กับประเทศ และสำหรับการวา่งระเบิดที่แมนชั่นที่เป็นข่าวสรุปได้อย่างชัดเจนแล้วว่า เป็นฝีมือของสมาชิกเสื้อแดงที่ชื่อว่า นายสมัย วงศ์สุวรรณ จากหลักฐานที่การระเบิดนั้นได้ได้ระเบิดแขนของนายสมัยขาดออกเป็นเสี่ยงๆ แสดงว่าในตอนที่ระเบิดนายสมัยต้องอยู่ไกล้กับจุระเบิดที่สุด ไม่เช่นนั้นระเบิดคงไม่สามารถสร้างความเสียหายต่อร่างกายของเขาได้เพียงนั้น ซึ่งจากข้อมูลที่ได้รับมานั้นแสดงให้เห็นว่านายสมัยนั้นเป็นหนึ่งในกลุ่มแดง Hardcore ที่เคยปฏิบัติการในหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ http://www.chaoprayanews.com/2010/10/07/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93-%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%97/

เราจะเห็นว่าในขณะนี้มีการออกมาเคลื่อนใหวเรื่องเกี่ยวกับกรณีการล้มเจ้าไม่น้อยนะครับ จะเห็นได้จากการเคลื่อนใหวใน FB ก็จะทราบว่าการต่อต้านเหล่าบรรดากลุ่มล้มเจ้านั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น จะเห็นได้จากอัตราส่วนของกลุ่มรักสถาบันที่มีมากกว่าหกแสนคนและแบ่งเป็น ๔๐๐ กว่ากลุ่มใน FB ซึ่งเมื่อเทียบกับกลุ่มล้มเจ้าที่มีเพียงจำนวนหลักพันแล้วก็พอจะทราบได้ว่าแนวรบของฝ่ายไดมากกว่ากัน

หลังจากดูกรณีที่เกิดนอกเว็บเรามาดูกรณีที่เกิดในเว็บกันบ้างนะครับ หลังจากสาส์นฉบับที่แล้วๆ มาได้นำเสนอไปเกี่ยวกับสิ่งที่ทางผมได้ทำการเปิดโปงเหล่าบรรดาคนล้มเจ้าในเว็บนี้แล้วสุดท้ายทางผมก็ถูกฝ่ายตรงข้ามที่แฝงตัวในเด็กดีนำข้อมูลของผมไปประจานในกลุ่ม SWD จากกรณีนี้ผมได้รับโทรศัพท์จากน้องท่านหนึ่งได้ให้ข้อมูลกับทางผมมาว่า

มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ทางน้องเขาได้ถูกขโมยข้อมูลจากเว็บเด็กดีเช่นกัน โดยน้องเขาถูกโทรศัพท์มาข่มขู่ ทางน้องเขาได้ถามกลับไปว่าไปได้ข้อมูลของเขามาได้อย่างไร ฝ่ายที่โทรมาข่มขู่บอกว่า เขาได้โทรไปขอมาจากเว็บมาสเตอร์ของทางเด็กดี จึงได้รู้ข้อมูลของน้องเขาในทุกๆ ประการ

สิ่งที่ผมสงสัยก็คือ เว็บนี้มีมาตรการในการรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ต่ำมาก เรียกได้ว่าไม่มีความปลอดภัยเลยก็ว่าได้ ซึ่งผมก็มีความสงสัยว่าสิ่งที่ผมโดนเมื่อไม่นานมานี้ จะเป็นเช่นเดียวกับที่น้องที่ให้ข้อมูลโดนหรือไม่ เพราะถ้าโดนเหมือนกันก็หมายความว่า เว็บไม่รักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการ อีกอย่างฝ่ายที่โทรไปเอาข้อมูลของน้องเขาก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ก็เป็นที่สงสัยว่า เว็บให้ข้อมูลของน้องเขาไปได้อย่างไร

นี่คือปมแรกที่อยากให้เพื่อนๆ ได้รับทราบไว้นะครับว่า หากเพื่อนๆ ท่านไดนำข้อมูลของเพื่อนๆ ให้ไว้กับทางเว็บ เพื่อนๆ ต้องระวังให้ดี เพราะเพื่อนๆ อาจจะโดนเหมือนกับกรณีตัวอย่างที่ทางน้องเขาหรือทางผมโดนก็ได้

อีกกรณีหนึ่งคือเรื่องของการล้มเจ้าในเด็กดีซึ่งรอการดำเนินการอยู่ ตอนนี้คืบหน้าไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับ กล่าวคือ ได้มีการขุดข้อมูลเก่าที่ทางเว็บไม่ได้ทำการลบเอามาเป็นหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว และได้พบการเชื่อมโยงกับ FB ล้มเจ้ามากมายในเว็บแห่งนี้ กล่าวคือเริ่มทราบฝ่ายที่แฝงตัวเข้ามาแล้วล่ะครับ ซึ่งมันจะเป็นผลดีอย่างมาในการรวบรวมหลักฐานในโอกาสต่อไป ซึ่งในขณะนี้การยื่นหนังสือไปยังทางนายกรัฐมนตรีแล้ว ดังจะได้เห็นดังนี้ครับ http://www.youtube.com/watch?v=sJdDM5-DG2c

ก็จะเห็นว่าหากการดำเนินการใน FB เป็นผล การสาวเรื่องมายังทางเว็บเด็กดีคงไม่ยากเย็นนัก เพราะอันดับแรกทางผมก็ได้ส่งหลักฐานในส่วนของเว็บเด็กดีไปยังกลุ่มนี้ไปเรียบร้อยแล้ว ต่อมาก็คือการรอการเชิ่อมโยงเท่านั้นครับ

เพื่ิอนๆ ก็จะเห็นแล้วนะครับว่า ทางผมและกลุ่มเครือข่ายไม่ได้หยุดการค้นหาหลักฐานเลยแม้แต่น้อย แต่กลับกายเป็นว่าทางเว็บก็ยิ่งเปิดแผลของตนเองออกมาทีละแผล ซึ่งสำหรับความคืบหน้าในส่วนของการดำเนินการต่อเว็บก็คงจะคืบหน้าเท่านี้ครับ

สำหรับครั้งนี้ก็คงจะเอาไว้เท่านี้ครับ ไว้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไป แต่รับรองว่าครั้งต่อไปมีเรื่องที่เด็ดๆ รออยู่ครับ คอนักเขียนห้ามพลาดเพราะครั้งต่อไปมีเรื่องที่นักเขียนในเว็บนี้ต้องทราบ สำหรับครั้งนี้เอาไว้เท่านี้ครับ สวัสดีครับ

    Writer
งานเขียนแนะนำเด็ดๆUpd : -
Rating
0%
View :
Post :
Fanclub :

งานเขียนล่าสุด

เพลง Alumina จาก Death Note
Death Note
Upd : 22 ม.ค. 53 / 20:00
Rating
0%
View : 339
Post : 0
Fanclub : 3    Board


    Voice - ป่าวประกาศสถานะ
ยังไม่มี Voice


   Friends
มาทำความรู้จักเพื่อนๆของเรากันเถอะ
เพื่อนทั้งหมด
163

MeLoDy^^~
ploybiw
mirrorscape
Not significant
Vim_Natasha
Alien'Quiz
ปากกาสะท้านโลก
SevenSins
PAIPY    Gift Box
ส่งของขวัญหากันบ้างนะ
ของขวัญที่ได้
35 ชิ้น

ของขวัญชิ้นล่าสุดจากเพื่อนคุณ!!
#35 น้ำมะนาวชื่นใจ

มอบให้โดย WAZZ


ของขวัญที่ผ่านมา
#34 น้ำแข็งไสฟรุ๊ตตี้
"ยินดีที่ได้รู้จักนะคะ :D"
มอบให้โดย Vim_Natasha
#33 เค้กวันเกิด แฮปปี้เบิร์ธเดย์ ทู้ยู
"HBD จ้า ^^"
มอบให้โดย RoseJung

ให้ของขวัญบ้าง | ของขวัญที่เคยได้รับทั้งหมด