แจ้งปิดการให้บริการ

ระบบ My.iD จะปิดให้บริการบางส่วนภายในปี 2021 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

     Poll
มาโหวตตอบคำถามโพลสอบสนุกๆกับเรากันดีกว่า
โพล
4

ร่วมโหวตหน้าปกที่ชื่นชอบ
Exclusive for reader from Dek-d
มีเพื่อนมาโหวต 23 คน
โหวตโพลนี้
ปกติอ่านนิยายจากช่องทางไหนกัน?
เพื่อเก็บข้อมูลพฤติกรรมการอ่านของนักอ่านนิยายเด็กดีในปัจจุบัน
มีเพื่อนมาโหวต 42 คน
โหวตโพลนี้
อยากเก็บสะสมนิยายเรื่อง DC ในรูปแบบใด
สอบถามความต้องการของนักอ่าน เพื่อใช้เป็นข้อพิจารณาของผู้เขียนในภายภาคหน้า
มีเพื่อนมาโหวต 19 คน
โหวตโพลนี้
ร่วมโหวตตัวละครที่คุณชื่นชอบใน Hyena Crisis
มีเพื่อนมาโหวต 211 คน
โหวตโพลนี้