Profile
1 รูปถ่ายและชื่อเท่ๆของคุณ sendinsor

รูปทั้งหมดของฉันจากการ Tag

2 นี่แหละตัวฉัน

ชื่อเล่นชมพู
3 คำที่คือตัวฉัน "ฝัน" , "คิด" , "เขียน"
การเรียน
งานอดิเรกอ่านและเขียนนิยาย
นิยามของฉันไม่เก่ง ไม่สวย แค่ทันคนและเป็นที่รัก
เป้าหมายชีวิตอยากเล่าสิ่งในสมองให้คนอื่นฟัง
อดีตเก็บความฝันไว้กับตัวเอง
ปัจจุบันอยากลองก้าวไปในทางที่แตกต่าง
อนาคตสร้างความสุขด้วยความฝัน
คติประจำใจจงโรยกลีบกุหลาบให้ชีวิตตัวเอง
สิ่งที่ดีที่สุดจินตนาการไม่รู้จักจบจักสิ้น
ภาพยนตร์ที่ชอบ
ดนตรีที่ชอบ
หนังสือที่ชอบ
อาหารที่ชอบ
กีฬาที่ชอบ
ชอบทำอะไรใน Dek-Dต่อเติมความฝัน
อยากแอบบอกคนๆนั้นว่า

3 ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล ไม่แสดง
วันเกิด 17 พ.ค.
เพศ หญิง