คลานไปไอ่หนู
 Typeหอยทาก
 Levelวัยชรา
 Sexเพศเมีย
 Age5504 วัน
หอยทากลายอิสุกอิใส... ลักษณะการคลานเหมือนกับสเตปการแต่งนิยายของแกะ... กระดื้บ กระดื้บ