Profile
1 รูปถ่ายและชื่อเท่ๆของคุณ somyingslott

รูปทั้งหมดของฉันจากการ Tag

2 นี่แหละตัวฉัน

ชื่อเล่นสมหญิง
3 คำที่คือตัวฉัน "เอา" , "ที่" , "สนุก"
การเรียน
งานอดิเรก
นิยามของฉันก็แค่ชอบหลายคน
เป้าหมายชีวิต
อดีต
ปัจจุบัน
อนาคต
คติประจำใจโอกาสไม่ได้มีหลายครั้ง
สิ่งที่ดีที่สุด
ภาพยนตร์ที่ชอบ
ดนตรีที่ชอบ
หนังสือที่ชอบนิยาย
อาหารที่ชอบ
กีฬาที่ชอบ
ชอบทำอะไรใน Dek-D
อยากแอบบอกคนๆนั้นว่ายังรักเหมือนเดิม

3 ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล ไม่แสดง
วันเกิด 7 มิ.ย. 42
เพศ หญิง