What's up   

 
c o n t a c t

MY FACEBOOK

ADD ME  ll  QMSG

 

J E S S I C A   J U N G

I  k n e w   I   l o v e d   y o u   b e f o r e   I   m e t   y o u
I  t h i n k   I   d r e a m e d   y o u   i n t  o   l i f e
I  h a v e   b e e n   w a i t i n g   a l l   m y   l i f e

ฉั น รู้ ว่ า ฉั น รั ก คุ ณ ก่ อ น ที่ ฉั น จ ะ ไ ด้ รู้ จั ก คุ ณ เ สี ย อี ก
ฉั น คิ ด ว่ า ฉั น ฝั น ใ ห้ คุ ณ เ ข้ า ม า ใ น ชี วิ ต
ฉั น ร อ ม า ทั้ ง ชี วิ ต ข อ ง ฉั น

N e a r ,  f a r ,  w h e r e v e r   y o u   a r e   I n   m y     h e a r t     f o r e v e r 

ใ ก ล้ , ไ ก ล , ไ ม่ ว่ า ที่ ไ ห น ก็ ต า ม คุ ณ จ ะ ยั ง อ ยู่ ใ น ใ จ ข อ ง ฉั น ต ล อ ด ไ ป


M y   M u z i x


ชื่ อ   ;   ไ ต เ ติ้ ล
อ า ยุ   ;   สิ บ ห้ า ปี
วั น เ กิ ด   ;   ส อ ง กั น ย า ย น
เ พ ศ   ;   ห ญิ ง   ( แ ท้ น ะ ฺ ฮ้ า ) 
.TALK TALK TALK.

ส วั ส ดี ค่ ะ ทุ ก ค น     ถ้ า ไ ด้ อ่ า น ข้ า ง บ น ค ง รู้       แ ล้ ว น ะ ว่ า เ ร า ชื่ อ เ ติ้ ล น่ ะ     เ ป็ น ค น ส บ า ย ๆ ค่ ะ    ไ ม่ กั ด   5 5 5     อ ย า ก รู้ จั ก แ อ ด เ พื่ อ น เ ล ย    
แ อ ด ใ น นี้ แ อ ด ใ น เ ฟ ซ อ ะ ไ ร ก็ ไ ด้ รั บ ห ม ด ฮ่ า       5 5 5 5 5 5    
ถ้ า ส่ ง คิ ว เ อ็ ม เ อ ส จี ม า ก็ จิ ต อ บ ใ ห้ เ น้ อ    แ ต่ ค ง จ ะ ช้ า ห น่ อ ย    
เ พ ร า ะ เ ติ้ ล อ อ ก แ น ว ว่ า ขี้ เ กี ย จ นิ ด นึ ง    
อ ย า ก เ รี ย ก พี่ เ รี ย ก น้ อ ง ต า ม ส บ า ย เ ล ย ค่ ะ   
แ ต่ ถ้ า อ ย า ก  ส บ า ย จ ริ ง ๆ เ รี ย ก เ ติ้ ล เ ฉ ย ๆ ก็ ไ  ด้ ค่ ะ     : )
  ส่  ว น ใ ค ร อ ย า ก ติ ด ต่ อ ส่ ว น ตั ว     ห ลั ง ไ ม ค์ น ะ แ จ้ ะ

พี เ อ ส .   ฝ า ก เ พื่ อ น อ่ า น นิ ย า ย ข อ ง เ ติ้ ล ด้ ว ย     รั บ ติ ด ช ม ทุ ก รู ป แ บ บ


M y   N o v e l
ขอบคุณธีมสวยๆจาก ; Duck-
ร้านค้าแจกธีมบทความFly

    Quick Message
รวมข้อความจากเพื่อนๆที่ส่งถึงเราบนหน้าเวบ
ข้อความ
201

 C O M M E N T    B o X

อยากบอกว่า :

ลงชื่อ:
พิมพ์ตัวเลข :

6 ก.ย. 55 / 17:20   [115.67.65.86]
pretty@Ice&Soda บอกว่า :
ถึงแฟนคลับสาวๆSNSD นานแล้วที่แอดมินไม่ได้เข้าไปอัพเดทบอรดเลย ปล่อยเวลาล่วงผ่านมานานมาก มีเรื่องแชร์นิดนึงค่ะ ตอนนี้แอดมินเอาของสะสมสาวๆมาปล่อยค่ะเผื่อใครสนใจหรือตามหาพวก photobook fanmade everysing ของอื่นๆืี่เกี่ยวกับสาวๆสามารถตามแวะไปชมกันได้นะคะ ตามลิ้งค์นี้เลยค่ะ>>>http://writer.dek-d.com/kkya123/writer/view.php?id=853274 จากแอดมินบ้าน SNSD-Girls' generation ปล.หากเมสเสจนี้เป็นการรบกวนก็ขออภัยค่ะ

2 ก.ย. 55 / 18:33   [27.55.12.11]
ZeszerZa บอกว่า :
HBD :) 

19 มิ.ย. 54 / 22:42   [202.28.12.101]
ONTAERISOEUL* บอกว่า :
ตอบ tytle.awesome ที่พูดไว้ว่า : แค่กๆ  มาปล่อยเชื้อไม่สบายใส่รีดเดอร์ห่างหายไปอาทิตย์นึง  ไปเอาหวัดมาฝากค่ะอาทิตย์ที่ผ่านม ...

เป็นหวัดเหมือนกันเลยยย '
5555555555555555555
สงสัยเราจะติดจากไรเตอร์ (?)

อัพต่อด้วยอ่านมาเเล้ว


18 มิ.ย. 54 / 21:13   [118.172.163.103]
Playpuz. บอกว่า :
ตอบ tytle.awesome ที่พูดไว้ว่า : แค่กๆ  มาปล่อยเชื้อไม่สบายใส่รีดเดอร์ห่างหายไปอาทิตย์นึง  ไปเอาหวัดมาฝากค่ะอาทิตย์ที่ผ่านม ...
 เมื่อไร๊ซันจะง้อได้ ~ TT'

17 มิ.ย. 54 / 19:22   [118.172.169.36]
Playpuz. บอกว่า :
ตอบ tytle.awesome ที่พูดไว้ว่า : ช่วงนี้เหนื่อยมาก  หัวไม่แล่น(?) ...
 ฮ่า ๆ ไงก็อัฟไว ๆ นะคะ สงสารนางเอกกกกกกกกกกกกกกก ก ~ อยากฆ่านังตัวร้ายจริงงง ! ;(

13 มิ.ย. 54 / 22:48   [202.28.12.105]
ONTAERISOEUL* บอกว่า :
ตอบ tytle.awesome ที่พูดไว้ว่า : สวัสดีแฟนๆทุกคน เรียนกันเป็นยังไงบ้างเอ่ย? มาทักทายไอดีรีดเดอร์ครั้งที่สองแล้วเน้ ลืมกันไปหรือยัง ...

การบ้านเสร็จจะตามไปอ่านนะเออ ! 555555


12 มิ.ย. 54 / 19:33   [118.172.171.45]
Playpuz. บอกว่า :
ตอบ tytle.awesome ที่พูดไว้ว่า : สวัสดีแฟนๆทุกคน เรียนกันเป็นยังไงบ้างเอ่ย? มาทักทายไอดีรีดเดอร์ครั้งที่สองแล้วเน้ ลืมกันไปหรือยัง ...
 ว่ะฮ่าฮ่าาา ~ อัฟแล้ววว ~ 

5 มิ.ย. 54 / 20:47   [118.172.175.4]
Playpuz. บอกว่า :
ตอบ tytle.awesome ที่พูดไว้ว่า : การบ้านเติ้ลก็ท่วมหัวเหมือนกันเลยงานเยอะแยะตาแป๊ะไหหลำมาก 555ตั้งใจเรียนนะคะ  :) ...
 เติ้ลก็เหมือนกันนะค่ะ ตั้งใจเรียน ๆ ไฟติ้งง ! ^^

4 มิ.ย. 54 / 16:45   [118.172.171.222]
Playpuz. บอกว่า :
ตอบ tytle.awesome ที่พูดไว้ว่า : สวัสดีแฟนๆทุกคน เรียนกันเป็นยังไงบ้างเอ่ย? มาทักทายไอดีรีดเดอร์ครั้งแรก เคอะเขินยังไงไม่รู้แฮะ ...
 เรียนก็ดีค๊าา การบ้านกองท่วมหัวเลยย ฮ๋า ๆ 
ตอนใหม่มาแล๊วว กรี๊ดดดดดดดดด ด > <

11 พ.ค. 54 / 19:25   [58.64.65.155]
J.I.P.T. บอกว่า :
dek-d.com

แลก ๆ  :)    Writer
งานเขียนที่อยากแนะนำUpd : -
Rating
0%
View :
Post :
Fanclub :

คำอธิบายบทความที่ฉันสร้างขึ้น

Bad Boys & Bad Girls หญิงร้าย vs ชายเลว!!
If thought is not strong enough to do. (This is not bad as you think. If we want to whether) ถ้าคิดว่าไม่แรงพอก็อย่าเข้ามา!!! (แต่มันก็ไม่แย่อย่างที่คุณคิด  ถ้าคุณต้องการจะเข้ามาอ่ะนะ)
Upd : 30 มี.ค. 53 / 11:03
Rating
100%
View : 4714
Post : 99
Fanclub : 20

President Of Student  ประธานนักเรียนที่รัก !
ถ้าประธานนักเรียนคนเก่าไม่ฝากฉันไว้กับหมอนี่...ฉันจะได้ไม่รู้จักนาย ถ้าประธานนักเรียนคนเก่าไม่ฝากฉันไว้กับหมอนี่...ฉันจะได้ไม่รักนาย ถ้าประธานนักเรียนคนเก่าไม่ฝากฉันไว้กับหมอนี่...ฉันจะได้ไม่เจ็บปวด
Upd : 6 ธ.ค. 54 / 22:39
Rating
100%
View : 4392
Post : 106
Fanclub : 23    Board


    My Board

กระทู้ล่าสุด
     ยังไม่มีกระทู้ใหม่    Voice - ป่าวประกาศสถานะ
ยังไม่มี Voice


   Friends
มาทำความรู้จักเพื่อนๆของเรากันเถอะ
เพื่อนทั้งหมด
63

dark_bb
marrysa
Chicharita-cinzano
Pepper_mint.
asheva
series_kung
ONTAERISOEUL*
Playpuz.
องค์ชายลืมตัว    Gift Box
ส่งของขวัญหากันบ้างนะ
ของขวัญที่ได้
8 ชิ้น

ของขวัญชิ้นล่าสุดจากเพื่อนคุณ!!
#8 ตู้ปลาพาโชค
สวัสดีปีใหม่ 2015
มอบให้โดย As a Wind


ของขวัญที่ผ่านมา
#7 ตู้ปลาพาโชค
"สวัสดีปีใหม่ 2015"
มอบให้โดย As a Wind
#6 ตู้ปลาพาโชค
"สุขสันต์วันสงกรานต์"
มอบให้โดย As a Wind

ให้ของขวัญบ้าง | ของขวัญที่เคยได้รับทั้งหมด   


    Link

เว็บนี้ที่อยากแนะนำให้ลอง!

Link ที่แนะนำ
2


ดู Link ทั้งหมด