Gallery : ไทยวรรษ สีทันดรสมุทร


   Cancel
Oil Shell.jpg
ตารางอัตราส่วนปริมาณลำดับชั้นน้ำมันที่กลิ่นได้จากน้ำมันดิบ
20.4KBT h i s    p h o t o ' s    c o m m e n t
#1 53287 บอกว่า
ขอท่ดสัมหรับทุกสิ่งทุกอย่างน้ะเว่ย !<br />
<br />
แต่อยากไห้รุ้ไว้กูยัง รักเมิ๋นเดิมน่ะจ๊ะ *
30 มี.ค. 54 / 17:14

#2 - นั้มหว๋าล - บอกว่า
อิ๊อิ !<br />
<br />
เราคลเท่ 2' ฮ่า ๆ จุ่บบบบบ #
30 มี.ค. 54 / 17:13

#3 เฮ้ออ...** บอกว่า
คถ.แฟนว่ะ กูไม่น่าเป็นคนแบบนี้เลย !!!!'
30 มี.ค. 54 / 17:10

#4 สีพ บอกว่า
พสาพัสพี
30 มี.ค. 54 / 17:15


  C O M M E N T    รู ป นี้ สิ!

อยากบอกว่า :
ลงชื่อ:
พิมพ์ตัวเลข :