แจ้งปิดการให้บริการ

ระบบ My.iD จะปิดให้บริการบางส่วนภายในปี 2021 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

     Don't flounce, how bashful to say he is sweetheart?
ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

Don't flounce, how bashful to say he is sweetheart?
เกริ่นเรื่อง: beauty
27 เม.ย. 64 , View: 11 , Post : 0


Sweetgirl, no girl can resist getting such a sweet and friendly name. If you want to be a lovely and vibrant sweetheart girl, how can you do it without the mace and flounces for decoration? Summer is the season of flounces flying freely, flounces of the place itself into a vivid beautiful scenery.

01 white and blue stripe is the combination of extremely cool and refreshing clean, as if bursts of sea breeze blowing head on, sweet flus sleeve became a stroke of genius, perfect leisure and gentle quiet taste is an organic whole, more relaxed and generous, infinite charm.

02 has wide flounces to support it, the crisp shirt also adds unlimited style and lingering, in addition to the sweetie index is increasing, fluffy shape is also the best weapon to create a plump top, flounces become your favorite, it is no surprise.

03 How to wear printing well is a problem, especially full of small flowers, if not careful, will become full of local flavor, romantic flounces appear at the right time, and the location is just to form the effect of a small cloak, you can also enjoy the elegant style of dress in hot summer, a clean stamp.

04 no doubt, the flounces and sling is the best CP, the camera frequency is quite high, the slender and gentle sling and the charm of the flounces set each other off, the depth of the exploration hidden in your body's feminine taste, a dew of the fragrant shoulder, suction eyes countless, smiling, flowers are blooming.

05 simple flus sleeves are in order to foil the gorgeous flowers, but also with the graceful skirt to echo, multiply the charming temperament of the skirt, a gorgeous dress, noble to roam in the summer of the beautiful world, like a dream picturesque, I hope that time will always be fixed here.

The simple sense of 06 blouse, gloss can be the image of white-collar beauty adds color many, but does OL have independent and firm one side only? The cold and unsmiling face is not welcome, the flounces bring a trace of sweet taste, its charming just can be used to counterbalance the pride of big women.

07 clothes clothes are very concise, but your sleeves are not general ah, pure white chiffon top seems not to have too big bright spot, but its unique flus sleeve and the hem are connected, the way is endless pure and elegant, flying with the wind, enthusiastic, do not worry to attract the eyes of others.Read more at:formal dress shops in adelaide | formal dresses perth


แฟนคลับ [0]
Add เป็นแฟนคลับ Blog นี้

แจ้ง Blog ไม่เหมาะสม • C o m m e n t
 • 1

  1

  ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

    C O M M E N T   B o X

  อยากบอกว่า :

  ลงชื่อ
  พิมพ์ตัวเลข

  My Blog
  30
  Comments
  0
  Fanclub
  0


      Blog ที่ผ่านมา


  ดู Blog ทั้งหมด


      Favorite Blog
  เก็บรายชื่อ Blog ที่เราชอบมากๆ

  ยังไม่มี Favorite Blog