ที่ตั้งบ้านของคุณ
จังหวัดที่คุณอยู่
ขอนแก่น
ประเทศที่คุณอยู่
ไทย

      โรงเรียนของคุณ
มหาไถ่ศึกษาภาคตะวีนออกเฉียงเหนือ
เข้าร่วม

      มหาวิทยาลัยของคุณ
ศรีนครินทรวิโรฒ
มนุษยศาสตร์
เข้าร่วม

      สถาบันกวดวิชาที่คุณเรียน
ไม่มี Network สถาบันกวดวิชา