ไก่ขาว
 Typeช้าง
 Levelวัยชรา
 Sexเพศผู้
 Age2497 วัน
ช้างตัวนี้ เดิมทีมาจากแก้วอเมริกาโน่ เอ้ย ควานช้างป่าได้เอามามอบให้ เพราะว่าเป็นสมบัติของคุณทวด กรรมตามสนองจนได้น้องไก้ขาวมาดูแล