ที่ตั้งบ้านของคุณ
จังหวัดที่คุณอยู่
ฉะเชิงเทรา
ประเทศที่คุณอยู่
ไทย

      โรงเรียนของคุณ
นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาฯ
เข้าร่วม

      มหาวิทยาลัยของคุณ
มหิดล
สาธารณสุขศาสตร์
เข้าร่วม

      สถาบันกวดวิชาที่คุณเรียน
สถาบันกวดวิชา I.E.P.I
บางนา
เข้าร่วม