คัดลอกลิงก์เเล้ว
นิยาย ෾ÿҤù เทพอสูรฟ้าคำรน | Dek-D

ข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องนี้
    ในยุคที่บ้านเมืองเเบ่งออกเป็นหลายเเคว้นเนื่องจากราชวงค์หลิ่วแห่งแคว้นต้าหลิ่วในหกรัชกาลก่อนฮ่องเต้ทรงอ่อนแอขุนนางหัวเมืองใหญ่สะสมกำลังไว้ลับๆเป็นจำนวนมากและก่อการกบฏขึ้น

      โดยสถาปนาตนเองเป็นฮ่องเต้แผ่นดินจึงถูกแบ่งออกเป็นห้าเเคว้นด้วยกันประกอบไปด้วยแคว้นซีเซี่ย แคว้นหนานฝิง แคว้นซานโจว แคว้นเป่ยเว่ย แคว้นต้าหลิ่ว โดยทุกรัชกาลของต้าหลิ่วพยายามจะรวมแผ่นดินมาทุกรัชสมัยทำให้เกิดสงครามน้อยใหญ่เป็นเวลาเกือบสองร้อยปีซึ่งมาถึง

     รัชสมัยปัจจบันฮ่องเต้ไม่ทรงประสงค์ทำสงครามจึงหันมาทะนุบำรุงบ้านเมืองแทนทำให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นกว่าแคว้นอื่นแต่ก็ไม่ทรงประมาทยังบำรุงกองทัพให้กล้าแกร่งไว้เผื่อเกิดเหตุการณ์มิคาดหมายขึ้น

     และในยุทธภพก็เกิดการแย่งชิงกันซึ่งเป็นเรื่องปกติและสุดยอดวิชาที่ต้องการคือเพลงกระบี่เทพอสูรฟ้าคำรณแต่เป็นไปไม่ได้เนื่องจากเทพอสูรฟ้าคำรณจะรับศิษย์เพียงคนเดียวเท่านั่นและเป็นบุคคลที่ลึกลับเห็นหัวไม่เห็นหางวิชาฝีมือลึกล้ำเทพอสูรฟ้าคำรณทุกรุ่นยังไม่เคยพ่ายแพ้แก่ผู้ใดเลย

    นับตั้งแต่รุ่นเเรกจนถึงรุ่นปัจจุบันคือรุ่นที่เจ็ดซึ่งเร้นกายหายจากยุทธภพนานร้อยกว่าปีเเล้วซึ่งชาวยุทธต่างค้นหาสำนักเผื่อจะเจอคำภีร์ยุทธแต่ก็ไม่สามารถค้นหาเจอได้จึงกลายเป็นตำนาน

    ซึ่งเทพอสูรฟ้าคำรณเป็นกึ่งธรรมมะกึ่งอธรรมจะปรากฎตัวเมื่อเกิดกลียุคของยุทธเท่านั้นชาวยุทธต่างผิดหวังแม้แต่หน่วยงานลับและสำนักลึกลับยังออกสืบตามหาคัมภีร์
      ถ้าหากใครฝึกสำเร็จฟ้ายังต้องสะท้านดินยังสะเทือนสมกับฉายาเทพอสูรฟ้าคำรณซึ่งเป็นเอกอุในแผนดินและลมปราณควบคูกัน  คือลมปราณจักรพรรดิ์หยกซึ่งเป็นลำปราณที่ฝึกแล้วไม่มีพิษใดๆในแผ่นดินจะทำอันตรายได้สามารถเพิ่มพลังวัตรได้อย่างก้าวกระโดดฝึกแล้วยังอายุยืนสามารถรักษาอาการบาดเจ็บภายในหรือโรคต่างๆได้เเม้แต่ชีพจรขาดสะบั้นหรือสูญสิ้นวรยุทธยังรักษาได้

     นับเป็นลมปราณวิเศษเนื่องจากพันกว่าปีก่อนแปดเซียนเป็นผู้ค้นคิดวิชาร่วมกันนั่นก็คือวิชากระบี่เทพอสูรฟ้าคำรณและลมปราณจักรพรรดิ์หยกควบคู่กันเพราะเหล่าเซียนทั้งแปดแต่ก่อนก็เป็น

     ชาวยุทธมือกระบี่ทั้งสิ้นเกิดการเบื่อหน่ายจึงถอนตัวออกจากยุทธภพซ้อนเร้นมุ่งหาการบำเพ็ญเพียรทางจิตจนสำเร็จเป็นเซียนต่างมาเจอกันจึงบัญญัติสุดยอดวิชาขึ้น

     เนื่องจากเล็งเห็นในอนาคตผู้สืบทอดวิชาจะนำวิชาเหล่านี้ช่วยเหลือมนุษย์เพื่อยับยั้งเหล่าคนชั่วทั้งหลายที่ฝึกวิชาไม่มีใครกำหลาบได้มีแต่วิชากระบี่ที่บัตฺิขึ้นเท่านั้นจะเป็นเอกอุในแผ่นดินตลอดกาล

     ในยุคที่บ้านเมืองเเบ่งออกเป็นหลายเเคว้นเนื่องจากราชวงค์หลิ่วแห่งแคว้นต้าหลิ่วในหกรัชกาลก่อนฮ่องเต้ทรงอ่อนแอขุนนางหัวเมืองใหญ่สะสมกำลังไว้ลับๆเป็นจำนวนมากและก่อการกบฏขึ้น

      โดยสถาปนาตนเองเป็นฮ่องเต้แผ่นดินจึงถูกแบ่งออกเป็นห้าเเคว้นด้วยกันประกอบไปด้วยแคว้นซีเซี่ย แคว้นหนานฝิง แคว้นซานโจว แคว้นเป่ยเว่ย แคว้นต้าหลิ่ว

     โดยทุกรัชกาลของต้าหลิ่วพยายามจะรวมแผ่นดินมาทุกรัชสมัยทำให้เกิดสงครามน้อยใหญ่เป็นเวลาเกือบสองร้อยปีซึ่งมาถึงรัชสมัยปัจจบันฮ่องเต้ไม่ทรงประสงทำสงครามจึงหันมาทะนุบำรุงบ้านเมืองแทนทำให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นกว่าแคว้นอื่น

    แต่ก็ไม่ทรงประมาทยังบำรุงกองทัพให้กล้าแกร่งไว้เผื่อเกิดเหตุการณ์มิคาดหมายขึ้น และในยุทธภพก็เกิดการแย่งชิงกันซึ่งเป็นเรื่องปกตและสุดยอดวิชาที่ต้องการคือเพลงกระบี่เทพอสูรฟ้าคำรณ

    แต่เป็นไปไม่ได้เนื่องจากเทพอสูรฟ้าคำรณจะรับศิษย์เพียงคนเดียวเท่านั่นและเป็นบุคคลที่ลึกลับเห็นหัวไม่เห็นหางวิชาฝีมือลึกล้ำเทพอสูรฟ้าคำรณทุกรุ่นยังไม่เคยพ่ายแพ้แก่ผู้ใดเลย

     นับตั้งแต่รุ่นเเรกจนถึงรุ่นปัจจุบันคือรุ่นที่เจ็ดซึ่งเร้นกายหายจากยุทธภพนานร้อยกว่าปีเเล้วซึ่งชาวยุทธต่างค้นหาสำนักเผื่อจะเจอคำภีร์ยุทธแต่ก็ไม่สามารถค้นหาเจอได้จึงกลายเป็นตำนานซึ่งเทพอสูรฟ้าคำรณเป็นกึ่งธรรมมะกึ่งอธรรม

    จะปรากฎตัวเมื่อเกิดกลียุคของยุทธเท่านั้นชาวยุทธต่างผิดหวังแม้แต่หน่วยงานลับและสำนักลึกลับยังออกสืบตามหาคัมภีร์ถ้าหากใครฝึกสำเร็จฟ้ายังต้องสะท้านดินยังสะเทือนสมกับฉายาเทพอสูรฟ้าคำรณ

    ซึ่งเป็นเอกอุในแผนดินและลมปราณควบคูกันคือลมปราณจักรพรรดิ์หยกซึ่งเป็นลำปราณที่

    ฝึกแล้วไม่มีพิษใดๆในแผ่นดินจะทำอันตรายได้สามารถเพิ่มพลังวัตรได้อย่างก้าวกระโดดฝึกแล้วยังอายุยืนสามารถรักษาอาการบาดเจ็บภายในหรือโรคต่างๆได้เเม้แต่ชีพจรขาดสะบั้นหรือสูญสิ้นวรยุทธยังรักษาได้

   นับเป็นลมปราณวิเศษเนื่องจากพันกว่าปีก่อนแปดเซียนเป็นผู้ค้นคิดวิชาร่วมกันนั่นก็คือวิชากระบี่เทพอสูรฟ้าคำรณและลมปราณจักรพรรดิ์หยกควบคู่กันเพราะเหล่าเซียนทั้งแปดแต่ก่อนก็เป็นชาวยุทธมือกระบี่ทั้งสิ้นเกิดการเบื่อหน่ายจึงถอนตัวออกจากยุทธภพ
 
   ซ้อนเร้นมุ่งหาการบำเพ็ญเพียรทางจิตจนสำเร็จเป็นเซียนต่างมาเจอกันจึงบัญญัติสุดยอดวิชาขึ้นเนื่องจากเล็งเห็นในอนาคตผู้สืบทอดวิชาจะนำวิชาเหล่านี้ช่วยเหลือมนุษย์เพื่อยับยั้งเหล่าคนชั่วทั้งหลายที่ฝึกวิชาไม่มีใครกำหลาบได้

     มีแต่วิชากระบี่ที่บัตฺิขึ้นเท่านั้นจะเป็นเอกอุในแผ่นดินตลอดกาลในยุคที่บ้านเมืองเเบ่งออกเป็นหลายเเคว้นเนื่องจากราชวงค์หลิ่วแห่งแคว้นต้าหลิ่วในหกรัชกาลก่อนฮ่องเต้ทรงอ่อนแอขุนนางหัวเมืองใหญ่สะสมกำลังไว้ลับๆเป็นจำนวนมากและก่อการกบฏขึ้น

     โดยสถาปนาตนเองเป็นฮ่องเต้แผ่นดินจึงถูกแบ่งออกเป็นห้าเเคว้นด้วยกันประกอบไปด้วยแคว้นซีเซี่ย แคว้นหนานฝิง แคว้นซานโจว แคว้นเป่ยเว่ย แคว้นต้าหลิ่ว โดยทุกรัชกาลของต้าหลิ่วพยายามจะรวมแผ่นดินมาทุกรัชสมัยทำให้เกิดสงครามน้อยใหญ่เป็นเวลาเกือบสองร้อยปี

     ซึ่งมาถึงรัชสมัยปัจจบันฮ่องเต้ไม่ทรงประสงทำสงครามจึงหันมาทะนุบำรุงบ้านเมืองแทนทำให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นกว่าแคว้นอื่นแต่ก็ไม่ทรงประมาทยังบำรุงกองทัพให้กล้าแกร่งไว้เผื่อเกิดเหตุการณ์มิคาดหมายขึ้น

    และในยุทธภพก็เกิดการแย่งชิงกันซึ่งเป็นเรื่องปกตและสุดยอดวิชาที่ต้องการคือเพลงกระบี่เทพอสูรฟ้าคำรณแต่เป็นไปไม่ได้เนื่องจากเทพอสูรฟ้าคำรณจะรับศิษย์เพียงคนเดียวเท่านั่นและเป็นบุคคลที่ลึกลับเห็นหัวไม่เห็นหางวิชาฝีมือลึกล้ำเทพอสูรฟ้าคำรณทุกรุ่นยังไม่เคยพ่ายแพ้แก่ผู้ใดเลย

     นับตั้งแต่รุ่นเเรกจนถึงรุ่นปัจจุบันคือรุ่นที่เจ็ดซึ่งเร้นกายหายจากยุทธภพนานร้อยกว่าปีเเล้วซึ่งชาวยุทธต่างค้นหาสำนักเผื่อจะเจอคำภีร์ยุทธแต่ก็ไม่สามารถค้นหาเจอได้จึงกลายเป็นตำนาน

   ซึ่งเทพอสูรฟ้าคำรณเป็นกึ่งธรรมมะกึ่งอธรรมจะปรากฎตัวเมื่อเกิดกลียุคของยุทธเท่านั้นชาวยุทธต่างผิดหวังแม้แต่หน่วยงานลับและสำนักลึกลับยังออกสืบตามหาคัมภีร์ถ้าหากใครฝึกสำเร็จฟ้ายังต้องสะท้านดินยังสะเทือนสมกับฉายาเทพอสูรฟ้าคำรณ

    ซึ่งเป็นเอกอุในแผนดินและลมปราณควบคูกันคือลมปราณจักรพรรดิ์หยกซึ่งเป็นลำปราณที่ฝึกแล้วไม่มีพิษใดๆในแผ่นดินจะทำอันตรายได้สามารถเพิ่มพลังวัตรได้อย่างก้าวกระโดดฝึกแล้วยังอายุยืนสามารถรักษาอาการบาดเจ็บภายในหรือโรคต่างๆได้

    เเม้แต่ชีพจรขาดสะบั้นหรือสูญสิ้นวรยุทธยังรักาาได้นับเป็นลมปราณวิเศษเนื่องจากพันกว่าปีก่อนแปดเซียนเป็นผู้ค้นคิดวิชาร่วมกันนั่นก็คือวิชากระบี่เทพอสูรฟ้าคำรณและลมปราณจักรพรรดิ์หยกควบคู่กัน

    เพราะเหล่าเซียนทั้งแปดแต่ก่อนก็เป็นชาวยุทธมือกระบี่ทั้งสิ้นเกิดการเบื่อหน่ายจึงถอนตัวออกจากยุทธภพซ้อนเร้นมุ่งหาการบำเพ็ญเพียรทางจิตจนสำเร็จเป็นเซียนต่างมาเจอกันจึงบัญญัติสุดยอดวิชาขึ้นเนื่องจากเล็งเห็นในอนาคต

   ผู้สืบทอดวิชาจะนำวิชาเหล่านี้ช่วยเหลือมนุษย์เพื่อยับยั้งเหล่าคนชั่วทั้งหลายที่ฝึกวิชาไม่มีใครกำหลาบได้มีแต่วิชากระบี่ที่บัตฺิขึ้นเท่านั้นจะเป็นเอกอุในแผ่นดินตลอดกาล

สารบัญ อัปเดต 4 มี.ค. 59 / 10:04

ตอน
ชื่อตอน

ผลงานเรื่องอื่นๆ ของ ปราชญ์บูรพา จากทั้งหมด 1 บทความ

 • เรื่อง

  หมวด

  ตอน

  คนเข้าชม

  โพสต์

  คะแนน

  อัปเดต

 • กำลังภายใน

  62

  64 /155,504

  741

  80%

  4 มี.ค. 59

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์ของเรื่องนี้

คำนิยม Top

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

คำนิยมล่าสุด

ยังไม่มีคำนิยมของเรื่องนี้

741 ความคิดเห็น

 1. วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 / 09:19

  ไม่แปลต่อแล้วรึ? ขอลิ้งอิ้งด้วยครับ


  #741
  0
 2. #740 The Moon2027 (@ayla) (จากตอนที่ 62)
  วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 / 11:30
  สนุกค่ะมากต่อเถอะ
  #740
  0
 3. วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 / 08:26
  คงหมดหวังกับนิยายดีๆเรื่องนี้ละ..บายครับ
  #739
  0
 4. #738 JaFilona (@JaFilona) (จากตอนที่ 60)
  วันที่ 15 สิงหาคม 2560 / 12:54
  #ทีมไม่เอาชะนี #ไม่เอานางเอก ค่ะ!!!!!!
  #738
  0
 5. วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 / 16:18
  หนึ่งปีผ่านไป ไวยังกับโกหก
  รอกันต่อปายยยยย
  #737
  0
 6. วันที่ 15 มิถุนายน 2560 / 19:06
  ผู้มิวายชนแห่งการรอการกับมาของไรต์555
  #736
  0
 7. #735 สุดหล่อคับผม (@jomjainaraj) (จากตอนที่ 7)
  วันที่ 13 มิถุนายน 2560 / 00:52
  สั้นไป แต่ได้อารมณ์ฝุดๆ
  #735
  0
 8. #734 สุดหล่อคับผม (@jomjainaraj) (จากตอนที่ 3)
  วันที่ 13 มิถุนายน 2560 / 00:03
  ชีวิตลำบากแท้ ฮือออออออ
  #734
  0
 9. #733 ธันวา จะใครล่ะ (@lisu) (จากตอนที่ 62)
  วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 / 07:00
  กับมาเขียนต่อทีคร้าบ ๆ ผมรอพี่ท่านอยู่นะครับ
  #733
  0
 10. วันที่ 29 เมษายน 2560 / 21:37
  หมดหวังแล้วมั้ง
  #732
  0
 11. วันที่ 29 เมษายน 2560 / 02:07
  ยังรออยู่น่ะค่ะไรท์.... T^T
  #731
  0
 12. #730 nackboy30 (@nackboy30) (จากตอนที่ 62)
  วันที่ 29 มีนาคม 2560 / 07:18
  สนุกมากคับลงไวๆน้อคับ
  #730
  0
 13. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 / 13:40
  อีกไม่กี่วันก็จะครบ1ปีแล้วนะไรต์ กลับมาแต่งต่อเถอะ...ติดตามตั้งแต่เปิดเรื่อง...ตอนนี้ก็ยังคงรอ
  #729
  0
 14. วันที่ 8 ธันวาคม 2559 / 17:32
  ทำหน้าที่รอต่อไป
  #728
  0
 15. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 / 21:16
  น่าเบื่อรอนานเป็นเดือน
  #727
  0
 16. #726 ตุ๊ดงามแห่งบู๊ลิ้ม (จากตอนที่ 61)
  วันที่ 3 ตุลาคม 2559 / 13:15
  อ้ายยย ทำใจอ่านต่อไม่ได้จริงๆ ตั้งแต่ตอนที่แล้ว ไม่ปลื้มชะนีนางนี้ให้มาวุ่นวาย ขอบายไปก่อน
  #726
  0
 17. #725 ตุ๊ดงามแห่งบู้ลิ้ม (จากตอนที่ 60)
  วันที่ 3 ตุลาคม 2559 / 13:08
  เกลียดชะนีนางนี้ เอามันออกไป เบื่อชะนี เพลียชะนี เช่น ชะนีดงนางนี้ เอาออกไป

  .

  .

  .

  #หงุดหงิดดชะนี้แบบนี้
  #725
  0
 18. วันที่ 10 กันยายน 2559 / 14:55
  รอติดตามอยู่ครับ สนุกมากกกกก
  #724
  0
 19. วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 / 14:04
  ไม่แต่งแล้วหรอครับไรต์
  #723
  0
 20. #722 Yyingzz (@Yyingzz) (จากตอนที่ 62)
  วันที่ 16 กรกฎาคม 2559 / 14:51
  ไรท์มาลงเร็วนะ รออยุ่ค่า
  #722
  0
 21. วันที่ 24 มิถุนายน 2559 / 15:03
  สนุกมาก มาอัพเร็วๆนะเจ้าคะ
  #721
  0
 22. #720 Earth Kidkul (@9earth) (จากตอนที่ 62)
  วันที่ 29 เมษายน 2559 / 07:10
  สนุกมากค่ะชอบมากค่ะยังรออยู่นะคะช่วยมาต่อให้จบด้วยค่ะขอบคุณ สนุกมากค่ะชอบมากค่ะยังรออยู่นะคะช่วยมาต่อให้จบด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะ
  #720
  0
 23. #719 Dz_AlonE (@goki22701) (จากตอนที่ 50)
  วันที่ 27 เมษายน 2559 / 08:59
  ผมนีรีบไปตามไก่ป่าเลยครับ!!!
  #719
  0
 24. #718 Earth Kidkul (@9earth) (จากตอนที่ 16)
  วันที่ 26 เมษายน 2559 / 22:04
  ต้องจับเด็กคนนี้ไปนั่งสมาธิหน่อยไม่ค่อยโมโหง่ายจังไม่เห็นมีอะไรน่าโมโหเลยแน่ใจและเย็นลงหน่อย
  #718
  0
 25. #717 ไร้ชื่อ (จากตอนที่ 25)
  วันที่ 24 เมษายน 2559 / 22:47
  ออกท่องยุทธภพเมื่อไร ใช้นิ้วเดียว สยบฟ้าละมั้ง แม้งพลัง พันกว่าปี
  #717
  0