ที่ตั้งบ้านของคุณ
จังหวัดที่คุณอยู่
พิษณุโลก
ประเทศที่คุณอยู่
ไทย

      โรงเรียนของคุณ
เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
เข้าร่วม

      มหาวิทยาลัยของคุณ
ขอนแก่น
เทคนิคการแพทย์
เข้าร่วม

      สถาบันกวดวิชาที่คุณเรียน
นพ.พิชญ์ ฺBio Beem
พญาไท
เข้าร่วม