บทพากย์เอราวัณ
ตอนก่อนหน้า

บทพากย์เอราวัณ
เกริ่นเรื่อง: ที่มา แปล สรุป เนื้อเรื่อง "ทั้งหมด" :-)
29 ก.ย. 54 , View: 190300 , Post : 167


 เนื่องจากว่า...
เราได้หาความหมายมาหลายเว็บแล้ว...
หา"ยาก" มาก จึงคิดว่า 
"เอาวะ! เราแปลเองก็ได้!" 
และด้วยความช่วยเหลือจากคุณครู เพื่อนๆ และคนอื่นๆ จึงสำเร็จออกมาได้ด้วยดี!!!
อันนี้เราให้ครูcheckแล้วนะ (อย่าcopy paste ก็ดีน๊าาา Y-Y แก้นิสสสนึง)

เริ่ม! :-)


ประวัติผู้แต่ง

       พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีพระนามเดิมว่า "ฉิม" ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี เมื่อพระชนมายุได้ ๑๖ พรรษา ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทรในคราวที่สมเด็จพระราชบิดาทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทรในคราวที่สมเด็จพระราชบิดาทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อ .. ๒๓๒๕

พระราชกรณียกิจด้านศิลปกรรมและวรรณกรรม

v  ทรงปรับปรุงท่ารำต่าง ทั้งโขนและละคร ซึ่งกลายเป็นต้นแบบมาถึงปัจจุบัน ทรงประพันธ์เพลง "บุหลันลอยเลื่อน" หรือ "บุหลันลอยฟ้า"

v  ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมมากมาย เช่น ขุนช้าง ขุนแผน คาวี สังข์ทอง ไกรทอง อิเหนา

v  ทรงแกะสลักบานประตูวิหารพระศรีศากยมุนี ที่วัดสุทัศนเทพวราราม ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

 

 

 

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

       ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้รับการยกย่องว่า เป็น

“ยุคทองของวรรณคดี” ด้านกาพย์กลอนเจริญสูงสุด จนมีคำกล่าวว่า "ในรัชกาลที่ นั้น ใครเป็นกวีก็เป็นคนโปรด" พระองค์มีพระราชนิพนธ์ที่เป็นบทกลอนมากมาย ทรงเป็นยอดกวีด้านการแต่งบทละครทั้งละครในและละครนอก มีหลายเรื่องที่มีอยู่เดิมและทรงนำมาแต่งใหม่เพื่อให้ใช้ในการแสดงได้ เช่น รามเกียรติ์ อุณรุท และอิเหนา 


จุดมุ่งหมายในการแต่ง… “บทพากย์เอราวัณ”

   บทพากย์นี้แต่งขึ้นเพื่อใช้ในการแสดงโขน นอกจากนั้นยังต้องการสอนให้ผู้อ่านเห็นโทษของความลุ่มหลงในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส อันนำมาซึ่งความประมาท เป็นเหตุแห่งหายนะ ดังตอนที่พระลักษมณ์และไพร่พลวานรที่มัวแต่เพ่งดูเทวดาอย่างเพลิดเพลิน จนต้องศรของอินทรชิตในที่สุด

ที่มาของเรื่อง…

    ได้เค้าโครงเรื่องมาจาก “รามายณะ” ของอินเดีย

ลักษณะการประพันธ์

    บทพากย์เอราวัณแต่งเป็นกาพย์ฉบัง ๑๖ จำนวน ๔๐ บท โดยที่มีฉันทลักษณ์ดังนี้…
 


บทพากย์เอราวัณ

 อินทรชิตบิดเบือนกายิน        เหมือนองค์อมรินทร์ 
ทรงคชเอราวัณ 

อินทรชิตแปลงกายเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ 

 ช้างนิมิตฤทธิแรงแข็งขัน              เผือกผ่องผิวพรรณ 
สีสังข์สะอาดโอฬาร์ 

ช้างเอราวัณที่เนรมิตขึ้นนั้นแข็งแกร่งน่าเกรงขาม มีผิวพรรณสีขาวเหมือนหอยสังข์

 สามสิบสามเศียรโสภา          เศียรหนึ่งเจ็ดงา 
ดั่งเพชรรัตน์รูจี 

มีเศียรงดงาม ๓๓ เศียร แต่ละเศียรงามีงา ๗ กิ่งที่สวยงามเหมือนเพชร

 งาหนึ่งเจ็ดโบกขรณี            สระหนึ่งย่อมมี 
เจ็ดกออุบลบันดาล 

ที่งาแต่ละกิ่งมีสระบัว ๗ สระ แต่ละสระมีกอบัว ๗ กอ

 กอหนึ่งเจ็ดดอกดวงมาลย์      ดอกหนึ่งแบ่งบาน 
มีกลีบได้เจ็ดกลีบผกา 

แต่ละกอมีดอกบัว ๗ ดอก แต่ละดอกมีกลีบบัวบาน ๗ กลีบ

 กลีบหนึ่งมีเทพธิดา             เจ็ดองค์โสภา 
แน่งน้อยลำเพานงพาล 

แต่ละกลีบมีนางฟ้ารูปงามอยู่ ๗ องค์

 นางหนึ่งย่อมมีบริวาร          อีกเจ็ดเยาวมาลย์ 
ล้วนรูปนิรมิตมายา 

แต่ละองค์มีบริวารที่เป็นหญิงงาม ๗ นาง

 ๏ จับระบำรำร่ายส่ายหา         ชำเลืองหางตา 
ทำทีดังเทพอัปสร 

จับระบำรำฟ้อนด้วยท่าทางอย่างนางฟ้า

 มีวิมานแก้วงามบวร            ทุกเกศกุญชร 
ดังเวไชยันต์อมรินทร์ 

ที่เศียรช้างทุกเศียรมีบุษบกวิมานซึ่งงามราวกับวิมานเวไชยันต์ของพระอินทร์

 เครื่องประดับเก้าแก้วโกมิน     ซองหางกระวิน 
สร้อยสายชนักถักทอง

เครื่องประดับมี โกมินล้อมแก้วนพเก้า ซองหาง กระวิน สายชนักที่ล้วนถักร้อยด้วยสร้อยทอง

 ตาข่ายเพชรรัตน์ร้อยกรอง      ผ้าทิพย์ปกตระพอง 
ห้อยพู่ทุกหูคชสาร

มีผ้าทิพย์ปกตระพองซึ่งร้อยประดับด้วยเพชร มีสายสร้อยห้อยเป็นพู่ลงทั่วทุกหูช้าง

 โลทันสารถีขุนมาร                    เป็นเทพบุตรควาญ 
ขับท้ายที่นั่งช้างทรง 

ควาญช้างคือสารถีของอินทรชิตชื่อ โลทัน  แปลงกายเป็นเทพบุตรนั่งอยู่ท้ายช้างเป็นผู้ขับขี่ช้าง

 บรรดาโยธาจัตุรงค์             เปลี่ยนแปลงกายคง 
เป็นเทพไทเทวัญ 

บรรดาทหารสี่เหล่าต่างแปลงกายเป็นชางฟ้าชาวสวรรค์

 ทัพหน้าอารักขไพรสัณฑ์       ทัพหลังสุบรรณ 
กินนรนาคนาคา 

ทัพหน้าคือ เทพารักษ์ ทัพหลัง คือครุฑ กินนร และนาค

 ปีกซ้ายฤาษิตวิทยา             คนธรรพ์ปีกขวา 
ตั้งตามตำรับทัพชัย

ปีกซ้ายคือ วิทยาธร ปีกขวาคือ คนธรรพ์ เป็นการตั้งทัพตามตำรับพิชัยสงคราม  

 ล้วนถืออาวุธเกรียงไกร         โตมรศรชัย 
พระขรรค์คทาถ้วนตน 

ล้วนถืออาวุธคือ หอก ธนู ดาบ กระบอง ครบมือ 

 ลอยฟ้ามาในเวหน              รีบเร่งรี้พล 
มาถึงสมรภูมิชัย 

เหาะเหินมาบนฟากฟ้า รีบเร่งเคลื่อนพลเข้าสู่สนามรบ

                                                 ฯ เจรจา ฯ

 

เมื่อนั้นจึงพระจักรี                    พอพระสุริย์ศรี
อรุณเรืองเมฆา

พระอาทิตย์ขึ้น ส่องแสงเรืองรองไปทั่วเมฆ

ลมหวนอวลกลิ่นมาลา                 เฟื่องฟุ้งวนา
นิวาสแถวแนวดง

ลมพัดกลิ่นดอกไม้คลุ้งไปทั่ว ในที่พักนั้น ซึ่งอยู่แถวป่า

ผึ้งภู่หมู่คณาเหมหงส์                 ร่อนราถาลง
แทรกไซ้ในสร้อยสุมาลี

หมู่แมลงบินลงมาตอมตามดอกไม้

ดุเหว่าเร้าเร่งพระสุริย์ศรี        ไก่ขันปีกตี
กู่ก้องในท้องดงดาน

นกดุเหว่าเตือนพระอาทิตย์ว่าถึงเวลาเช้าแล้ว ไก่ต่างกระพือปีกและขันเสียงร้องไปทั่วป่า

ปักษาตื่นตาขันขาน                   หาคู่เคียงประสาน
สำเนียงเสนาะในไพร

นกต่างๆอันน่าตื่นตา ต่างหาคู่ประสานทำนองเพลง และส่งเสียงอันไพเราะออกมาทั่วป่า

เดือนดาวดับเศร้าแสงใส        สร่างแสงอโณทัย
ก็ผ่านพยับรองเรือง

แสงดาวหายเริ่มไป และแสงอาทิตย์กำลังขึ้นปรากฏขึ้นมา

จับฟ้าอากาศแลเหลือง          ธิบดินทร์เธอบรรเทือง
บรรทมฟื้นจากไสยา

ทั่วฟ้าเปลี่ยนเป็นสีเหลือง แล้วพระรามก็เริ่มตื่นจากการนอน

                                            ฯ เจรจา ฯ

 

เสด็จทรงรถแก้วโกสีย์          ไพโรจน์รูจี
จะแข่งซึ่งแสงสุริย์ใส

playSound(); showPoll(); แฟนคลับ [16]
Add เป็นแฟนคลับ Blog นี้

แจ้ง Blog ไม่เหมาะสม • C o m m e n t
 • 1 , 2 , 3 , 4

  1 บอกว่า :
   ขอบคุณมากค่ะ

  ช่วยทำการบ้านได้เยอะเลย><

  9 ธ.ค. 54 / 21:24

  2 บอกว่า :
  ชอบคุณขอรับ ^^ น่ารักจัง *หยิกแก้มเบาๆ*
  11 ธ.ค. 54 / 18:09

  3 บอกว่า :
  ไม่มีบท 25 -50 เหรอ คะ T^T
  12 ม.ค. 55 / 18:55

  4 บอกว่า :
  อย่าคิดเองเลย
  ไม่ไหวแล้วอ่านไม่ออกกกกกกกแปลเองดีกว่าอีกสัสัสัสัสัสัสสสัสัสัสัสัสัสัสัสัส
  585555556652++++++


  0000
  25 ม.ค. 55 / 11:33

  5 บอกว่า :
  ตอบกลับด้วย
  25 ม.ค. 55 / 11:37

  6 บอกว่า :
  มีปัญหาโทรหาแม่ปลาขายกุ้งได้24ช.ม.
  25 ม.ค. 55 / 11:39

  7 บอกว่า :
  เด็กกะทูนรักทุกๆๆๆๆคนที่เรียนหนังสือ
  1 ก.พ. 55 / 13:02

  8 บอกว่า :
  ผมรักทุกคนนะ
  1 ก.พ. 55 / 13:14

  9 บอกว่า :
  เกลียดนักคนร๊ากกาน
  1 ก.พ. 55 / 13:18

  10 บอกว่า :
  ช่วยแต่งกาพย์บทพากย์เอราวัณจำนวน4บทให้หน่อยค่ะ
  6 ก.พ. 55 / 18:33

  11 บอกว่า :
  ไม่มีบทที่ 28 - 33 อ่ะ
  6 ก.พ. 55 / 20:11

  12 บอกว่า :
  ขอบคุนน๊าส์คร้าที่ช่วยเเปล :)
  24 มี.ค. 55 / 17:49

  13 บอกว่า :
  การบ้านผมล้วนๆเลย ขอบคุนมากคับ
  28 พ.ค. 55 / 20:08

  14 บอกว่า :
  ขอบคุณ
  16 มิ.ย. 55 / 14:08

  15 บอกว่า :
  รักนะทุกคน
  16 มิ.ย. 55 / 14:09

  16 บอกว่า :
  อยากได้เนื้อหาสรุปโดยรวมของบทประพันธ์เอาราวัณค่ะ
  3 ก.ค. 55 / 06:59

  17 บอกว่า :
  ดีมากๆๆไม่ต้องแปล
  28 ส.ค. 55 / 17:32

  18 บอกว่า :
  loving you too much so much very much right now &lt;3
  2 ก.ย. 55 / 11:28

  19 บอกว่า :
  ทำไมมันมีแต่แลกๆๆวะ
  3 ก.ย. 55 / 20:12

  20 บอกว่า :
  ขอบคุณค่ะ
  9 ก.ย. 55 / 20:17

  21 บอกว่า :
  ขอบคุณมากกกกค่ะ^^
  30 ต.ค. 55 / 14:45

  22 บอกว่า :
  พึ่งได้การบ้านอันนี้มาพอดีเลย ขอบคุณมากๆๆๆ เลยนะ
  30 ต.ค. 55 / 17:54

  23 บอกว่า :
  ทำไมมีแค่นี้เองค่ะ แต่ก้ขอบคุณมากค่ะ :3
  1 พ.ย. 55 / 21:36

  24 ✿宜嘉✿ บอกว่า :
  ขอบคุณน้า
  6 พ.ย. 55 / 17:51

  25 บอกว่า :
  ขอบคุณงับ
  7 พ.ย. 55 / 16:25

  26 บอกว่า :
  เจอเเล้วการบ้านถ้าให้ดีน่าจะเเปลให้หมดนะตะ
  7 พ.ย. 55 / 17:24

  27 บอกว่า :
  ไม่มีบทที่25-50หรอค๊ะ..........ต้องการมว๊ากกกกกกกกกกกกกกก
  11 พ.ย. 55 / 09:42

  28 บอกว่า :
  ต้องกาบทที่28-33...............ต้องการมว๊ากมว๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
  11 พ.ย. 55 / 09:53

  29 บอกว่า :
  ขอบคุงมากน๊ค๊
  13 พ.ย. 55 / 19:53

  30 บอกว่า :
  ผู้นิพนธ์ คือใคร
  14 พ.ย. 55 / 19:05

  31 บอกว่า :
  ็ HaHa ^@^
  17 พ.ย. 55 / 18:06

  32 บอกว่า :
  ขอบคุณมากๆจ๊าป
  20 พ.ย. 55 / 19:08

  33 บอกว่า :
  ใจ ค้าบ
  2 ธ.ค. 55 / 18:45

  34 บอกว่า :
  12345678912345678912345678912345678912345678912345678912345678912345679812345678912345678912345678912345678912345678912346545611111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111165166156666523656516155161566666632023316555555555555555555555555555555555555135565646543211323211321213546666666666666666888888888888888888888888888888888888888123456879123456123456789123546878745641321654123546894516515616516516516516516565656565165165161654651654843216546516465165949464651651
  3 ธ.ค. 55 / 14:38

  35 บอกว่า :
  ไม่มีบทที่25-53หรอค่ะถ้ารู้ช่วยแปลด้วยน๊ะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าน๊ะค่ะ
  10 ธ.ค. 55 / 15:32

  36 บอกว่า :
  แต้งค์ม๊าก มากคร๊า าา
  12 ธ.ค. 55 / 09:21

  37 บอกว่า :
  แม่งมีไม่หมด สัส
  16 ธ.ค. 55 / 18:25

  38 บอกว่า :
  ขอบคุณนะ ช่วยให้ทำการบ้านได้มากกกกกกกกก
  19 ธ.ค. 55 / 19:00

  39 บอกว่า :
  แก่น กับ คุณค่า คือๆๆ บอก ที
  27 ธ.ค. 55 / 14:43

  40 m_sseob บอกว่า :
  ขอบคุณค่ะ การบ้านเลยย ;_; 
  5 ม.ค. 56 / 19:40

  41 บอกว่า :
  ขอบคุนค๊าฟฟ :)
  6 ม.ค. 56 / 19:29

  42 บอกว่า :
  ขอบคุณน้าค้าบบบบบบบบบบบบบบ -3-
  6 ม.ค. 56 / 23:17

  43 บอกว่า :
  ขอบคุณมากนะคะ
  9 ม.ค. 56 / 20:05

  44 บอกว่า :
  ขอบคุณค่ะ :)
  9 ม.ค. 56 / 20:42

  45 บอกว่า :
  ขอบคุณค่ะ
  9 ม.ค. 56 / 21:22

  46 บอกว่า :
  ทำไมไม่มีบทที่25อ่าค่า ฮือๆ ข้อ25เคาต้องแปลพอดีเยย T^T
  11 ม.ค. 56 / 07:09

  47 บอกว่า :
  ขอบคุณงับ
  16 ม.ค. 56 / 20:49

  48 บอกว่า :
  อยากได้บทพากย์ชมดงของยักษฦคับ
  17 ม.ค. 56 / 16:38

  49 บอกว่า :
  ขอบคุงค่ะที่ช่วยแปลแต่ถ้าจะให้ดีแปลให้หมดทั้งเรื่องเลยจะดีที่สุดค่ะ


  ขอบคุณค่ะ
  20 ม.ค. 56 / 13:54

  50 บอกว่า :
  ทำไมแปลไม่หมดฟ่ะ!!!!!
  22 ม.ค. 56 / 18:08

  1 , 2 , 3 , 4

  ตอนก่อนหน้า

    C O M M E N T   B o X

  อยากบอกว่า :

  ลงชื่อ
  พิมพ์ตัวเลข

  My Blog
  2
  Comments
  167
  Fanclub
  16


      Blog ที่ผ่านมา


  ดู Blog ทั้งหมด


      Favorite Blog
  เก็บรายชื่อ Blog ที่เราชอบมากๆ

  ยังไม่มี Favorite Blog