ที่ตั้งบ้านของคุณ
จังหวัดที่คุณอยู่
พะเยา
ประเทศที่คุณอยู่
ไทย

      โรงเรียนของคุณ
นครไตรตรึงษ์
เข้าร่วม

      มหาวิทยาลัยของคุณ
UNIVERSITY OF PHAYAO
ICT
เข้าร่วม

      สถาบันกวดวิชาที่คุณเรียน
ไม่มี Network สถาบันกวดวิชา