กลอน ๘ (กลอนสุภาพ)
ตอนถัดไป

กลอน ๘ (กลอนสุภาพ)
เกริ่นเรื่อง: ร้อยวลี ร้อยเหตุการณ์ ร้อยประสาน ผ่านบทกลอน
10 ก.ย. 55 , View: 667 , Post : 1


 

กลอนแปด เป็นคำประพันธ์อีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมกันทั่วไป เพราะเป็นร้อยกรองชนิดที่มีความเรียบเรียงง่ายต่อการสื่อความหมาย และสามารถสื่อได้อย่างไพเราะ ซึ่งกลอนแปดมีการกำหนดพยางค์และสัมผัส มีหลายชนิดแต่ที่นิยมคือ กลอนสุภาพ
 ลักษณะคำประพันธ์

๑.  บท บทหนึ่งมี ๔ วรรค
วรรคที่หนึ่งเรียกวรรคสดับ      วรรคที่สองเรียกวรรครับ
วรรคที่สามเรียกวรรครอง       วรรคที่สี่เรียกวรรคส่ง
แต่ละวรรคมีแปดคำ จึงเรียกว่า กลอนแปด

๒.  เสียงคำ กลอนทุกประเภทจะกำหนดเสียงคำท้ายวรรคเป็นสำคัญ กำหนดได้ ดังนี้

          คำท้ายวรรคสดับ กำหนดให้ใช้ได้ทุกเสียง
          คำท้ายวรรครับ กำหนดห้ามใช้เสียงสามัญกับตรี
          คำท้ายวรรครอง กำหนดให้ใช้เฉพาะเสียงสามัญกับตรี
          คำท้ายวรรคส่ง กำหนดให้ใช้เฉพาะเสียงสามัญกับตรี


 ๓. สัมผัส
          ก. สัมผัสนอก หรือสัมผัสระหว่างวรรค อันเป็นสัมผัสบังคับ มีดังนี้
คำสุดท้ายของวรรคที่หนึ่ง (วรรคสดับ) สัมผัสกับคำที่สามหรือที่ห้า ของวรรคที่สอง (วรรครับ)
คำสุดท้ายของวรรคที่สอง (วรรครับ) สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สาม (วรรครอง) และคำที่สามหรือที่ห้าของวรรคที่สี่ (วรรคส่ง)

สัมผัสระหว่างบท ของกลอนแปด คือ
คำสุดท้ายของวรรคที่สี่ (วรรคส่ง) เป็นคำส่งสัมผัสบังคับให้บทต่อไปต้องรับสัมผัส ที่คำสุดท้ายของวรรคที่สอง (วรรครับ)

ข.   สัมผัสใน แต่ละวรรคของกลอนแปด แบ่งช่วงจังหวะออกเป็นสามช่วง ดังนี้
หนึ่งสองสาม – หนึ่งสอง – หนึ่งสองสาม
ฉะนั้นสัมผัสในจึงกำหนดได้ตามช่วงจังหวะในแต่ละวรรคนั่นเอง ดังตัวอย่าง
อันกลอนแปด – แปด คำ – ประจำวรรค
วางเป็นหลัก – อัก ษร – สุนทรศรี

ที่มา: http://www.tangklon.com/ 

ตัวอย่าง


สักวาภาษาไทย

 

                                      สักวาภาษาไทยในวันนี้                 ทั้งพูดจาพาทีหลักภาษา

                        ผิดแผกไปไม่เหมือนเช่นที่ผ่านมา               ด้วยโลกาวิวัฒน์นำพาไป

                        หากชาวไทยใช้ภาษาให้ถูกหลัก                   อนุรักษ์ใช้ยืนนานหลายสมัย

                        เหล่าลูกหลานจะได้ใช้ภาษาไทย                  ธำรงไว้เป็นสมบัติชาติไทยเรา
   

 

ฝั่งฝัน

 

                              ความเอ๋ยความฝัน                          ความจริงนั้นอาจมิเป็นดังใจหมาย

                        แม้กาทำตามฝันนั้นมิง่ายดาย                         แต่หากกายใจพร้อมคงไม่ไกล

                       เส้นทางสู่ฝังฝันนั้นอาจยาก                            มีขวากหนามลำบากยากทนไหว

                       แต่หากเรามุ่งมั่นฝ่าฟันไป                               ฝั่งฝันนั้นคงไม่ไกลเกินเอื้อมเอย

 


นางสาวณัฐนรี เจนไพบูลย์ ม.๖/๔ เลขที่ ๑๙
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
อาจารย์สมโชค สิกขาจารย์

 


แฟนคลับ [0]
Add เป็นแฟนคลับ Blog นี้

แจ้ง Blog ไม่เหมาะสม • C o m m e n t
 • 1

  1 บอกว่า :
  ไพเราะมากเลยจ้า
  11 ก.ย. 55 / 18:46

  1

  ตอนถัดไป

    C O M M E N T   B o X

  อยากบอกว่า :

  ลงชื่อ
  พิมพ์ตัวเลข

  My Blog
  7
  Comments
  2
  Fanclub
  0


      Blog ที่ผ่านมา


  ดู Blog ทั้งหมด


      Favorite Blog
  เก็บรายชื่อ Blog ที่เราชอบมากๆ

  ยังไม่มี Favorite Blog