วิทยาศาสตร์สมัยใหม่
ตอนก่อนหน้า

วิทยาศาสตร์สมัยใหม่
เกริ่นเรื่อง: วิทยาศาสตร์สมัยใหม่นั้นได้เริ่มต้นฟื้นฟูศิลปะวิทยาการโดยมีบิดาแห่งวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
10 ก.ค. 54 , View: 3160 , Post : 3


       คำว่า Science ในภาษาอังกฤษ ซึ่งแปลว่า วิทยาศาสตร์ นำมาจากภาษาลาติน คำว่า Sciatica ซึ่งหมายความว่า ความรู้ที่มีระบบและจัดไว้อย่างเป็นระเบียบแบบแผน คำว่าวิทยาศาสตร์นั้น หมายถึง ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆใน ธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตและในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ถูก แบ่งย่อย ออกเป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์
วิทยาศาสตร์สมัยใหม่นั้นได้เริ่มต้นฟื้นฟูศิลปะวิทยาการโดยมีบิดาแห่งวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ คือ กาลิเลโอ กาลิเลอี ซึ่งวิทยาศาสตร์ หมายถึงความรู้ที่แสดง หรือ พิสูจน์ได้ว่าทฤษฏีหรือข้อมูลเหล่านั้นถูกเป็นข้อมูลที่เป็นความจริง และได้สรุปเป็นกฎเกณฑ์สากล และวิทยาศาสตร์เป็นความรู้ที่ได้มาโดยวิธีการเริ่มต้นด้วยการสังเกตจากธรรมชาติ หรือ สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราวิทยาศาสตร์นั้นถือ ว่าเป็นความจริงเพียงชั่วคราวที่ต้องแก้ไขขัดแย้งอยู่ตลอดเวลาหากข้อมูลยังไม่ถูกเปลี่ยนไปเป็นกฎ และไม่มีความจริงทางวิทยาศาสตร์ มโนทัศน์ ทฤษฏีใดๆที่ถูกต้องแน่นอนจนไม่สามารถแก้ไขและปรับปรุงได้ มีความขัดแย้งกันตลอดเวลาในผลงานทางวิทยาศาสตร์อันเป็นปัญหาให้มีแนวคิด ผลิตผล สิ่งประดิษฐ์ หรือ ข้อค้นพบใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นอยู่เสมอ และในปัจจุบันวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการสร้างความเจริญด้านการพัฒนาประเทศ และ สร้างเสริมคุณภาพชีวิต วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กันคือ วิทยาศาสตร์เป็นความรู้ที่ใช้อธิบายว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น เช่น นักฟิสิกส์อธิบายได้ว่าทำไมเมื่อขดลวดตัดกับสนามแม่เหล็ก จึงมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นเหล่านี้คือ วิทยาศาสตร์เป็นต้น  และส่วนเทคโนโลยี นั้นจะเป็นความรู้ที่ว่าจะทำอย่างไร เช่น จะผลิตกระแสไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร จะผลิตอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้โดยนำกระแสไฟฟ้ามาใช้ได้อย่างไร เหล่านี้เป็นเทคโนโลยี นับเป็นการนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ให้ในทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม 

                   
             นางสาว วราภรณ์   พิศจำรูญ
                        เลขที่ 43 ชั้น ม.5/1
 

แฟนคลับ [0]
Add เป็นแฟนคลับ Blog นี้

แจ้ง Blog ไม่เหมาะสม • C o m m e n t
 • 1

  1 บอกว่า :
  ความรุหนาแน่นดีมากๆๆค่า ศึกษาได้ง่าย ว่องไว รวดเร็ว ดีมากๆๆค่า
  22 ส.ค. 55 / 20:44

  2 บอกว่า :
  เจ๋งว่ะ
  4 ส.ค. 56 / 11:08

  3 บอกว่า :
  <3.. <3.. <3..
  4 ก.พ. 57 / 11:12

  1

  ตอนก่อนหน้า

    C O M M E N T   B o X

  อยากบอกว่า :

  ลงชื่อ
  พิมพ์ตัวเลข

  My Blog
  2
  Comments
  3
  Fanclub
  0


      Blog ที่ผ่านมา


  ดู Blog ทั้งหมด


      Favorite Blog
  เก็บรายชื่อ Blog ที่เราชอบมากๆ

  ยังไม่มี Favorite Blog