yelly
 Typeหอยทาก
 Levelวัยชรา
 Sexเพศเมีย
 Age5014 วัน
มีกระดองที่สง่า ดูดี ไม่ซ๊ำใคร มีรูปร่างที่เเปลกไม่ซ๊ำใครเช่นกัน มีหนวดที่เป็นเอกลักษณ์ของหอยทาก เดินช้า ตลก น่าสนใจการดำเนินชีวิตเเละจักรกลในร่างกายของหอยทาก เป็นสัตว์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ประจำตัว