คลังเก็บคำศัพท์(ภาษาเยอรมัน)
ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

คลังเก็บคำศัพท์(ภาษาเยอรมัน)
เกริ่นเรื่อง: ภาษาเยอรมัน^___^
22 ก.ค. 53 , View: 43265 , Post : 22


สวัสดีตอนเช้า    Gutten Morgen      กู๊ดเท่น  มอร์เก้น
สวัสดีตอนกลางวัน   Gutten Tag      กู๊ดเท่น  ท๊าค
สวัสดีตอนเย็น    Gutten Abend       กู๊ดเท่น  อาเบ้นท์

สวัสดี (ออสเตรีย)       Gr??  Got      กรื๊ซ  ก้อท

ขอโทษ (ขอทาง เรียกความสนใจ)   Entschuldigung     เอ็นชูลดิกุง
ขอโทษ (ขอทาง เรียกความสนใจ) แบบสุภาพ  Entschuldigen Sie bitte    เอ็นชูลดิเก้น  ซี  บิทเท๊อะ

ขอโทษ (เสียใจ)  Es tut mir leit     เอส ทุ๊ด เมีย ไล้ท์    

ขอบคุณ   Danke        ดั๊งเค่อะ
ขอบคุณมาก แบบที่ 1     Danke sch?n   ดั๊งเค่อะ  เชิน
ขอบคุณมาก แบบทื่ 2  (ใช้แทนกันได้)     Vielen dank  ฟีลเล่น  ดั๊ง

ไม่เป็นไร (ถ้าคนอื่นขอบคุณเรา)  Bitte sch?n  บิ๊ทเท๊อะ เชิน
ไม่เป็นไร (ถ้าคนอื่นขอโทษเรา)  Kein Problem   ไคน์  โพรเบล้ม 

ได้โปรด   Bitte  บิ๊ทเท๊อะ

ขอช่วยหน่อย   Hilfe bitte     ฮิลเฟ่  บิ๊ทเท๊อะ

ฉันมาจากประเทศไทย   Ich comme aus Thailand    อิช  คมเม่   เอ๊าส์  ไทยแลนด์

ฉันชื่อคมสัน    Mein Name ist Komsan.   มาย  นาเม่  อีส  คมสัน

ฉันเป็นนักท่องเที่ยว  Ich bin Tourist.  อิช บิน  ทัวริสท์


ลาก่อน  Wiedersehen   วีเดอร์เซน
ลาก่อน (ไม่เป็นทางการ)   Tsch?z  ชู๊ส

ฉันไม่รู้ภาษาเยอรมัน
Ich verstehe Deutsch nitch.
อิช  แฟ ชเต เฮ่อะ ด๊อยช์ นิช


ตอนที่ 2   ขึ้นรถไฟ

ศัพท์สำคัญที่สถานีรถไฟ

Fernbahnholf      แฟน บาน ฮอฟ     สถานีรถไฟใต้สนามบินแฟร้งค์เฟิร์ต
Hauptbahnholf   ตัวย่อ  Hbf      เฮ้าพ์ บาน ฮอฟ    สถานีรถไฟหลักของเมือง
Gleis    ไกล๊ซ์     ชานชลา
Zeit     ไซท์   เวลา

Abfahrt  ตัวย่อ  Ab  อั๊บฟาร์ท    กำหนดเวลาออกจากสถานี
Ankuft   ตัวย่อ  An  อันคุ้มฟ์     กำหนดเวลาถึงสถานี

Umsteigen  ตัวย่อ  Umst.  อุมชไตเก้น     เปลี่ยนขบวนรถ (ต้องลงจากคันหนึ่งแล้วรออีกคันหนึ่ง)

P?nklich    พึ๊งค์ลิช    ตรงเวลา
Sp?ter  ชเปทเท่อะ    มาสาย

Nicht einsteingen    นิช  ไอชไตน์เก้น    ห้ามขึ้นรถไฟขบวนนี้

Fahrkarte   ฟา คาร์ เต๊อะ   ตั๋วรถไฟ
Von     ฟอน      จากเมืองอะไร
Nach   น๊าค       ไปเมืองอะไร
Mit reservierung    มิท  รีเซอวิเอรุง    จองที่นั่งด้วย (ต้องจ่ายเงินเพิ่ม สำหรับขบวนที่คนเยอะ เราอาจจะไม่มีที่นั่ง)

DB    เด เบ    กิจการรถไฟเยอรมัน
Reise Zentrum   ไร๊ เซ่อ  เซน ทรุ้ม     ห้องขายตั๋วรถไฟของ DB
Reise B?ro          ไร๊ เซ่อ  บือ โร         สำนักงานทัวร์เอกชน

ggf freigeben   ฟรายเกเบ้น            ที่นั่งมีคนจองไว้แล้ว แต่นั่งได้ถ้ายังไม่มีเจ้าของที่มาแสดงตน
Besetz               เบเซ๊ทส์                 ที่นั่งไม่ว่าง
Reserviert         เร เซอร์ เวี๊ยท        จองแล้ว

Fahrschein  bitte   ฟาร์ไชน์  บิ๊ทเท๊อะ    ขอตรวจตั๋วด้วยครับ (พนักงานตรวจเป็นคนพูด)

Wohin fahern Sie?
โว ฮิน  ฟา เร่น  ซี
คุณนั่งรถไฟไปไหน

Ich fahre nach Bonn.
อิช  ฟา เร๊อะ  น๊าค  บอนน์
ฉันนั่งรถไฟไปบอนน์

Gutte Reise
กุ๊ทเท่อร์  ไรเซ่อร์
ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัย

Komst gut zu hause
คมส์ กุ๊ท ซู  เฮ้าเซ่อร์
กลับบ้านโดยสวัสดิภาพ (สำหรับคนสนิทกัน)

Machst gut
ม๊าคส์  กุ๊ท
ไปดีมาดีนะ (สำหรับคนสนิทกัน)

การอวยพรกันไม่ค่อยได้ยินคำว่า  ฟีล กลึ๊ก  ซึ่งแปลว่าขอให้โชคดีเลย 
เป็นไปได้ว่าคำนี้ไม่นิยมใช้กัน
แต่คนไทยคิดไปเองว่าเราน่าจะอวยพรกันด้วยคำนี้

ตอนที่ 3   หาอะไรทาน

เชิญท่านต่อไปเลือกซื้อได้
Bitte sch?n  บิ๊ทเท๊อะ เชิน (คนขายอาหารเป็นคนพูด)  ได้ยินเสียงเหมือน เชิญ  ก็แปลว่าเขาเชิญเราแล้ว

ฉันอยากได้อันนั้นชิ้นหนึ่ง
Ich h?tte gerne einmal das.   อิช เฮ้ทเท่อะ แกนเน๊อะ อายมาล  ดาส  (แล้วชี้ไปที่ของที่อยากได้) 

ขออีกชิ้นหนึ่ง
Noch einmal bitte   น๊อค อายมาล บิ๊ทเท่อะ

ขอน้ำ
Wasser bitte    ว๊าซเซอร์  บิ๊ทเท่อะ    
Ohne Gas   โอเน่อะ  ก๊าซ     เอาแบบที่ไม่มีฟอง  (ซึ่งคนไทยจะชอบมากกว่า)
Mit Gas    มิท  ก๊าซ    เอาแบบที่มีฟอง (อัดก๊าซ)

Das essen    ดาส  เอสเซ่น      อาหาร
Das trinken   ดาส  ทริ้งเค่น      เครื่องดื่ม

Schweinefleich   ชไวเนอร์ไฟล้ช์    เนื้อหมู
Rindfleich             รินด์ไฟล้ช์   เนื้อวัว
H?nchen               เฮนเช่น   เนื้อไก่
Gefl?gel                เก ฟลือ เกล   สัตว์ปีก
Ente                      เอนเต๊อะ   เนื้อเป็ด
Puten                    พูเท่น   เนื้อไก่งวง
Wurst                    วัวร์ส    ไส้กรอก
P?ree                    พือเร่     มันบด
Kartoffel                คาร์ท๊อฟเฟล   มันฝรั่ง
Reis                      ไร้ซ์    ข้าว

ขอช่วยเก็บตังค์ด้วยครับ
Zahlen bitte    ซ๊าเล่น  บิ๊ทเท๊อะ

Pfand
ฟันด์  
ค่ามัดจำขวด (มักทำให้ราคาน้ำบรรจุขวด แพงกว่าราคาที่ติดไว้เสมอ อย่าตกใจ)

ตอนที่ 4   ถามทาง


อันนี้อยู่ที่ไหน
Wo ist das?    โว อีส ดาส

ฉันกำลังตามหาสถานีรถไฟ
Ich suche dem Hauptbahnhof.   อิช ซูเค่อะ เด็ม เฮ้าพ์บานฮอฟ

ทางขวา   Rechts      เร็คส์
ทางซ้าย  Links         ลิ๊งคส์
ตรงไป     Gerade aus   เก่  รา เด้อ  เอ๊าส์

ถนน  Stra?e    ชตราเซ่อร์

ฉันไม่รู้
Keine Ahnung     ไค เน่อะ  อา นุง
ตอนที่ 5   หาห้องน้ำ

ห้องน้ำอยู่ไหน
Wo ist die Toilette?    โว อีส ดี ทอยเล๊ทเท่อะ

ตอนที่ 6   หาที่พัก

มีห้องว่างไหม
Haben Sie frie Zimmer?   ฮา เบ้น ซี  ไฟร ซิมแมร์

Einzel Zimmer    ไอเซิ้ล  ซิมแมร์        ห้องเดี่ยว
Dopple Zimmer    ด๊อพเพิ้ล  ซิมแมร์    ห้องคู่


ราคาเท่าไร
Wie viel kostet es?    วี ฟีล คอส เท็ท เอส

รวมอาหารเช้า
Mit  Fr?hst?cke    มิท  ฟรือ ชตึ๊ก

ไม่รวมอาหารเช้า  
Ohne Fr?hst?cke    โอเน่อะ  ฟรือ ชตึ๊ก

ตอนที่ 7   ดู TV

Manchester United gegen Barcelona   แมนยู  เก เก้น บาซ่า
แมนยู ปะทะ บาเซโลน่า

Gleich    ไกล๊ช์  
เดี๋ยวจะออกแล้ว  อย่าไปไหน (ออกเสียงเหมือน ใกล้  คือใกล้จะออกแล้ว)
ตอนที่ 8   เรียนภาษาเยอรมันจากภาพยนตร์

Los  โลส
ไป  (ออกเสียงคล้าย ๆ โลด  แปลว่า ไปโลด)

Weiter  ไว เต๊อะ
ไปต่อ

Zur?ck   ซู รึก
ถอย

Schnell  ชเนล
เร็ว

Langsam  ลาง ซาม
ช้า

Gute Idee   กุ๊ทเท่อะ  อีเด
เป็นความคิดที่ดี

Kom rein   คม  ไรน์
เข้ามาข้างในสิ

Kom mit  คม มิท
มาด้วยกันสิ

Folgen mir  โฟลเก๊อะ เมียร์
ตามฉันมา

Vorsich  ฟอ ซิช
ระวัง

Gefahr   เก่ ฟา
อันตราย

Sicher  ซิชเช่อ
ปลอดภัย

Wunderbar   วุน แด บาร์
ยอดเยี่ยม

Wundersch?n  วุน แด เชิน
สวยมาก

Ganz einfach  ก๊านซ์ ไอน์ฟาค
ง่ายมาก

ตอนที่ 9   ซื้อของ และการนับเลข

ควรนับหนึ่งถึงสิบได้ไว้ก่อน
หนึ่ง     Eins    ไอส์
สอง     Swei    สวาย
สาม     Drei     ดราย
สี่         Vier      เฟีย
ห้า       F?nf     ฟื้นฟ์
หก       Sechs   เซ็กส์  (ออกเสียงอย่างนั้นเลย ไม่ต้องเขิน)
เจ็ด      Sieben  ซีเบ้น
แปด     Acht       อ๊าคท์
เก้า       Neun    นอย
สิบ       Zehn     เซ็น

เวลาซื้อของเสร็จแล้วแม่ค้าหรือแคชเชียร์ชอบพูดว่า

Sch?nen Tag    เชินเน่น ท๊าค     ขอให้มีวันที่ดี
Sch?nen Abend  เชินเน่น  อาเบ้นท์   ขอให้มีช่วงเย็นที่ดี
Sch?nens Wochenende   เชินเนส ว๊อคเค่น  เอนเด๊อะ    ขอให้มีสุดสัปดาห์ที่ดี

ตอนที่ 10 ขึ้น Taxi   ขึ้นรถเมล์

คุณขับผ่านสถานีรถไฟไหม
Fahren Sie am Hauptbahnhof vorbei?
ฟา เร้น  ซี   อัม  เฮ้าฟ์ บาน ฮอฟ   ฟอ บ๊าย

ไปสถานีรถไฟ
Zum Hauptbahnhof bitte
ซุม  เฮ้าพท์บานฮอฟ  บิทเท่อะ

ไปท่าอากาศยาน
Zum Flughafen bitte
ซุม  ฟลู๊คฮาเฟ่น  บิทเท่อะ

ไปถนนชูมาน
Zur Schumann Stra?e bitte
ซัวร์  ชูมาน ชตราเซอร์  บิทเท๋อะ

ตอนที่ 11  รู้ไว้เพิ่มอีกหน่อย

Euro   ออยโร    เขาไม่ออกเสียงว่ายูโร

Europa  ออยโรป้า   ทวีปยุโรป   เขาไม่เรียกยุโรป

Deutchland  ด๊อยช ลันด์    ประเทศเยอรมัน

Deutsch  ด๊อยช์    ภาษาเยอรมัน

ตอนที่ 12  ติดต่อราชการ

Anmeldung          อันเมลดุง     ใครจะไปอยู่เยอรมันนาน ๆ เกินกว่า 30 วัน  ต้องไปลงทะเบียนที่ศาลาว่าการประจำเมือง  ภายใน 7 วันหลังจากเข้าประเทศเยอรมัน
Abmeldung          อั๊บเมลดุง     ใครที่จะออกจากเยอรมัน  ถ้าเคยลงทะเบียนไว้ตอนแรก  ต้องไปถอนทะเบียนด้วยเสมอ
Rathaus               รัด เฮ้าส์       ศาลาว่าการประจำเมือง
Burgeramt           บัว เก้อร์  อั๊มท์    สำนักงานทะเบียนราษฎร์  คือ ที่ ๆ จะต้องไปลงทะเบียน หรือ ถอนทะเบียน
Ausl?nderamt    เอ๊าส์ เลน เด้อร์ อั๊มท์   สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  ที่ ๆ จะต้องไปต่อวีซ่า หรือขอวีซ่าให้คนในครอบครัว
 
Vorname              ฟอร์ นา เม่อะ     ชื่อหน้า เช่น คมสัน
 
Komsan ist Vorname.    คมสัน อีสท์ ฟอร์ นาเม่อะ       คมสัน เป็นชื่อหน้าครับ

Nach Name         น๊าค นา เม่อะ     ชื่อสกุล  เช่น  สุริยะ

Familie Name     ฟามิลี่  นา เม่อะ   ชื่อสกุล  เช่น  สุริยะ   (ถ้าเขาเขียนเฉย ๆ ว่า Name นั่นหมายถึง นามสกุล เสมอ)

Suriya ist Familie Name.   สุริยะ  อีสท์  ฟามิลี่ นา เม่อะ     สุริยะ  เป็นนามสกุลครับ

Geburtstag          เก บ๊วดส์ ท๊าค      วันเดือนปีเกิด     ให้เรียง  วันที่  เดือน  ปี ค.ศ.

Addresse             อั๊ด เดรส เซอะ     ที่อยู่   ให้บอกชื่อถนนและเลขที่บ้าน  รวมทั้งรหัสไปรษณีย์

Religion               เร ลิ กิ โอน          ศาสนา 
 
Allein                    อัล ไลน์               อยู่คนเดียว

Verheiratet          แฟร์ ไฮ รา เท๊ด   แต่งงานแล้ว

Wan waren Sie verheiratet?   วาน วาเร่น ซี แฟร์ ไฮ รา เท๊ด     ให้บอกวันที่แต่งงานด้วย 

Ledig                   เล  ดิ๊จ                  โสด

Kinder                 คิน เด่อะ               ลูก

Haben Sie Kinder?    ฮาเบ่น ซี  คิน เด้อะ     คุณมีลูกไหม

Seit wan sind Sie hier?    ไซท์ วาน ซิน ซี เฮียร์      คุณมาอยู่เมืองนี้ตั้งแต่เมื่อไร

Kommen Sie direkt aus Thailand?  คมเม่น ซี ดิ เร้ก เอ๊าส์ ไทยแลนด์    คุณมาจากเมืองไทยโดยตรงเลยหรือเปล่า (หรือว่าอยู่เมืองอื่นมาก่อน)

Ja, ich komme direkt aus Thailand.      ยา,  อิช  คมเม่อะ  ดิ เร้ก เอ๊าส์ ไทยแลนด์     ครับ  ผมมาจากเมืองไทยโดยตรง

Nein, ich komme aus Bonn.                   ไนน์,  อิช  คมเม่อะ เอ๊าส์ บอนน์                     ไม่ใช่ครับ  ผมย้ายมาจากเมืองบอนน์

Unterschrift          อุนเตอร์ ชริฟ      ลายเซ็นต์

Unterschrieben hier bitte.    อุน เตอร์ ชรี เบ้นท์ เฮียร์  บิท เท๊อะ     กรุณาลงนามตรงนี้ด้วย

Datum                  ดาร์ตุ้ม               วันที่   (ระบุ  วันที่  เดือน  ปี ค.ศ.)  เช่น  09.12.2009    วันที่ 9  ธันวาคม 2552

Ort                         ออร์ท                 สถานที่  (ระบุชื่อเมืองนั้น)Alles klar    อัลเลส  คลา    ทุกอย่างเรียบร้อย

Alles in Ordnung    อัลเลส อิน อ้อด นุง    ทุกอย่างเรียบร้อย ไม่มีความผิดอะไร

Ist Alles Klar oder muss Ich noch etwas machen?
อีส  อัลเลส คล๊า โอ เด๊อะ มุส อิช น๊อค เอ๊ดวาส  ม๊าคเค้นท์
ทุกอย่างเรียบร้อย หรือว่าฉันต้องทำอะไรเพิ่มอีกไหม

Bitte sprechen Sie Englich
บิ๊ทเท่อะ ชเปรคเค่น ซี เอ็งลิช
ขอได้โปรดพูดภาษาอังกฤษเถอะ

Ich verstehe nicht
อิช  แฟ ชเต เฮ่อะ นิช
ฉันฟังไม่รู้เรื่องจริง ๆ

Bitte    บิ๊ทเท๊อะ
ขอร้องหล่ะ

Ja   หย่ะ  
ใช่แล้ว

Nein  นายน์  
ไม่ใช่

Genau   เก่ นาว  
ใช่แล้ว

Gar nitchs  กา นิชส์
ไม่ใช่เลย 

Viel Spa?  ฟีล  ชป๊าซ
ขอให้สนุก

Alles Gute     อัลเลส  กู๊ทเท่อะ
ขอให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีตอนที่ 13  ส่งท้าย

Sie sind wunder sch?n
ซี ซิน วุน แดร์ เชิน
คุณสวยมาก

Ich liebe dich.
อิช  ลีเบ่อร์ ดิช
ผมรักคุณ


Sie sind f?r mich. Ich bin f?r Sie.
ซี ซินด์ เฟือ มิช    อิช  บิน  เฟือ  ซี
คุณอยู่เพื่อผม  ผมก็อยู่เพื่อคุณ

****จำไม่ได้แล้วว่าเอามาจากไหน พอดีเซฟไว้ในเครื่อง แหะๆ^^''''

แฟนคลับ [18]
Add เป็นแฟนคลับ Blog นี้

แจ้ง Blog ไม่เหมาะสม • C o m m e n t
 • 1

  1 บอกว่า :
  Vielen Dank.
  23 ธ.ค. 53 / 21:03

  2 บอกว่า :
  ดีมากๆค่ะ
  10 ม.ค. 54 / 18:18

  3 บอกว่า :
  Thank you very much.
  11 ม.ค. 54 / 21:10

  4 บอกว่า :
  ขอคุณมากๆ
  23 มี.ค. 54 / 20:22

  5 บอกว่า :
  ขอแก้นะคะ
  Ick komme aus Thailand

  อ่านว่า ไทยลันด์ นะคะ ภาษาเยอรมัน land อ่านว่า ลันด์ ^^
  4 ก.ค. 54 / 19:16

  6 บอกว่า :
  มี Fehler แยอะจังค่ะ อย่างที่คนที่5บอกล่ะค่ะ Thailandอ่านว่า
  ไทยลันด์ ไม่ใช่ไทยแลนด์
  แต่ก็ทําใด้ดีแล้วค่ะ สู้ ๆ
  11 ก.ค. 54 / 04:57

  7 บอกว่า :
  ขอบคุณครับ
  ขอแก้นิดนึง
  Gutten Morgen
  Gutten Tag
  Gutten Abend
  แก้เป็น Guten ทุกตัวนะครับ
  17 เม.ย. 55 / 18:27

  8 บอกว่า :
  ขอบคุณค่ะ
  4 มิ.ย. 55 / 11:42

  9 บอกว่า :
  ขอบคุงจิงจิงค่ะ นู๋ชอบมักมากเลย มันอาจจาทำหั้ยเก่งเยอรมันมากก้อได้นะค่ะนู๋จาม่ายลืมเวปนี้เลยค่ะ จากสาวป ล
  18 พ.ย. 55 / 12:12

  10 บอกว่า :
  นะระอ่ะหมายถึงคนที่เขียนนะจ้ะ5555
  18 พ.ย. 55 / 12:18

  11 บอกว่า :
  คนที่สร้างเวปนี้น่ารักจุงเบยอ่ะค่ะ อิอิ จิบิจิบิ
  18 พ.ย. 55 / 12:20

  12 บอกว่า :
  ขอบคุนหลายๆเดิ๊อ
  23 พ.ค. 56 / 01:32

  13 บอกว่า :
  sehr gut,danke
  aber du hat einbisschen Fehler geschrieben.Aber in gesamm gut.
  12 มิ.ย. 56 / 20:15

  14 บอกว่า :
  Es gibt hier seeeeehr viel Fehler... :/
  A lot mistakes...
  11 ก.ค. 56 / 19:12

  15 บอกว่า :
  Danke schön
  27 ก.ค. 56 / 23:08

  16 บอกว่า :
  ชอบๆค่ะกำลังจาไปเทว่เยอรมันพอดี
  4 ก.ย. 56 / 02:25

  17 Teana บอกว่า :
  Super..! und Danke
  14 พ.ย. 56 / 10:44

  18 atomi บอกว่า :
  คุณจะอยู่กะฉันนานเท่าไหร่
  22 พ.ย. 56 / 17:12

  19 paweenut บอกว่า :
  สุดยอดเลยค่ะขอบคุณจริงๆ
  8 มี.ค. 57 / 10:07

  20 Palm Liebe Germany บอกว่า :
  ดีมากเลยชอบประเทศนี้มานานแล้วจะได้เรียนรู้ซักที
  14 มิ.ย. 58 / 21:47

  21 Shunuffi บอกว่า :
  Danke..
  10 เม.ย. 59 / 00:44

  22 Daranee บอกว่า :
  กำลังเดินเรื่องไปทำงานที่เยอรมันเลยเข้ามาฝึกภาษาพื้นฐานก่อน..ขอบคุณมากค่ะ
  8 ต.ค. 59 / 17:09

  1

  ตอนก่อนหน้า ตอนถัดไป

    C O M M E N T   B o X

  อยากบอกว่า :

  ลงชื่อ
  พิมพ์ตัวเลข

  My Blog
  35
  Comments
  104
  Fanclub
  18


      Blog ที่ผ่านมา


  ดู Blog ทั้งหมด


      Favorite Blog
  เก็บรายชื่อ Blog ที่เราชอบมากๆ


       อัพเดท 6 ต.ค. 59
  galpper
       อัพเดท 30 เม.ย. 55
  หยดน้ำตาสีเงิน
       อัพเดท 12 ต.ค. 54

       อัพเดท 21 พ.ค. 54

       อัพเดท 24 ธ.ค. 53

       อัพเดท 11 ธ.ค. 53

       อัพเดท 26 ก.ค. 53

       อัพเดท 10 ต.ค. 52