Profile
1 รูปถ่ายและชื่อเท่ๆของคุณ yok_hermione

รูปทั้งหมดของฉันจากการ Tag

2 นี่แหละตัวฉัน

ชื่อเล่นหยก
3 คำที่คือตัวฉัน "นิยาย" , "หนังสือ" , "ความสุข"
การเรียนก็ดี
งานอดิเรกอ่านหนังสือ
นิยามของฉัน
เป้าหมายชีวิตทำสิ่งที่ฝันให้สำเร็จ
อดีตเด็กธรรมดา
ปัจจุบันเด็กทำงาน
อนาคตมันเป็นเรื่องของอนาคต
คติประจำใจทำวันนี้ให้ดีที่สุด
สิ่งที่ดีที่สุด
ภาพยนตร์ที่ชอบเยอะมากๆ
ดนตรีที่ชอบpop
หนังสือที่ชอบharry potter
อาหารที่ชอบเยอะ
กีฬาที่ชอบ
ชอบทำอะไรใน Dek-Dเขียนนิยาย
อยากแอบบอกคนๆนั้นว่า

3 ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล ไม่แสดง
วันเกิด ไม่แสดง
เพศ หญิง