แจ้งปิดการให้บริการ

ระบบ My.iD จะปิดให้บริการบางส่วนภายในปี 2021 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

     ชื่อเกาหลีที่มีความหมายดีๆ
ตอนถัดไป

ชื่อเกาหลีที่มีความหมายดีๆ
เกริ่นเรื่อง: ลองมาดูชื่อเกาหลีสวยๆกันดีกว่า
26 เม.ย. 52 , View: 353887 , Post : 33


คนเกาหลีจะมีชื่อสองพยางค์และนามสุกลหนึ่งพยางค์

เจ้าหญิง 공주 (คงจู) 
ผีเสื้อ 나비 (นาบี)
รอยยิ้ม 미소 (มีโซ)
พลอย 보석 (โบซอก)
พรจากสวรรค์ 성은 (ซองอึน) 
ความปรารถนา 소원 (โซวอน)
ความรอบรู้ 슬기 (ซึลกิ)
เทพเจ้า 신기 (ชินกิ) 
นิรันดร์ 영원 (ยองวอน) 
ผู้ปกครองที่รอบรู้ 여주 (ยอจู)
วาสนา 운수 (อุนซู)
ว่าสนา 운세 (อุนเซ)
แก้ว 유리 (ยูริ)
ความเมตตา 은징 (อึนชิง) 
ความกรุณา 은혜 (อึนฮเย)
น้ำค้าง 이슬 (อีซึล)
ตุ๊กตา 인형 (อินฮยอง) 
ดอกกุหลาบ 장미 (จังมิ)
นกนางแอ่น 제비 (เชบี)
ความกรุณาจากพระเจ้า 주은 (จูอึน) 
น้ำที่สงบนิ่ง 지수 (จีซู) 
ความกตัญญู 지은 (จีอึน)
สติปัญญา 지혜 (จีฮเย) 
ความประณีต 진수 (ชินซู)
นางฟ้า 천사 (ชอนซา)
หนึ่ง 하나 (ฮานา) 
ท้องฟ้า 하늘 (ฮานึล) 
ความหวัง 희원 (ฮีวอน) 
ความแข็งแกร่งและความอ่อนโยน 강유 (คังยู) 
หงส์ 고니 (โกนี) 
เป็นบุญคุณ 고은 (โกอึน)
น้ำฝน 던비 (ทันบี)
ผู้ดี 문아 (มุนอา)
ความรัก 사랑 (ซารัง) 
ความเยาว์วัย 소량 (โซรอง)
แข็งแกร่ง,โอกาส 신기 (ชินกิ)
บุตรสาวผู้เป็นที่รัก 영애 (ยองแอ)
ฉลาดเฉลียว 예지 (เยจี)
ฝนสีเงิน 은비 (อึนบี)
ความกรุณา 은총 (อึนชง)
คลื่นแสงสีเงินจากดวงจันทร์ 은파 (อึนพา)
น้ำใจไมตรี 인정 (อินจอง)
ความสงบสุข 인화 (อินฮวา) 
หญิงผู้มีพรสวรรค์ 재원 (แชวอน) 
ละเอียดลออ 정민 (จองมิน) 
สมบัติที่มีค่ามากที่สุด 지보 (จีโบ)
แหวน 지환 (จีฮวัน) 
ไข่มุก 진주 (ชินจู)
ขาว,บริสุทธิ์ 하얀 (ฮายัน)
ดาวดวงใหญ่ 하별 (ฮาพยอล) 
ผู้หญิงงาม  가인 (กาอิน) 
ชื่อเสียงเกียรติยศ 명문 (มยองมุน)
ชั่วนิรันดร์ 무궁 (มูกง) 
กวาง 사슴 (ซาชึม)
ชายประเสริฐผู้มีการศึกษา 선비 (ซอนบี)
หมู่ดาว 성수 (ซองซู)
นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ 대성 (แทซอง)
กล้วยไม้ 난초 (นัมโช)
เมฆ 구름 (คูรึม)
ดาวตก 유성 (ยูซอง)
ทะเลสาบ 호수 (โฮซู)
สำคัญ,งดงาม,ยินดี,ดอกไม้ 정화 (จองฮวา)
ลูกแก้ว, อัญมณี 구슬 (คูซึล)
แร่เงินบริสุทธิ์ 정은 (จองอึน)
บารมี,ประเสริฐ 영광 (ยองกวัง)
ความปีติยินดี 희열 (ฮียอล)
ลมหนาว 한풍 (ฮันพุง)
ฤดูหนาว 한중 (ฮันจุง)
หญิงผู้รอบรู้ 현녀 (ฮยอนนยอ)
น้ำทะเล 해수 (แฮซู)
บุรุษผู้ยิ่งใหญ่ 준사 (จุนซา)
ผู้รอบรู้ 현자 (ฮยอนจา)
ดาวหาง 혜성 (ฮเยซอง)
ปราชญ์ 현인 (ฮยอนอิน)
ขาวดุจหิมะ 호연 (โฮยอน)
ดวงจันทร์ฤดูหนาว 한월 (ฮันวอล)
ชื่อเสียง 유명 (ยูมยอน)
ผู้มีความสามารถพิเศษ 인재 (อินแจ)
ผู้หญิงที่มีพรสวรรค์ 재원 (แจวอน)
สุภาพบุรุษ 인사 (อินซา)
ความสุภาพอ่อนโยน 지순 (จีซุน)
ซื่อสัตย์ 성실 (ซองชิล)
นักธนู 궁수 (คงซู)
อ่อนโยน 다정 (ดาจอง)
เดือนเพ็ญ 만월 (มันวอล)
ฝ้าย 면화 (มยอนฮวา)
น้ำพุ 분수 (บุนซู)
ราตรี 야간 (ยากัน)
ดอกบัว 연화 (ยอนฮวา)
เจริญรุ่งเรือง 왕성 (วังซอง)
ลูกสมุทร 선원 (ซอนวอน)
สันติภาพ  평화 (พยองฮวา)

ชื่อเกาหลีแบบมีตัวฮันจาด้วยย (อาจจะซ้ำกับข้างบนบ้างน้า)

星煌 성황  ซองฮวาง   ดวงดาวที่สว่างไสว
天惠 천혜 ชอนฮเย  ทำคุณแก่ฟ้า
地惠 지혜 จีฮเย  ทำคุณแก่ดิน
知文 지문 จีมุน  ปราชญ์ผู้รอบรู้
優永 우영 วูยอง  ดีเลิศตลอดไป
以明 이명 อีมยอง  เหมือนแสงสว่าง
彩紅 채홍 แชฮง  รุ้ง
太郞 태랑 แทรัง  ลูกชายผู้เป็นใหญ่ (ลูกชายคนโต)
才龍 재룡 แจรยง  มังกรผู้มีปัญญา
知龍 지룡 จีรยง  มังกรผู้มีปัญญา
肤靜 부정 พูจอง  ผู้มีผิวพรรณบริสุทธิ์
寶兒 보아 โบอา  เพชร 
秀珍 수진 ซูจิน  ไข่มุกวิเศษ
思思 사사 ซาซา   คิดถึง
煌義 황의 ฮวางเอ  แสงแห่งคุณธรรม 
安永 안영 อันยอง  สงบยาวนาน
惠美 혜미 ฮเยมี  ผู้ทำคุณ
小文 소문 โซมุน  ปราชญ์น้อย
美利 미리 มีรี  สวย
秀蘭 수란 ซูราน  กล้วยไม้
善花 선화 ซอนฮวา  ดอกไม้ที่ดีงาม
柳花 유화 ยูฮวา  ดอกหลิว
平安 평안 พยองอัน  ความสงบสุข
日國 일국 อิลกุก  วงศ์พระอาทิตย์ 
月國 월국 วอลกุก  วงศ์พระจันทร์
太山 태산 แทซัน  เขาลูกใหญ่
太丘 태구 แทคู  เขาลูกใหญ่
小山 소산  โซซัน  เขาลูกเล็ก
小丘 소구  โซคู  เขาลูกเล็ก
才人 재인 แจอิน  ผู้มีปัญญา
蓉珍 용진 ยงจิน  ดอกบัวมุก
芙蓉 부용 พูยง  ดอกฟูหยง
想兒 상아 ซังอา  ความคิดคำนึง
寶美 보미 โบมี  เพชรอันงดงาม
多笑 다소 ดาโซ  มากด้วยรอยยิ้ม 
香菲 향비 ฮยางบี  กลิ่มหอม
天兒 천아  ชอนอา  ท้องฟ้า
美玉 미옥 มีอ๊ก  หยกที่งดงาม
如水 여수 ยอซู  เหมือนน้ำ
如鳳 여봉 ยอบง  เหมือนหงษ์
如花 여화 ยอฮวา  เหมือนดอกไม้
曉美 효미 ฮโยมี  รุ่งอรุณ
天明 천명 ชอนมยอง  ฟ้าสว่าง
神 신 ชิน  เทพเจ้า
小蘭 소란 โซราน  กล้วยไม้น้อย
主夢 주몽 จูมง  หัวหน้าในฝัน
美美 미미 มีมี  สวย
如雲 여운 ยออุน  เหมือนเมฆ
新 신 ชิน  ใหม่
小夜 소야 โซยา  กลางคืน
春曉 춘효 ชุนฮโย  รุ่งอรุณฤดูใบไม้ผลิ
有靜 유정  ยูจอง  มีความจริงใจ
無忌 무기 มูกี  ปราศจากความริษยา
多安 다안 ดาอัน  มากไปด้วยความสงบสุข
夏天 하천 ฮาชอน  ฤดูร้อน
天愛 천애 ชอนแอ  ฟ้ารัก
地愛 지애 จีแอ  ดินรัก
晴晴 청청 ชองชอง  ฟ้าที่ปราศจากเมฆหมอก
雨荷 우하 วูฮา  ฝนดอกบัว
雨蓉 우용 วูยง  ฝนดอกบัว
永煌 영황 ยองฮวาง  สว่างไสวยาวนาน
영창 영창 ยองชาง  สว่างไสวยาวนาน


แฟนคลับ [20]
Add เป็นแฟนคลับ Blog นี้

แจ้ง Blog ไม่เหมาะสม • C o m m e n t
 • 1

  1 บอกว่า :
  อยากได้ชื่อที่มันเป็น มีอึม แบบเพราะๆอ่ะ
  6 มิ.ย. 54 / 14:18

  2 บอกว่า :
  ชอบมากเลยค่ะ ^^
  7 มิ.ย. 54 / 17:58

  3 บอกว่า :
  ชอบอ่ะ^0^
  25 มิ.ย. 54 / 11:46

  4 บอกว่า :
  문아
  15 ก.ค. 54 / 17:42

  5 บอกว่า :
  อยากได้ชื่อสวยๆ ควาหมายดีๆที่มีคำว่า จิ ลงท้าย ช่วยหน่อยน่ะค๊
  30 พ.ย. 55 / 13:08

  6 บอกว่า :
  เราได้ชื่อ Hyo Kyung หละ แต่อยากรู้ความหมาย ใครรู้ช่วยบอกทีจ้า
  27 พ.ค. 56 / 12:01

  7 บอกว่า :
  อยากรู้ว่า Seo hyun แปลว่าอะไร
  28 ก.ค. 56 / 12:47

  8 บอกว่า :
  ชื่อ kim Yuna มันแปลว่าไรอ่อ
  28 ก.ย. 56 / 18:29

  9 อริสาอริสโ บอกว่า :
  อยากชื่อแจวอน. หมายความว่า. หญิงผู้มีพรสวรรค์
  5555^_^
  25 ต.ค. 56 / 10:29

  10 นาน่านานา บอกว่า :
  อยากชื่ออินแจ^__^
  25 ต.ค. 56 / 10:31

  11 A-yo321 บอกว่า :
  คัมซาคับ
  13 ก.พ. 57 / 02:28

  12 lufen บอกว่า :
  ชอบมากค่ะ
  24 มี.ค. 57 / 16:19

  13 สวง บอกว่า :
  ฟฟฟฟฟฟฟฟฟ
  1 ก.ย. 57 / 21:18

  14 영애 บอกว่า :
  บุตรสาวผู้เป็นที่รัก 영애 (ยองแอ)
  ความหมายเดียวกับชื่อเราเลย
  26 ก.ย. 57 / 20:57

  15 beam-zaza บอกว่า :
  ขอบคุณค้าาาา  ขอยืมน้าาา
  20 ก.พ. 58 / 18:18

  16 Jarinya บอกว่า :
  อยากได้ชื่อลงท้ายด้วยอาอ้ะค่ะ
  5 พ.ค. 58 / 21:06

  17 exo exo exo-l บอกว่า :
  มีโซ เพราะดีอ่ะถ้าได้ไปเกาหลีคงต้องใช้ชื่อนี้^-^♡♡
  22 มิ.ย. 58 / 20:06

  18 purinpin บอกว่า :
  เราชื่ออคิราภ์แปลว่า พระอาทิตย์ เราเลยชื่อฮโยมีค่ะ^^ ที่แปลว่ารุ่งอรุณ
  29 ธ.ค. 58 / 20:49

  19 akiraaaaaaaaaaaaxz บอกว่า :
  ข้อแก้ๆเราชื่อPurinPinจ้ะ พอดีเมื่อกี้ยังไมได้ล็อคอินอ่าาา^^;
  29 ธ.ค. 58 / 20:52

  20 NICE K. บอกว่า :
  เพราะทุกชื่อเลยอ่ะ อยากรู้ความหมายชื่อยุนจองแปลว่าไรอ่าาๆ
  2 มี.ค. 59 / 20:21

  21 Park_Nayeol บอกว่า :
  ดีงามม


  11 ก.ย. 59 / 13:29

  22 Aricha บอกว่า :
  10/2/2559
  21 ต.ค. 59 / 02:53

  23 อารจา บอกว่า :
  ขอบคุณค่ะ
  23 พ.ย. 59 / 00:46

  24 baekbua2 บอกว่า :
  จีฮเย คือฉายาหนูเลย (พึ่งรู้ความหมาย)

  26 พ.ย. 59 / 20:52

  25 ㅋㅋ บอกว่า :
  감자합니다
  18 ธ.ค. 59 / 02:18

  26 Koi_Kk บอกว่า :
    เราอยากชื่อ Lee Min Yong แปลว่าอะไรใครรู้บ้างช่วยแปลให้หน่อยนะค่ะ
  26 เม.ย. 60 / 21:31

  27 จังมี บอกว่า :
  ดีงามพระรามแปด
  30 เม.ย. 60 / 17:57

  28 인녕 บอกว่า :
  เราได้คุยกับคนเกาหลี
  คำว่า 지보 (จีโบ) ในเกาหลีเป็นคำแสลง น่ะค่ะ เค้าบอกว่า มันหมายถึงผู้หญิงที่ไม่บริสุทธิ์ที่เป็นผู้หญิงไม่ดี อะไรประมาณนั้นน่ะค่ะ ไม่แน่ใจว่าจริงหรือป่าว แต่เค้าดูจริงจังมาก
  7 ส.ค. 60 / 01:29

  29 Noo Aew บอกว่า :
  Park Sung Hyo ชื่อนี้มีหมายความว่าอย่างไรคะ
  4 ก.ย. 60 / 14:32

  30 Chita บอกว่า :
  Like very good
  18 ก.พ. 61 / 15:51

  31 Dj บอกว่า :

  7 พ.ค. 61 / 15:48

  32 Eilu บอกว่า :

  19 ก.ย. 61 / 03:58

  33 Ploy บอกว่า :

  11 พ.ค. 63 / 10:32

  1

  ตอนถัดไป

    C O M M E N T   B o X

  อยากบอกว่า :

  ลงชื่อ
  พิมพ์ตัวเลข

  My Blog
  2
  Comments
  35
  Fanclub
  20


      Blog ที่ผ่านมา


  ดู Blog ทั้งหมด


      Favorite Blog
  เก็บรายชื่อ Blog ที่เราชอบมากๆ

  ยังไม่มี Favorite Blog