ผู้เข้าชมรายวัน
การนับสถิติรายวันด้วย UIP โดย Truehits.net โดยมีเงื่อนไขการนับสถิติดังนี้
 • UIP ( Unique IP ) หมายถึง การนับจำนวนผู้เข้าชมด้วย IP Address
  รายวัน โดยไม่นับจำนวน IP Address ซ้ำ หากผู้ใช้งานหลายคนใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวร่วมกัน
  จำนวน UIP จะถูกนับเพียง 1 ครั้งเท่านั้น
 • Truehits.net ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บข้อมูล UIP รายวัน
  เฉพาะ My.iD ของสมาชิกที่มีผู้เข้าชมตั้งแต่วันละ 20 UIP ขึ้นไป
  หากจำนวนน้อยกว่านั้น จะไม่มีการจัดเก็บข้อมูล ณ วันนั้น และจะแสดงจำนวน UIP เป็น 0
 • ข้อมูล UIP ในวันที่ 20-28 กุมภาพันธ์ ไม่ได้ทำการจัดเก็บข้อมูล
  เนื่องจากความขัดข้องทางเทคนิคบางประการ

  ผู้เข้าชมเดือนนี้
  การนับสถิติแบบสะสม 1 เดือน โดยระบบของเว็บไซต์ Dek-D.com
  เริ่มนับตั้งแต่วันแรก จนถึงวันสุดท้ายของเดือน
  เป็นการนับด้วย Pageview หมายถึง
  การนับจำนวนครั้งของการเปิดหน้า โดยมีการนับซ้ำได้
  ข้อมูลที่แสดงบนหน้า My.iD อัพเดทข้อมูลวันละ 1 ครั้ง


  ผู้เข้าชมทั้งหมด
  การนับสถิติแบบสะสมตลอดอายุสมาชิก โดยระบบของเว็บไซต์ Dek-D.com
  เริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เป็นสมาชิก จนถึงปัจจุบัน
  เป็นการนับด้วย Pageview หมายถึง
  การนับจำนวนครั้งของการเปิดหน้า โดยมีการนับซ้ำได้
  ข้อมูลที่แสดงบนหน้า My.iD อัพเดทข้อมูลวันละ 1 ครั้ง


  EXP Points
  คะแนนสะสมจากการใช้งาน My.iD
  ข้อมูลที่แสดงบนหน้า My.iD อัพเดทข้อมูลวันละ 1 ครั้ง
  อ่านรายละเอียดทั้งหมดที่นี่ Points