Profile
1 รูปถ่ายและชื่อเท่ๆของคุณ yutaza009

รูปทั้งหมดของฉันจากการ Tag

2 นี่แหละตัวฉัน

ชื่อเล่นต้นตาล
3 คำที่คือตัวฉัน "ชอบ~ " , "การ์ตูน" , "ที่สุด"
การเรียนป.6/2
งานอดิเรกเฉือกไปเที่ยว
นิยามของฉันชอบ~การ์ตูนมาก~คร๊าบ~
เป้าหมายชีวิตเป็นคนในโลกอนาคต
อดีต....
ปัจจุบัน....
อนาคต....
คติประจำใจรั่วไปเลยแฮะ
สิ่งที่ดีที่สุดไม่มี
ภาพยนตร์ที่ชอบรีบอร์น,ชาแมนคิง.จิ๊ด.ไรเดอร์
ดนตรีที่ชอบLOVE IS WAR
หนังสือที่ชอบรีบอร์น,ชาแมนคิง,คิราริ
อาหารที่ชอบข้าวขาหมู
กีฬาที่ชอบฟุลบอล
ชอบทำอะไรใน Dek-Dอ่าน fic คนอื่น
อยากแอบบอกคนๆนั้นว่าใจจ้า

3 ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล ตระการณ สุขเจือ
วันเกิด 3 ก.ค. 42
เพศ ชาย

4 ข้อมูลเพื่อการติดต่ออื่นๆ

อีเมล์
เบอร์มือถือ ไม่แสดง