What's up
The Elders Scroll Skyrim - Help Select
      
    

จะเอารูปอะไรไปใช้เราไม่ว่ากันหรอกนะแต่ถ้าแอบอ้างผลงานหรือเอานามแฝงเราไปใช้หากรู้มีด่าขุดบรรพบุรุษแบบสะดุ้งไปถึงโลกหน้าแน่ จึงเรียนมาเพื่อทราบ