ที่ตั้งบ้านของคุณ
จังหวัดที่คุณอยู่
กรุงเทพมหานคร
ประเทศที่คุณอยู่
ไทย

      โรงเรียนของคุณ
สอาดเผดิมวิทยา
เข้าร่วม

      มหาวิทยาลัยของคุณ
ศิลปากร
อักษรศาสตร์
เข้าร่วม

      สถาบันกวดวิชาที่คุณเรียน
ครูสมศรี
พญาไท
เข้าร่วม