Benzchacha
ดู Blog ทั้งหมด

ดร.อมร มีมะโนรับรางวัลบุคคลตัวอย่างที่มีจริยธรรม คุณธรรม มีผลงานอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนสังคม

เขียนโดย Benzchacha

ดร.อมร  มีมะโน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ . เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี  ร่วมรับรางวัลบุคคลตัวอย่างที่มีจริยธรรม คุณธรรม มีผลงานอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนสังคม ผู้ซึ่งควรได้รับการยกย่องและให้กำลังใจเพื่อเป็นเกียรติประวัติ ซึ่งจัดขึ้นโดยประธานสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ร่วมกับมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมวิจัยจุฬาภรณ์  วิภาวดี-รังสิต นอกจากนี้ ดร.อมร มีมะโน เคยได้รับการคัดเลือกให้เป็น boss of the year 2007 ในสาขานวัตกรรมเทคโนโลยี และ ได้รับคัดเลือกเป็น บุคคลแห่งปี 2008 โดยสมาคมผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทยอีกด้วยค่ะ


ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น